Yksilölliset opintojärjestelyt

Yksilöllisten opintojärjestelyjen kautta pyritään edistämään opintojen esteettömyyttä. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Yksilöllisten opintojärjestelyjen osa-alueisiin kuuluvat:

  • opintoasiat kuten valintakokeet, opetusjärjestelyt- ja käytännöt sekä tenttikäytännöt, opintojen ohjaus,
  • fyysinen ympäristö kuten tilat, kulkureitit, pysäköintipaikat, valaistus, opasteet ja
  • viestinnän esteettömyys kuten www-sivut, muu kirjallinen materiaali ja käytetty kieli.

Lue lisää Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat.

Hakeminen

Täytä hakemus yksilöllisistä opintojärjestelyistä.

Liitteeksi tarvitaan asiantuntijan (yleensä lääkäri, psykologi tai puheterapeutti) lausunto, josta ilmenee miksi yksilöllisiä opintojärjestelyjä tarvitaan ja mitä järjestelyjä suositellaan. Hakemus palautetaan opinto-ohjaaja Leila Saramäelle, sähköpostitse leila.saramaki@uef.fi tai postitse Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate / Avoin yliopisto, PL 1627, 70211 KUOPIO.

Hakemuksesi käsitellään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta.

Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle. Päätöksessä ei mainita syytä, jonka vuoksi opiskelija on saanut oikeuden yksilöllisiin opintojärjestelyihin.

Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa myönnetyistä yksilöllisistä opintojärjestelyistä opettajille ja tenttien vastuuhenkilöille aina viimeistään 10 vuorokautta ennen yksityisten opintojärjestelyiden tarvetta. Yksilöllisten opintojärjestelyiden syytä ei tarvitse kertoa.

Tukea opiskeluun

Opinto-ohjaajamme auttavat opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan jo opintojen alkuvaiheessa, jos tarvitset tukea opintojen suunnittelussa tai alulle saattamisessa. Opinto-ohjaajan kanssa on mahdollista pohtia, onko esimerkiksi opiskelutekniikassa ja tai - tavoissa seikkoja, joilla oppimista voisi parantaa.

Yksilöllisiin opintojärjestelyihin  liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä opinto-ohjaajiimme ajanvarauslomakkeen kautta.