Kirjallisuuden opinnot  yhteistyöoppilaitoksille

Kirjallisuuden perusopinnot 30 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Opiskelijalla on perustiedot kirjallisuuden päälajeista ja niiden tutkimusperinteestä sekä länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiasta. Opiskelija tuntee klassisen aseman saavuttaneen länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden ydinteoksia. Kirjallisuuden perusopinnot läpäissyt opiskelija on tutustunut myös kirjallisuuden sosiologisiin lähestymistapoihin ja osaa suhteuttaa kaunokirjallisuuden kirjalliseen elämään, kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Perusopinnoissa opitaan myös kirjallisuuden erittelyn ja tulkinnan perusteita ja asiantuntevan kirjallisuudesta keskustelemisen taitoja.

Opintojaksot

Kirjallisuuden peruskurssi (5 op)
Tekstianalyysitaidot (6 op)
Taide yhteiskunnassa ja kultturissa (5 op)
Länsimaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (7 op)
Suomalaisen kirjallisuuden historia ja klassikot (7 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Sari Hakkarainen,  sari.hakkarainen@uef.fi, puh. 029 445 7048