Kauppatieteiden opiskelijaksi avoimen yliopiston kautta 

 
Voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta avoimessa yliopistossa suorittamiesi kauppatieteiden opintojen perusteella.  Itä Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos vastaa opinnoista ja opiskelijavalinnasta.
 
Ala Kauppatieteet
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 5.8.2020 klo 9:00
Opintopisteet 60 op
Opiskelijamäärä Valitaan 40 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa / opintopiste
 
Kauppatiede väylä kuva

 

Mitä ovat kauppatieteellisen alan väyläopinnot? 

Kauppatieteiden alan väyläopinnot muodostuvat 60 opintopisteestä Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa suoritetuista kauppatieteellisistä opinnoista. Suoritettuaan vaaditut väyläopinnot vähintään arvosanalla 3.0, opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.  Jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valinta suoritetaan Avoimessa yliopistossa suoritettujen kauppatieteellisten opintojen (60 op) painotetun keskiarvon mukaan. 

Vaadittavat opinnot täsmennetään kunkin vuoden valintaperusteissa. Tarkasta aloituspaikkamäärät, tarkat valintaperusteet ja muut tiedot tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta Hae yliopistoon –palvelusta (Kauppatieteet, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v) tai Kauppatieteet, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v). Tulevan kevään yhteishaun hakukohteet julkaistaan lokakuussa. 

Avoimessa yliopistossa kauppatieteiden opiskelijana hyödyt!

  • Avoimen yliopiston opinnoilla selvität, onko tämä sinulle mahdollinen tutkintoon johtava ala.
  • Saat suoritettua jo osan tutkinnosta avoimessa yliopistossa.
  • Vahvistat opiskeluvalmiuksia ja avoimessa suoritetut opinnot eivät vähennä opinto-oikeusaikaasi tutkinto-opiskelijana.

Maksut ja ilmoittautuminen  

Opinnot ovat suoritettavissa kokonaan verkko-opintoina. Opintoihin ilmoittaudutaan opintopolku.fi:ssä. Lue lisää  ilmoittautumisesta ja avoimen yliopiston maksuista  

Opiskelijavalinta

Haku tutkinto-opiskelijaksi on keväällä 2021. Väyläkriteerit julkaistaan viimeistään lokakuussa 2020. 

Lisätietoja

Lisätietoja kauppatieteiden opinnoista saat Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala(at)uef.fi, 
0503637505 ja Sari Riikonen, sari.riikonen(at)uef.fi, 0504668599 tai avoimen yliopiston opinto-ohjaajilta.