Kaikki koulutukset
Ajankohtainen ympäristöoikeus IX -erikoistumisohjelma (30 op) 2021-2022, Helsinki (monimuoto)
Aducate goes LIVE
Business-taitoja kädentaitajille, Oulu
Business-taitoja kädentaitajille, Joensuu
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020
Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki
Asiantuntija kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa - oikeuskäytäntö ja todistajana toimiminen
RTA Juridiikka (2 op)
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 ECTS)
Kokeilukulttuurin johtaminen - Kokeileva johtaja (3 op)
1.10.2020 - Dialoginen johtaminen
26.-27.11.2020 - Kliinisen farmasian päivät, verkkototeutus
Koronavirustartuntojen jäljitys
International Business and Marketing, 15 credits
Hevosavusteinen mielenterveys- ja terapiatyö (25 op)
Flippaus haltuun -tilauskoulutus
Emba Johtamisen kivijalka – JOKI-opinnot (25 op)
Emba Johtajana muutoksissa -opinnot (20 op)
HR-lainsäädännön täydennyskoulutus (5 op), verkkokoulutus
Riskienhallinta ja turvallisuus seurakunnissa 3 op
Pedagogista osaamista terveysalan asiantuntijalle (5 op) -verkkokoulutus
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki
Suomen kielen ja työkulttuurin valmennus kansainväliselle henkilöstölle
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki
2020 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille
17.9.2020 - Diabetes ja muut endokriiniset sairaudet, Tampere
Optimaalisen toimintakyvyn menetelmät - resilienssi
Sosiaali-, terveys- ja lääkepalvelujen johtaminen (20 op)
5T Uudistuskyvyn johtaminen (5 op), Kuopio
Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistö- ja asuntoriita-asiassa 29.4.2020, verkkokoulutus
Johdatus kasvuyrityksen johtamiseen, Joensuu 2020
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (28 op)
Turvallisuussääntely osana oppilaitosten toimintaa (5 op + 2 op valinnainen), Joensuu 2019-2020
Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa 25.3.2020, Tampere
Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot (10 op) 2019-2020
Ilmanvaihdon ja painesuhteiden hallinta - tilauskoulutus
Kliinisen lääkehoidon asiantuntija (25 op)
Rakennusterveysasiantuntija (45 op)
Sisäilma-asiantuntija (25 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2020-2024 (60 op)
Lääkehoidon seurannan asiantuntija (4 op)
Fundamental Optical Design (6 ECTS), Helsinki region
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH
Erikoistuvan lääkärin ohjaus ja arviointi (3 op), Kuopio
Metsän jatkuva kasvatus -verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op)
Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa - tilauskoulutus
Kokeileva johtaja (10 op), Joensuu ja Kuopio 2019-2020
Video-CV-workshop
EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit
Future Leadership - ihmisen johtamisen koulutusohjelma 10 op
2020-2023 - Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille (70 op)
Luottamushenkilökoulutukset
Terveydenhoitoalan suomea
VaKiO-valmennusta varhennetun kieltenopetuksen osaajilta
Muuttuvat oppimisympäristöt, oppivat yhteisöt - valmennus perusasteen johtotiimeille (7 op), Kuopio 2019-2020
2019-2020 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kulttuuri- ja kielivalmennus opetus- ja ohjaustyöhön
Haastavien tilanteiden kohtaaminen ja ryhmänhallinta kouluyhteisössä (7 op)
Coaching by Walking
Oivalluksia! Ratkaisukeskeinen valmennus
Varhainen puuttuminen – ratkaisukeskeinen puheeksi ottaminen (1 op)
Valmentava esimies (1 op)
Ratkaisukeskeinen osaamisen johtaminen (1 op)
Ratkaisukeskeinen kehityskeskustelu osaamisen johtamisessa (1 op)
Ratkaisukeskeinen ja aivoystävällinen esimiestyö (1 op)
Ratkaisukeskeinen työyhteisö (1 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op)
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
SF-Growth Mindset valmennus
Työllisyyden hoidon kehittäminen
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op
Projektiosaajat (15 op)
Suomea työssä -kielivalmennus
Suomen kielen valmennuksen perusteet
Tukea maahanmuuttajatyöhön
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op)
Palaverit ja kokoukset
Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen
Mentorikoulutus kansainvälistyvien työyhteisöjen henkilöstölle

Seuraavaksi alkamassa