Hoitotiede yhteistyöoppilaitoksille

Hoitotieteen aineopinnot 63 op monimuoto- ja verkko-opintoina

Kuvaus

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.  Tällöin opinnot muodostuvat hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta (33 op) sekä perusopinnoista (30 op). Perusopinnot korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 63 op.

Opintojaksot

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op
Potilasturvallisuus 4 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
Arvot ja etiikka hoitotyössä 4 op
Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 4 op
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
International Issues in Health Care 5 op

Opintojen rakenteeseen voi tulla pieniä muutoksia.

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot voidaan järjestää joko verkko-opintoina avoimen yliopiston toteutuksessa ja aikataulussa tai monimuoto-opetuksena, jolloin osa opintojaksoista voidaan toteuttaa lähiopetuksena.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen opettajat.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Maria Mukkala, maria.mukkala@uef.fi,  029 445 7110.