Kaikki koulutukset
Flippauksen tilauskoulutus koulutusorganisaatioille
Riskienhallinta ja turvallisuus seurakunnissa 3 op
Pedagogista osaamista terveysalan asiantuntijalle (5 op) -verkkokoulutus
Aducate goes LIVE
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 ECTS)
Suomen kielen ja työkulttuurin valmennus kansainväliselle henkilöstölle
Varmistettujen tai epäiltyjen koronavirustapausten kontaktien kartoittaminen ja jäljitys
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
2020 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
17.9.2020 - Diabetes ja muut endokriiniset sairaudet, Tampere
Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät - resilienssi
Stressi ja 18 menetelmää
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op)
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020
Dialoginen johtaminen
HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma (5 op), Tampere 2020
Kokeilukulttuurin johtaminen - Kokeileva johtaja (3 op)
5T Uudistuskyvyn johtaminen (5 op), Kuopio
Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistö- ja asuntoriita-asiassa 29.4.2020, verkkokoulutus
Johdatus kasvuyrityksen johtamiseen, Joensuu 2020
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (28 op)
Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020
Uudistuneet työaikalain säännökset käytännössä (1 op) 23.4.2020 Tampere
Mitä tietosuoja-asetus edellyttää henkilöstöhallinnolta? (1 op) 14.5.2020 Tampere
Ajankohtaista verotuksessa (0,5 op) 5.11.2020 Tampere
Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa 25.3.2020, Tampere
Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020
Ajankohtainen ympäristöoikeus VIII –erikoistumisohjelma, 2018 - 2020 Hämeenlinna
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op) 2019-2020
Asiallinen ja turvallinen työympäristö (1 op) 25.9.2020 Tampere
Sairaus- ja muut poissaolot sekä niiden aikainen palkka – juridinen näkökulma käytännön tuen tueksi (1 op) 27.8.2020 Tampere
Ajankohtainen ympäristöoikeus IX -erikoistumisohjelma (30 op) 2020-2022, Helsinki
Ilmanvaihdon ja painesuhteiden hallinta - tilauskoulutus
Kliinisen lääkehoidon asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2020-2024 (60 op)
Lääkehoidon seurannan asiantuntija (4 op)
Fundamental Optical Design (6 ECTS), Helsinki region
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH
Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
Kokeileva johtaja (10 op), Joensuu ja Kuopio 2019-2020
International Business and Marketing, 15 credits
Video-CV-workshop
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Future Leadership - ihmisen johtamisen koulutusohjelma 10 op
2020-2023 - Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille (70 op)
Luottamushenkilökoulutukset
Terveydenhoitoalan suomea
28.5.2020 - Palvelun kehitys LHA:ssa ja asiantuntijuuden myyminen, Tampere
VaKiO-valmennusta varhennetun kieltenopetuksen osaajilta
Muuttuvat oppimisympäristöt, oppivat yhteisöt - valmennus perusasteen johtotiimeille (7 op), Kuopio 2019-2020
2019-2020 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ryhmänhallinta kouluyhteisössä (7 op)
Coaching by Walking
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
SF-Growth Mindset valmennus
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Projektiosaajat (15 op)
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa