Korkeakoulutettujen työllistyminen


Korkeakoulutettujen työllisyyden heikentyessä tarvitaan tehokkaita keinoja työllistymisen edistämiseen. Aducaten korkeakoulutetuille suunnatuissa koulutuksissa ja hanketoiminnassa hyviksi todettuja keinoja ovat

  • yksilöllinen, ratkaisukeskeinen ohjaus
  • tavoitteellisen urasuunnittelun ja työnhaun taitojen kehittäminen
  • asiantuntijuuden ja erityisosaamisen kasvattaminen osuvalla ja ajankohtaisella, työelämän tarpeista lähtevällä täydennyskoulutuksella
  • työelämän verkostojen rakentaminen työelämäjaksoilla ja eri medioissa

Ajankohtaisia tuotteitamme ovat Projektiosaaja ja Työpaikkasuomi-koulutus, joka soveltuu mainiosti korkeakoulutetuille maahanmuuttajille.

Kysy lisää korkeakoulutettujen työllistymisen palveluistamme!