Kehittäminen ja hankkeet


Kehitämme organisaationne työllisyyden hoidon osaamista räätälöityinä palveluina.

Työllisyyden hoidon kehittämistä toteutamme myös hankkeina. Hankeyhteistyötä teemme eri organisaatioiden kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

Hankkeet:

Tällä hetkellä toteutamme Pohjois-Karjalassa Työtä!–hanketta, jonka tavoitteena on luoda monialaisia, asiakaslähtöisiä, tuloksellisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja erityisesti haastavassa työllisyystilanteessa olevien asiakkaisen työllisyystilanteen parantamiseksi.

MANOT on kokeilukulttuuriin perustuva hanke, jonka tavoitteena on  pilotoida Pohjois-Savon alueella maahanmuuttaneiden työllistymistä nopeuttavia työtapoja ja –menetelmiä. Hankkeen kohderyhmää ovat maahanmuuttaneiden asiakkaiden lisäksi heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset sekä heitä potentiaalisesti työllistävät tahot.