Julkishallinnon asiantuntijaksi avoimen yliopiston kautta

 

Ala Julkishallinto, julkisoikeus
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 5.8.
Opintopisteet 180 op
Hinta 12 e/op UEF:ssa, 15 e/op VY:ssä


Julkinen hallinto on suurten muutosten edessä. Teknologinen kehitys ja digitalisaatio muuttavat yhteiskuntaa vauhdilla. Julkisen hallinnon ja julkisten palveluiden rakenteissa ja toimintatavoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joiden läpiviemisessä tarvitaan ilmiölähtöistä ajattelua.

Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto ovat kehittäneet yhteistyössä koulutusmoduuleja, jotka sisältävät sekä oikeus- että hallintotieteen opintoja. Koulutus antaa valmiuksia oikeudellisiin ja julkishallinnon asiantuntijatehtäviin, julkisen sektorin esimiestyöhön, johtamiseen ja hallintotyöhön sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden järjestämiseen, johtamiseen ja erityiskysymysten tulkitsemiseen.

Opinnot ovat avoimia kaikille, mutta ne on suunniteltu ensisijaisesti työelämässä oleville aikuisille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan tai suunnata uudelle työuralle. Opiskelija voi valintansa mukaan suorittaa yksittäisen opintojakson, yhden tai useampia moduuleja tai koko HTK-tutkinnon.

Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena Itä-Suomen ja Vaasan avoimissa yliopistoissa. Kaikki opinnot ovat suoritettavissa etäopintoina. Kaikki moduulit suoritettuaan opiskelija voi hakea Itä-Suomen (julkishallinto, julkisoikeus) tai Vaasan yliopiston (julkishallinto: julkisjohtaminen/julkisoikeus/sosiaali- ja terveyshallintotiede) tutkinto-opiskelijaksi.

Mikä on julkishallinnon HTK-väylä?

Kyseessä ovat kahden yliopiston yhteistyönä järjestämät moduulirakenteiset opinnot, josta opiskelija voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, moduuleja tai kokonaisen HTK-tutkinnon. Opinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena ja tutkinnon myöntää Itä-Suomen tai Vaasan yliopisto.

Koulutus antaa valmiuksia oikeudellisiin ja julkishallinnon asiantuntijatehtäviin, julkisen sektorin esimiestyöhön, johtamiseen ja hallintotyöhön sekä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden järjestämiseen, johtamiseen ja erityiskysymysten tulkitsemiseen. Tutkinto sisältää Aloitusmoduulin (16 op), sisältömoduulit Hallinnon muutos (32 op), Julkisten varojen käyttö (32 op), Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen (32 op) sekä Muuttuva työ (27 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy kolme täydentävää moduulia, joita ovat Kielimoduuli (15 op), Tutkielmamoduuli (UEF 14 op ja VY 15-20 op) sekä Vapaasti valittavien opintojen moduuli, johon opintoja suoritetaan sen verran, että vaadittu 180 op tulee täyteen. Moduulit koostuvat opintojaksoista.

Tutkinnon moduulirakenne (uudet tiedot julkaistaan elokuussa 2020)

I Aloitusmoduuli (16 op)

II Sisältömoduulit

  • Hallinnon muutos (32 op)
  • Julkisten varojen käyttö (32 op)
  • Hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen (32 op)
  • Muuttuva työ (27 op)

III Täydentävät moduulit

  • Kielimoduuli (15 op)
  • Tutkielmamoduuli (UEF 14 op ja VY 15-20 op)
  • Vapaasti valittavien opintojen moduuli (niin, että 180 op tulee täyteen)

Maksut ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 12 – 15 euroa/opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan opintopolku.fi-verkkopalvelussa siihen avoimeen yliopistoon, joka opintojakson järjestää.

Opintojen suoritus ja tutkinto

Opinnot ovat suoritettavissa kokonaan etäopintoina. Opinnot sisältävät opintojaksoja Itä-Suomen avoimesta yliopistosta ja Vaasan avoimesta yliopistosta ja opintoihin ilmoittaudutaan kunkin opintojakson vastuuyliopistoon. Sisältömoduuleista voi hakea erillistodistuksen moduulin vastuuyliopistosta.

Opiskelija valitsee suorittaakseen tutkielmamoduulin joko Itä-Suomen tai Vaasan yliopistoon ja hän hakee tutkinnonsuorittamisoikeutta samasta yliopistosta. Kriteerit löytyvät opintopolku.fi:stä (UEF ja VAASA).

Tutkinto-opiskelijan opinto-oikeuden saamisen jälkeen opiskelija hakee tutkintoa (Julkishallinto, hallintotieteiden kandidaatti) ko. yliopiston käytänteiden mukaisesti.

Lisätietoja

Perusteelliset tiedot löydät väylän SWAY-esitteestä.  

Lisätietoja antaa myöskin: