Innostu ikääntymisestä - asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen 15 op - osaamiskokonaisuus

Osaamiskokonaisuus tarjoaa sinulle loistavan mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi, työtäsi ja asiakaslähtöisiä sote-palveluita. Opinnoissa keskitytään erityisesti asiakaslähtöisten sote-palveluiden käytettävyyteen, soveltuvuuteen ja saavutettavuuteen. Samalla avautuu mahdollisuus kehittää innovatiivisesti uudenlaisia työelämän ajattelu- ja toimintatapoja.

Osaamiskokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Kohderyhmä

Vanhustyössä toimivat sosiaali- ja terveysalan työntekijät esimerkiksi lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit, esimiehet, toiminnanjohtajat ja muut vastaavat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään sote-palveluita ja työyhteisönsä toimintaa asiakaslähtöiseksi. Opintojen suorittamisessa on eduksi perustiedot ja osaaminen vanhustyöstä ja korkeakoulumaisesta verkko-opiskelusta.

Sisältö

Osaamiskokonaisuuteen sisältyy seuraavat opintojaksot:

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op (Itä-Suomen yliopisto)

  • Osaamistavoitteet:  Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva sote-palvelujärjestelmästä, palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuusta sekä toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä. Hän tunnistaa ja pohtii asiakaslähtöisessä toiminnassa esiintyviä eettisiä kysymyksiä.
  • Toteutustapa: verkko-opinnot

Asiakaslähtöinen kehittäminen 5 op (Diakonia-ammattikorkeakoulu)

  • Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa uudistaa innovoivasti palveluita ja toimintakäytäntöjä asiakasta ja työyhteisöä kuunnellen sekä osaa suunnitella saumattoman palveluketjun asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi.
  • Toteutustapa: verkko-opinnot

Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut 5 op (Karelia-ammattikorkeakoulu)

  • Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee asiakaslähtöisten sote-palveluiden osana erilaisia sähköisiä sovelluksia kuten esimerkiksi applikaatiot, pelit, sensorit, robotiikka jne. Hän ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen sähköisten palveluiden kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioimisessa.
  • Toteutustapa: verkko-opinnot

Tutustu osaamiskokonaisuuden esitteeseen. Koulutus on suunniteltu osana Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT)-hanketta, katso lisätietoja www.avothanke.fi.

Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Osaamiskokonaisuuden opintomaksu on 160 euroa. Korkeakoulut pidättävät oikeudet hinnanmuutoksiin.

Opintokokonaisuus toteutetaan seuraavan kerran kevätlukukaudella 2020. Opintoihin valitaan 25 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

Ulla Kekäläinen, suunnittelija
ulla.kekalainen@uef.fi
029 445 7039

Pia Koponen, koulutussihteeri
pia.koponen@uef.fi
029 445 7040