Henkilöstötyön orientoivat opinnot -osaamiskokonaisuus

Kiinnostaako henkilöstötyö? Oletko suuntautumassa HR-alan moninaisiin tehtäviin?  Henkilöstötyön orientoivilla opinnoilla lisäät asiantuntijavalmiuksiasi ja henkilöstöalan osaamista.

Sisältö

Osaamiskokonaisuuden opinnot suoritettuasi saat yleiskuvan henkilöstötyön keskeisistä osa-alueista. Osaamiskokonaisuudessa perehdytään organisaation perustehtäviin ja tavoitteisiin sekä työntekijän että työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opinnoissa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisössä. Opinnoissa selvitetään myös työhyvinvoinnin edellytyksiä ja sitä tukevia tekijöitä, tutustutaan globaalin työelämän työnteon tapoihin sekä syvennetään työssä oppimisen teoreettisia perusteita.

Monitieteelliset opinnot koostuvat Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopisto eri oppiaineiden yksittäisistä opintojaksoista,  jotka  muodostavat osaamiskokonaisuuden.

Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava.

Opintojaksot

Osaamiskokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Laajuus ja hinnoittelu

Osaamiskokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä ja kokonaisuuden opintomaksu 300 €. Opinnot ovat suoritettavissa myös yksittäisinä opintojaksoina, jolloin opintomaksu 12 €/opintopiste.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu osaamiskokonaisuuden opiskelijaksi (ilmoittautuminen avautuu 7.8.2020).

Yhteystiedot

Sari Hakkarainen
sari.hakkarainen@uef.fi
0294 457 048