Kasvatustieteiden opinnot Avoimessa yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa voit opiskella useita kasvatustieteellisiä oppiaineita. Kasvatustieteelliset opinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä.  1.8.2018 voimaantulevan opetussuunnitelmauudistuksen myötä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen painottunut Kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuus ja Erityispedagogiikan perusopinnot sisältävät yhteisiä opintoja.

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opinnot tarjoavat perusvalmiuksia koulutukseen, suunnitteluun, hallintoon ja arviointiin sekä henkilöstötyöhön. Erityispedagogiikan opinnoissa perehdytään kasvatuksen ja opetuksen erityispedagogisen perustaan, sen yhteiskunnalliseen tehtävään, erityispedagogiikan merkitykseen elämän eri vaiheissa sekä keskeisiin oppimisen vaikeuksiin. Monitieteisen opetushallinnon perusopintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opinnot sopivat opetus- ja koulutustehtävissä toimiville, ammatillisen osaamisen täydentäjille, alalle aikoville ja kaikille teemasta kiinnostuneille.

Uutuutena syksyllä 2019 tarjolla monimuotoiset varhaiskasvatukseen suuntautuneet kasvatustieteellisen alan perusopinnot, 25 op, joihin on 20 opiskelijan kiintiö. Opinnot sopivat varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen hakeville, päivähoidon ja pienten lasten toiminnan ohjauksessa toimiville ammatillisen osaamisen täydentämiseksi ja kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Tiedote Itä-Suomen yliopiston luokanopettajakoulutukseen hakeutuville

Opetustarjonta

Elämänkatsomustieto: perusopinnot 26 op (lähiopetus)

Erityispedagogiikka

Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede

Opetushallinto: perusopinnot 25 op (monimuoto-opinnot)

Varhaiskasvatus: perusopinnot 25 op (monimuoto-opetus) | johdanto opintoihin, pdf)

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa suoritetuilla opettajan pedagogisilla opinnoilla (60 op/35ov) voidaan myöntää korvaavuus kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen painottuneesta kasvatustieteellisestä perusopintokokonaisuudesta (25 op). Opiskelija voi hakea myös kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintotasoisten opintojaksojen korvaamista, mikäli opinnot ovat osaamistavoitteiltaan vastaavia.

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen painottuneesta kasvatustieteellisestä perusopintokokonaisuudesta korvaavuutta em. pedagogisten opintojen perusteella voi hakea ilmoittauduttuaan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aineopintokokonaisuuteen (38 op). Korvaavuushakemuksen käsittely edellyttää opinto-oikeutta em. opintokokonaisuuteen.

Opiskelu

Kasvatustieteelliset perus- ja aineopinnot toteutetaan pääosin monimuoto-opetuksena eli yhdistellen lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Monimuoto-opetuksen tukena käytetään verkkopohjaista Moodle-oppimisympäristöä (http://moodle.aducate.fi ja http://moodle.uef.fi) joka toimii myös verkkokurssien suorituspaikkana. Syventävien opintojen (lähiopetus) sekä elämänkatsomustiedon opiskelijat osallistuvat samoille luennoille ja harjoituksiin kuin tiedekunnan tutkinto-opiskelijat.

Opetuksen ja opiskelun tuen järjestelmästä WebOodista (https://weboodi.uef.fi) löytyvät opinto-oppaat. Järjestelmää käytetään mm. tentteihin ja opetukseen ilmoittautumisessa ja omien opintosuoritusten selaamisessa. Voit tutustua oppaisiin ja opintojen aikatauluihin WebOodissa:

  • Avoin yliopisto, Kasvatusalat, 2019-20

Tutustu myös akateemiseen opiskelun keskeisiin ominaisuuksiin ja termeihin.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautumisohje

Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksuihin.

Opintojen ohjaus

Opiskeluasi tuetaan monin eri tavoin. Avoimen yliopiston henkilökunta järjestää infotilaisuuksia kampuksilla ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä myös verkon välityksellä. Lisäksi saat opintoihin tukea ja apua opinto-ohjaajilta ja tuutoreilta. Sähköiset järjestelmät (WebOodi, Moodle, s-posti, kirjaston e-aineistot) helpottavat opintojen suunnittelua ja käytännön työskentelyä. WebOodissa voit mm. ilmoittautua tentteihin ja tarkistaa opintosuorituksia ja -oikeuksia.

Avoimen yliopiston kasvatusalan opiskelijoille ja ko. opinnoista kiinnostuneille on perustettu suljettu facebook-ryhmä jossa voi keskustella opiskeluun liittyvistä asioista.

Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot voivat myös avata sinulle tien yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Suoritettuasi tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voit hakea avoimen väylän kautta yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, useimmiten ilman valintakoetta. Kasvatusalalla väylämahdollisuus on kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutusohjelmaan.

Tutustu väylään ja valintakriteereihin.

Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon  - otathan yhteyttä!

Ota yhteyttä

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto, maantiede, humanistiset tieteet sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
+358504668554
Suora numero
+358294457048
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
+358504678371
Suora numero
+358294457054
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs