HANKE-ESITTELY


MITÄ TEHDÄÄN?
 • Kartoitetaan 3-4 toimialaa, niiden kehittämistarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia Moskovan ja/tai Pietarin alueella venäläisten yhteistyötahojen kanssa. Valitaan 1-2 potentiaalisinta kehittämiskohdetta.
 • Kootaan yhteen Pohjois-Savosta yrityksiä ja organisaatioita, jotka pystyvät yhdessä tarjoamaan asiantuntemusta valittujen kohteiden kehittämiseen. Testataan klusteriyhteistyömallia, jossa eri toimijoiden osaamista, palveluja ja tuotteita muokataan yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi.
 • Arvioidaan klusteriyhteistyön toimintamallin toimivuutta ja tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä.
   

KETKÄ TEKEVÄT?

 • Valitun toimialan yritykset
 • Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
 • Elinkeinoelämän kehittämis- ja tukiorganisaatiot
   

MITÄ SAAVUTETAAN?

 • Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan ja yhteistyön avauksia
 • Toimialakohtainen osaamisverkosto
 • Analyysi klusterimallin toimivuudesta laajan toimijajoukon yhteisen palvelutarjonnan tuotteistamisessa
 • Jatkosuunnitelma klusterin osaamisen ja tarjonnan hyödyntämisestä Venäjän markkinoilla
   

MILLOIN?
1.6.2015 – 31.12.2016
 

MISSÄ?
Pohjois-Savossa

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Aducate.

RAHOITTAJAT:

Pohjois-Savon liitto
EUVipuvoimaa
Savonia

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Iskanius
Koulutusjohtaja
050 382 3801

sähköposti
etunimi.sukunimi@uef.fi