Farmasian perusopinnot 25 op monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksille

Kuvaus

Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Kohderyhmä

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

  • sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen.
  • lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta.
  • farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan.
  • farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville-
  • opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi.
  • muille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojaksot

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op
Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op
Fysikaalinen farmasia 2 op
Perusfarmakologia 3 op
Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op
Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op
Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla vielä mahdollisia.

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Yhteistyöoppilaitoksessa opiskellaan yliopiston aikataulun mukaan. Kokonaisuuden voi suorittaa kolmessa lukukaudessa.

Yhteistyöoppilaitos voi tukea opiskelijoita paikallisesti järjestämällä tuutorointia esim. haastaviksi koettujen asioiden selvittämiseen, jolloin opiskelijat saavat myös vertaistukea. Se myös järjestää opintokokonaisuuteen kuuluvat tentit, joiden lukumäärä tarkentuu opetussuunnitelmatyön edetessä.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat. Avoimen yliopiston suunnittelija vastaa opiskelijoiden hops-ohjauksesta.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Riitta Sutinen, riitta.sutinen@uef.fi, 029 445 7100