Uusin ensin

Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op) Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnoista (25 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja strategiatyöhön. Johtajana ja esimiehenä olet suunnannäyttäjä ja...
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op) Johtamistyössä ovat tärkeitä viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä ymmärrys organisaation dynamiikasta, omasta johtamistyylistä ja itsetuntemisesta. Johtajana...
HR-lainsäädännön täydennyskoulutus (5 op), verkkokoulutus Työlainsäädännön ja tietosuojan ajankohtaisia kysymyksiä henkilöstöhallinnon näkökulmasta verkkokoulutuksina. Uusi viiden koulutuksen ohjelma on suunniteltu...
Koronavirustartuntojen jäljitys Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttavat yhteistyössä opintojakson koronavirustapausten kontaktien kartoittamisesta ja...
Riskienhallinta ja turvallisuus seurakunnissa 3 op Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden takaaminen tilanteissa, joissa esiintyy epävarmuustekijöitä. Erilaisten epävarmuustekijöiden tunnistaminen,...
Aducate goes LIVE Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Järjestämme aamukahvien aiheista myös pidempikestoisempaa täydennyskoulutusta ja räätälöityjä tilauskoulutuksia!...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Viranomaisten on...
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 ECTS) Speak Business! Are you interested in project management, strategic business planning or cross-border cooperation between Finland and Russia? Do you have a business...
Suomen kielen ja työkulttuurin valmennus kansainväliselle henkilöstölle Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Karelia-ammattikorkeakoulu järjestävät syksyllä 8-11/2020 Pohjois-Karjalan yritysten kansainväliselle...
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät on kaksipäiväinen koulutus, jossa syvennytään hyvään hallintoon ja hallinnollisten ratkaisuiden tekemiseen...
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki Koulutusohjelma antaa oikeudellisia toimintavalmiuksia seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin...
2020 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille Haluatko kouluttautua farmasian erityisosaajaksi? Tule hakemaan uutta vauhtia urallesi erikoistumiskoulutuksesta! Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus...
17.9.2020 - Diabetes ja muut endokriiniset sairaudet, Tampere Koulutuspäivässä käydään läpi eri diabetestyypit sekä 1. tyypin diabeteksen insuliinihoitoa ja 2. tyypin lääkehoidon optimaalista toteutusta etenkin iäkkään diabeetikon...
Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020 Milloin asuinkiinteistössä on oikeudellisesti merkityksellinen laatuvirhe? Milloin kiinteistön laatuvirhe oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun ja miten...
Stressi ja 18 menetelmää 20.5. ja 3.6.2020 klo 9.00 – 11.00 Stressi on hyödyllistä. Se auttaa reagoimaan uhkaan. Taistelemme tai pakenemme.  Valitettavasti jotkut meistä jäätyvät,...
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op) Koulutus tarjoaa uusia näkökulmia johtamistyöhön uudistuvassa sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen ekosysteemissä. Tavoitteena on syventää johtajien, esimiesten ja...
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020 Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan. Yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä...
Dialoginen johtaminen Johtaja. Kutsumme sinut dialogiin. Dialoginen johtaminen -koulutuksessa lisäät ymmärrystäsi dialogista ja sen käyttömahdollisuuksista johtamisessa. Koulutuksessa opit...
Kokeilukulttuurin johtaminen - Kokeileva johtaja (3 op) Kokeileminen edellyttää luottamusta oppimiskykyyn, yhteistä innostumista ja rohkeutta epäonnistua. Kokeilukulttuurissa erilaiset uudet kokeilut onnistuvat aina –...
5T Uudistuskyvyn johtaminen (5 op), Kuopio Tule ketteröittämään työyhteisön muutosvaiheita tutkimustiedon ja toimivien työkalujen avulla. Uudistumiskykyyn pohjaustuvassa valmennuksessa keskityt viiteen eri...

Seuraavaksi alkamassa