Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen –osaamiskokonaisuus 25 op

SOTE-uudistusta ei saatu päättyneellä hallituskaudella päätökseen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät suuret kysymykset ja haasteet ovat edessämme, joten aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen.

Opinnoissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja terveyden edistämisen laajaa toimintakenttää sekä terveydenhuollon juridiikkaa. Opinnot antavat kattavan kuvan uudistuvaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään, sen ohjauksesta, toimeenpanosta, päätöksenteosta ja sen johtamisesta aina toimintaa arvioiviin mittareihin. Opinnot avaavat terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin moniulotteisuutta sekä  esittelevät tomia, joiden avulla on mahdollista edistää eri ikäisten ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyistä elämää.

Osaamiskokonaisuus rakentuu neljästä, kaikille yhteisistä opintojaksoista ja valinnaisilla jaksoilla voi suuntautua juuri itseään kiinnostaviin ja osaamistaan parhaiten täydentäviin näkökulmiin.

Opintojaksot

Kaikille yhteiset opintojaksot:

Valinnaiset opintojaksot:

Voit ottaa tarvittaessa kokonaisuuteen valinnaisia opintoja hieman yli 10 opintopistettä - ylimenevistä kokonaisista jaksoista - ei yksittäisistä opintopisteistä - laskutetaan jälkikäteen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Osaamiskokonaisuuden laajuus on 25 opintopistettä ja kokonaisuuden opintomaksu 250 €. Opinnot ovat suoritettavissa myös yksittäisinä opintojaksoina, jolloin opintomaksu on 12 €/opintopiste.

Ilmoittaudu osaamiskokonaisuuteen. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen, katso linkit yllä. 

Kysy lisätietoja

Merja Mäkitalo
merja.makitalo@uef.fi
029 445 7041