Uusin ensin

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille 2021–2024 Haluatko mahdollistaa hyvää yhteistyösuhdetta ja saada välineet tavoitteellisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentumiseen psykoterapiatyössä? Integratiivisen...
Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021–2024 Oletko kiinnostunut oppimaan psykoterapeuttisen hoitomuodon, joka on vaikuttava pitkällä tähtäimellä? (Helsingin Psykoterapiatutkimus. Psykoterapioiden vaikuttavuus...
Business-taitoja kädentaitajille, Oulu Menestyvä käsityöyritys on monen asian summa. Kädentaitojen ja luovuuden lisäksi yrittäjyys vaatii liiketoimintaosaamista. Mikä on yritykseni liikeidea ja...
Business-taitoja kädentaitajille, Joensuu Menestyvä käsityöyritys on monen asian summa. Kädentaitojen ja luovuuden lisäksi yrittäjyys vaatii liiketoimintaosaamista. Mikä on yritykseni liikeidea ja...
Ajankohtainen ympäristöoikeus IX -erikoistumisohjelma (30 op) 2021-2022, Helsinki (monimuoto) Ajankohtainen ympäristöoikeus -ohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden systematiikasta ja sen...
Aducate goes LIVE Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Järjestämme aamukahvien aiheista myös pidempikestoisempaa täydennyskoulutusta ja räätälöityjä tilauskoulutuksia!...
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020 Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan. Yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä...
Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020 Milloin asuinkiinteistössä on oikeudellisesti merkityksellinen laatuvirhe? Milloin kiinteistön laatuvirhe oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun ja miten...
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki Koulutusohjelma antaa oikeudellisia toimintavalmiuksia seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin...
Asiantuntija kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa - oikeuskäytäntö ja todistajana toimiminen Toimitko asiantuntijana kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin liittyvissä oikeudenkäynneissä? Haluatko syventää tietojasi oikeuskäytännöstä? Verkkokoulutuksessa...
RTA Juridiikka (2 op) Juridiikan verkkokoulutuksessa perehdyt sisäympäristöön ja eri aikakausien rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön, määräyksiin sekä ohjeisiin, jotta osaat toimia eri...
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 ECTS) Speak Business! Are you interested in project management, strategic business planning or cross-border cooperation between Finland and Russia? Do you have a business...
Kokeilukulttuurin johtaminen - Kokeileva johtaja (3 op) Kokeileminen edellyttää luottamusta oppimiskykyyn, yhteistä innostumista ja rohkeutta epäonnistua. Kokeilukulttuurissa erilaiset uudet kokeilut onnistuvat aina –...
1.10.2020 - Dialoginen johtaminen Johtaja. Kutsumme sinut dialogiin. Dialoginen johtaminen -koulutuksessa lisäät ymmärrystäsi dialogista ja sen käyttömahdollisuuksista johtamisessa. Koulutuksessa opit...
26.-27.11.2020 - Kliinisen farmasian päivät, verkkototeutus Kliinisen farmasian päivät – sanoista tekoihin, teoista tuloksiin Koulutuspäivissä käsitellään kliinisen farmasian vaikuttavauutta ja ajankohtaisia kehityshankkeita...
Koronavirustartuntojen jäljitys Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttavat yhteistyössä opintojakson koronavirustapausten kontaktien kartoittamisesta ja...
International Business and Marketing, 15 credits The course consists of three courses, which cover international business and business management key issues. The focus is on global issues, international sales and...
Hevosavusteinen mielenterveys- ja terapiatyö (25 op) ENNAKKOTIETOA! Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate järjestää yhteistyössä Koulutus- ja kuntoutuskeskus Metkun kanssa yliopistollisen koulutuskokonaisuuden...
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op) Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnoista (25 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja strategiatyöhön. Johtajana ja esimiehenä olet suunnannäyttäjä ja...
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op) Johtamistyössä ovat tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä ymmärrys organisaation dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja itsetuntemisesta. Johtajana...

Seuraavaksi alkamassa