Helsingissä järjestettävät koulutukset

Viimeksi muokattu näkyy ensin:
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020 Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan. Yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä...
Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki Koulutusohjelma antaa oikeudellisia toimintavalmiuksia seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Viranomaisten on...
Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus 1 op, Helsinki Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakipäivät on kaksipäiväinen koulutus, jossa syvennytään hyvään hallintoon ja hallinnollisten ratkaisuiden tekemiseen...
2020 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille Haluatko kouluttautua farmasian erityisosaajaksi? Tule hakemaan uutta vauhtia urallesi erikoistumiskoulutuksesta! Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus...
Kliinisen lääkehoidon asiantuntija (25 op) LHA -asiantuntijakoulutus fuusioituu osaksi Kliinisen lääkehoidon asiantuntija -koulutusta. Farmasistin toimenkuva kehittyy vuosittain ja uusia toimia on avattu eri...
Fundamental Optical Design (6 ECTS), Helsinki region Course description The aim of the course is to teach the fundamentals of optical design, especially to provide theoretical foundations of geometrical optics combined...
Future Leadership - henkilöstöjohtamisen koulutusohjelma (10 op) OPH Future Leadership -koulutus toteutetaan kaksi kertaa, kerran Joensuun seudulla ja kerran Kuopion seudulla. Koulutus sisältää viisi jaksoa, joissa osallistujat tutustuvat...
Terveydenhoitoalan suomea Maahanmuuttajataustainen terveydenhuoltoalan ammattilainen - vahvista kielitaitoasi! Terveydenhuoltoalan kaikissa ammateissa vaaditaan hyvää kielitaitoa: pitää osata...
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op) Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on...
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2022 (60 op) Koulutus järjestetään Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin yhteistyönä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston...