KANSAINVÄLISTYVÄ SUOMI


Uusia osaajia kansainvälistyvään Suomeen

Järjestämme eri syistä Suomeen saapuville maahanmuuttajille kieli-, kotoutumis- ja pätevöitymiskoulutuksia. Meillä suomea opitaan toiminnallisesti, suoraan suomeksi. Päätuotteitamme ovat maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset. Tuotamme tilauksesta kielitaidon testaus-, ohjaus- ja valmennuspalveluja.

Maahanmuuttajien kotouttaminen on monialaista asiantuntijatyötä, jossa tarvitaan suomen kielen, suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin, työelämän ja aikuiskoulutuksen osaajia. Työn tuloksellisuuden takaavat kokenut, pätevä henkilöstömme sekä laajat verkostomme. Kehitämme kielikoulutusta ja kotoutumispalveluja alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toimimme myös alan ammattilaisten täydennyskouluttajina.

Kotoutumiskoulutusten opiskelijoina on kokeneita ammattilaisia - myös korkeasti koulutettuja asiantuntijoita. Edistämme tavoitteellisesti opiskelijoiden osaamisen hyödyntämistä ja nopeaa sijoittumista työelämään Suomessa. Erikoisalaamme on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien, kuten opettajien ja lääkäreiden pätevöityminen ja kielitaidon kehittäminen työelämässä.

Kotoutumiskoulutuksiin sisältyy aina kielen oppiminen tositilanteissa. Jos siis tarvitset työpaikalle kansainvälisen, kielitaitoisen harjoittelijan tai työntekijän, ota meihin yhteyttä!