Yhteystiedot

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto, maantiede, humanistiset tieteet sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
+358504668554
Suora numero
+358294457048
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Anna Hartikainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- johtamiskoulutukset, UEF EMBA
Sähköposti
anna.hartikainen@uef.fi
GSM-numero
+358407741320
Suora numero
+358294457107
Huoneen tiedot
Kuopio, Bioteknia 2.krs

Kati Hietava
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia
Sähköposti
kati.hietava@uef.fi
GSM-numero
+358504324797
Suora numero
+358294457004
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Leea Huusko
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, teologia, toinen reitti yliopistoon -hanke
Sähköposti
leea.huusko@uef.fi
GSM-numero
+358505119468
Suora numero
+358294457007
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Timo Hyttinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- juridiikan koulutukset
Sähköposti
timo.hyttinen@uef.fi
GSM-numero
+358505208069
Suora numero
+358294458008
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
+358504930323
Suora numero
+358294457049
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Sanna Iskanius
No image.
Nimike
Koulutusjohtaja
Nimikeen lisätietoja
- varajohtaja
Sähköposti
sanna.iskanius@uef.fi
GSM-numero
+358503823801
Suora numero
+358294457017
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- lukioyhteistyö (sopimukset ja vierailut), opinto-ohjaus, yksilölliset opintojärjestelyt
Sähköposti
juurela@uef.fi
GSM-numero
+358405162572
Suora numero
+358294457027
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Heli Kaarniemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- kotouttamiskoulutukset ja -hankkeet, opetusalan täydennyskoulutus, kielikoulutukset
Sähköposti
hkaarnie@uef.fi
GSM-numero
+358503228644
Suora numero
+358294457080
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Pauli Kallio
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- johtamiskoulutus, henkilökohtainen coaching, UEF EMBA, yrityskoulutukset, työ- ja organisaatiopsykologia
Sähköposti
pauli.kallio@uef.fi
GSM-numero
+358504652054
Suora numero
+358294457066
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Jonna-Carita Kanninen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasian täydennyskoulutukset
Sähköposti
jonna-carita.kanninen@uef.fi
GSM-numero
+358504770084
Suora numero
+358294457005
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
helena.karisto-lautanen@uef.fi
GSM-numero
+358403553906
Suora numero
+358294457037
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Ulla Kekäläinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työelämäyhteistyö, toinen reitti yliopistoon -hanke
Sähköposti
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-numero
+358403553936
Suora numero
+358294457039
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Terhi Keltanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, yhteistyöoppilaitostoiminta
Sähköposti
terhi.keltanen@uef.fi
GSM-numero
+358503291684
Suora numero
+358294457116
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Timo Kemppainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus
Sähköposti
timo.kemppainen@uef.fi
GSM-numero
+358504317430
Suora numero
+358294457012
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Anne Keränen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- juridiikan täydennyskoulutukset
Sähköposti
anne.keranen@uef.fi
GSM-numero
+358503092839
Suora numero
+358294457001
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ihmisen biologia, innostu ikääntymisestä, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
+358403552116
Suora numero
+358294457040
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Kukka-Maaria Kokkonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuuden perusopinnot, kansanterveystiede
Sähköposti
kukka-maaria.kokkonen@uef.fi
GSM-numero
+358504421874
Suora numero
+358294457030
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Tuula Korhonen
No image.
Nimike
Kouluttaja
Nimikeen lisätietoja
- kielikoulutukset
Sähköposti
tuula.korhonen@uef.fi
GSM-numero
+358503846956
Suora numero
+358294457062
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Sonja Kortelainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- Venäjä-hankkeet
Sähköposti
sonja.kortelainen@uef.fi
GSM-numero
+358504339254
Suora numero
+358294457013
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Katja Koukkari
No image.
Nimike
Suunnittelusihteeri
Nimikeen lisätietoja
- UEF EMBA, lääkeala
Sähköposti
katja.koukkari@uef.fi
GSM-numero
+358403553158
Suora numero
+358294457092
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Eeva Kykkänen
No image.
Nimike
Markkinointisihteeri
Sähköposti
eeva.kykkanen@uef.fi
GSM-numero
+358504342921
Suora numero
+358294457117
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Riitta Laasonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
riitta.laasonen@uef.fi
GSM-numero
+358504668522
Suora numero
+358294457059
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Annamari Lastunen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- sosiaali- ja terveysala, UEF EMBA, psykoterapeuttikoulutukset
Sähköposti
annamari.lastunen@uef.fi
GSM-numero
+358504412179
Suora numero
+358294457110
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Leena Leskinen
No image.
Nimike
Koulutusjohtaja
Nimikeen lisätietoja
- avoin yliopisto-opetus
Sähköposti
leena.leskinen@uef.fi
GSM-numero
+358400970784
Suora numero
+358294457003
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Virpi Moilanen
No image.
Nimike
Kouluttaja
Nimikeen lisätietoja
- maahanmuuttajien pedagogiset opinnot
Sähköposti
virpi.moilanen@uef.fi
GSM-numero
+358505761301
Suora numero
+358294457112
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Maria Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- hoitotiede, hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, liikuntalääketiede
Sähköposti
maria.mukkala@uef.fi
GSM-numero
+358504766782
Suora numero
+358294457010
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Marjaana Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- kauppatieteet ja matkailu
Sähköposti
marjaana.mukkala@uef.fi
GSM-numero
+358503637505
Suora numero
+358294457068
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Marjo Mustonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- terveysliikunta, terveyden edistäminen ja terveystieto
Sähköposti
marjo.mustonen@uef.fi
GSM-numero
+358505744390
Suora numero
+358294457020
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
+358403553387
Suora numero
+358294457041
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Marja-Liisa Niemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-numero
+358403552336
Suora numero
+358294457045
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Sanna Nissinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- asiakas- ja potilasturvallisuus, kansanterveystiede, oikeuspsykologia, verkkosivut
Sähköposti
sanna.nissinen@uef.fi
GSM-numero
+358505055726
Suora numero
+358294457023
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Seija Okulov
No image.
Nimike
Projektitutkija
Nimikeen lisätietoja
- sosiaalialan täydennyskoulutukset
Sähköposti
seija.okulov@uef.fi
GSM-numero
+358504398073
Suora numero
+358294457025
Huoneen tiedot
Kuopio, Bioteknia 2.krs

Raija Pappila
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- tietojärjestelmät, verkkosivut
Sähköposti
raija.pappila@uef.fi
GSM-numero
+358403553995
Suora numero
+358294457026
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Kari Pasanen
No image.
Nimike
suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- metsä- ja biotalous, rakennusterveys- ja sisäilmakoulutukset
Sähköposti
kari.pasanen@uef.fi
GSM-numero
0505284665
Suora numero
0294457106
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
+358505248199
Suora numero
+358294457060
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Katja Peltoniemi
No image.
Nimike
Projektisihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ESR- ja OPH -hankkeet
Sähköposti
katja.peltoniemi@uef.fi
GSM-numero
+358403553905
Suora numero
+358294457018
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Anne Pennanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Sähköposti
annemaarit.pennanen@uef.fi
GSM-numero
+358503837422
Suora numero
+358294457095
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Arttu Puhakka
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- johtaminen, esimiestyö, työyhteisö
Sähköposti
arttu.puhakka@uef.fi
GSM-numero
+358504064310
Suora numero
+358294457108
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- datatiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, metsätiede, sosiaalityö, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
+358403553934
Suora numero
+358294457042
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Päivi Puustjärvi-Soininen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- filosofia, kieli- ja viestintäopinnot, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
paivi.puustjarvisoininen@uef.fi
GSM-numero
+358403553904
Suora numero
+358294457035
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Senni Pykäläinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- EU-hankkeet
Sähköposti
senni.pykalainen@uef.fi
GSM-numero
+358505973936
Suora numero
+358294457006
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Tiina Pyrstöjärvi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset, avoin yliopisto: fysiikka, kemia, matematiikka, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
GSM-numero
+358403553921
Suora numero
+358294457044
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Lasse Reijonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- OKM- ja OPH-hankkeet
Sähköposti
lasse.reijonen@uef.fi
GSM-numero
+358505650305
Suora numero
+358294457083
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Sari Riikonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kauppatieteet ja matkailu, verkkosivut
Sähköposti
sari.riikonen@uef.fi
GSM-numero
+358504668599
Suora numero
+358294457057
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Marjo Ring
No image.
Nimikeen lisätietoja
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaali- ja terveyshallintotiede, terveystaloustiede
Sähköposti
marjo.ring@uef.fi

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
+358504668611
Suora numero
+358294457053
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Suvi Räisänen
No image.
Nimike
Markkinointisuunnittelija
Sähköposti
suvi.raisanen@uef.fi
GSM-numero
+358504557735
Suora numero
+358294457735
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Leila Saramäki
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- toimivapalla 31.7.2021 saakka
Sähköposti
leila.saramaki@uef.fi
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Elsi Similä
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- jatkuvan oppimisen koordinaatio
Sähköposti
elsi.simila@uef.fi
GSM-numero
+358504133252
Suora numero
+358294457015
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Sanna Soppela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- palvelumuotoilu, selkokieli, työelämä
Sähköposti
sanna.soppela@uef.fi
GSM-numero
+358505903766
Suora numero
+358294457071
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Riitta Sutinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasia, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Sähköposti
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-numero
+358503418524
Suora numero
+358294457100
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Tuula Tanskanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, preventiivinen hoitotiede
Sähköposti
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-numero
+358403553950
Suora numero
+358294457047
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Irina Tere
No image.
Nimike
Kouluttaja
Nimikeen lisätietoja
- kotoutumiskoulutukset
Sähköposti
irina.tere@uef.fi
GSM-numero
+358504095548
Suora numero
+358294457085
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Lea Tuomainen
No image.
Nimike
Johtaja
Sähköposti
lea.tuomainen@uef.fi
GSM-numero
+358407223281
Suora numero
+358294457029
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Seija Tuominen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
seija.tuominen@uef.fi
GSM-numero
+358504678433
Suora numero
+358294457058
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Aija Turunen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kauppatieteet ja matkailu
Sähköposti
aija.turunen@uef.fi
GSM-numero
+358504678806
Suora numero
+358294457051
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Marika Tuupainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Sähköposti
marika.tuupainen@uef.fi
GSM-numero
+358503414170
Suora numero
+358294457089
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Ville Valkonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasia, lääkehoidon arviointi, LHKA Advanced, lääkitysturvallisuus
Sähköposti
ville.valkonen@uef.fi
GSM-numero
+358503224174
Suora numero
+358294457019
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
+358504678371
Suora numero
+358294457054
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Sari Zitting-Rissanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Sähköposti
sari.zitting-rissanen@uef.fi
GSM-numero
+358408678532
Suora numero
+358294457105
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Soile Virtanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- psykoterapeuttikoulutus, rakennusterveys, sisäilma
Sähköposti
soile.virtanen@uef.fi
GSM-numero
+358403552304
Suora numero
+358294457024
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs


ETSI

 

Joensuu kampus

Aurora,
Yliopistokatu 2 A, 2. krs,
PL 111
80101 Joensuu

Kuopion kampus
Bioteknia 2
Neulaniementie 2, 2. kerros
PL 1627
70211 Kuopio

Aducate puh.
0294 45 7095 tai
029 445 7029

Avoin yliopisto puh.
0294 457 043 (Joensuun kampus)
0294 457 028 (Kuopion kampus)

aducate-info@uef.fi