Farmaseutiksi avoimen yliopiston kautta 

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Sen kautta avoimen yliopiston farmasian perusopinnot (25 op) ja ihmisen biologian opintoja (16 op) suorittaneena voit hakeutua Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintoja farmaseutin tutkintoon saakka. Väylä on ainoa suomenkielisenä toteutettu koko maassa, ja sen avulla pyritään vastaamaan alalla vallitsevaan osaajapulaan.

Ala Farmasia
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Opintopisteet 41 op
Suoritusaika lukuvuosi 2020-2021 ja syyslukukausi 2021
Opiskelijamäärä valitaan 10 opiskelijaa avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa/opintopiste

Mitä ovat farmaseutin tutkinnon väyläopinnot? 

Farmasian perusopintojen (25 op) lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna myös avoimen yliopiston ihmisen biologian opintoja 16 opintopisteen verran.

Ihmisen biologiasta farmaseutin tutkintoon kuuluvat (16 op): 

4429401            Johdanto ihmisen biologiaan tuki ja liikuntaelimistö, 2 op 
4429402            Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op 
4429403            Ruoansulatus ja aineenvaihdunta, 4 op 
4429404            Elimistön säätelyjärjestelmät, 6 op

Farmaseuteille on farmasian perusopintoihin kuuluva oma jakso Solubiologiaa farmasian opiskelijoille. Kannattaa siis ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Suoritettuaan vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon. Väylän kautta valitaan vuosittain noin 10 opiskelijaa keväästä 2022 alkaen.
 
Avoimen yliopiston farmasian perusopinnot ovat verkko-opintoja, joten opiskelu on mahdollista kaikkialta Suomesta. Opetuskielenä on suomi ja opiskelijalta edellytetään opiskelun kannalta välttämätöntä kielitaitoa. Varsinaiset farmaseutin tutkinto-opinnot (180 op) toteutetaan Kuopion kampuksella lähiopetuksena.
 
Väyläpilotin opiskelija hyötyy!
  • Mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti Avoimessa yliopistossa työn ohessa tai viettäessäsi välivuotta. 
  • Voit Avoimen yliopiston opinnoilla varmistua omasta alasta. 
  • Saat suoritettua jo osan tutkinnosta valmiiksi avoimessa yliopistossa. 
  • Vahvistat opiskeluvalmiuksiasi.

Suoritustapa

Opinnot ovat suoritettavissa pääosin verkkovälitteisesti ja niissä on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Maksut 

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 e/opintopiste ilmoittautuessasi opintokokonaisuuteen. Tutustu opintoihin ja opinto-oikeuksiin ja opintomaksuihin Avoimessa yliopistossa. 

Opiskelijavalinta

Haku farmasian avoimen yliopiston väylän kautta on ensimmäisen kerran keväällä 2022. Väyläkriteerit pyritään julkaisemaan lokakuussa 2020. 

Mitä farmaseutti tekee? 

Farmaseutit toimivat lääkealan asiantuntijoina eri toimialoilla kuten apteekeissa, sairaala-apteekeissa, lääketeollisuudessa ja -tukkukaupassa sekä tutkimus- ja viranomaistehtävissä. Farmaseuttien työllisyystilanne on erittäin hyvä.
 
Kuuntele opiskelijoiden kokemuksia. Tutustu töissä.fi:stä valmistuneiden työllistymisen lukuihin. 

Lisätietoja 

Farmasian opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Riitta Sutinen, riitta.sutinen@uef.fi, 050 341 8524