ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tehdään valitun koulutuksen ilmoittautumislinkin kautta. Koulutustietojen yhteydessä on esitelty koulutuksen opetussuunnitelma sekä kerrottu koulutukseen hakuaika sekä mahdollisesti rajoitettu opiskelijamäärä.

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli koulutukseen on erillinen haku, ovat valintaperusteet nähtävillä koulutusilmoituksen yhteydessä.

Koulutukseen valituille myönnetään koulutuksen opetussuunnitelman mukainen opinto-oikeus, jonka aikana opiskelija voi suorittaa opintonsa päätökseen.
 

Maksut

Koulutuksen hinta ja maksumenettelyt on ilmoitettu kunkin koulutuksen yhteydessä.

Verohallinnon 26.11.2015 antaman ja antopäivänään voimaantulleen ”Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus” -ohjeen mukaan täydennyskoulutuksen myynti on arvonlisäverollista palvelua ohjeessa määriteltyjä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Verollisten täydennyskoulutusten osalta hinta on merkitty kunkin koulutuksen yhteydessä verollisena. Edelleen verottomien täydennyskoulutusten osalta ilmoitettu veroton hinta perustuu AVL 39 – 40 § sekä verohallinnon 26.11.2015 antamaan ohjeeseen.
 

Perumisehdot

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomissa koulutuksissa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot. Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.