Yksilölliset opintojärjestelyt

Yksilöllisten opintojärjestelyjen kautta pyritään edistämään opintojen esteettömyyttä. Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin.

Yksilöllisten opintojärjestelyjen osa-alueisiin kuuluvat:

  • opintoasiat kuten valintakokeet, opetusjärjestelyt- ja käytännöt sekä tenttikäytännöt, opintojen ohjaus,
  • fyysinen ympäristö kuten tilat, kulkureitit, pysäköintipaikat, valaistus, opasteet ja
  • viestinnän esteettömyys kuten www-sivut, muu kirjallinen materiaali ja käytetty kieli.

Lue lisää Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat.

Hakeminen

Täytä hakemus yksilöllisistä opintojärjestelyistä.

Liitteeksi tarvitaan asiantuntijan (yleensä lääkäri, psykologi tai puheterapeutti) lausunto, josta ilmenee miksi yksilöllisiä opintojärjestelyjä tarvitaan ja mitä järjestelyjä suositellaan. Hakemus palautetaan opinto-ohjaaja Tiina Juurelalle, sähköpostitse tiina juurela@uef.fi tai postitse Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate / Avoin yliopisto, PL 1627, 70211 KUOPIO.

Hakemuksesi käsitellään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta.

Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle. Päätöksessä ei mainita syytä, jonka vuoksi opiskelija on saanut oikeuden yksilöllisiin opintojärjestelyihin.

Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa myönnetyistä yksilöllisistä opintojärjestelyistä opettajille ja tenttien vastuuhenkilöille aina viimeistään 10 vuorokautta ennen yksityisten opintojärjestelyiden tarvetta. Yksilöllisten opintojärjestelyiden syytä ei tarvitse kertoa.

Tukea opiskeluun

Opinto-ohjaajamme auttavat opiskeluun liittyvissä pulmatilanteissa. Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan jo opintojen alkuvaiheessa, jos tarvitset tukea opintojen suunnittelussa tai alulle saattamisessa. 

Useimmiten opiskelija itse on jo havainnoinutkin mitkä asian opiskelemisessa aiheuttavat haasteita ja löytänyt niihin monia toimivia ratkaisuja. Olemme koonneet tähän muutamia vinkkiä opiskelun tueksi. 

Kuinka edesautan keskittymistä opiskellessani?

  • Rakenna itsellesi mahdollisimman selkeä opiskelurytmi. Anna itsellesi tilaa ja aikaa oppia. 
  • Varmista, että sinulla on rauha opiskella – mikäli kotona on äänekästä, kannattaa hyödyntää mm. kirjastojen tarjoamat lukutilat. Kampuksilla on myös itseopiskelutiloja yliopiston lähettyvillä asuville. 
  • Kokeile taustamelukuulokkeita – tai musiikin kuuntelemista. Osalle toimii täysi hiljaisuus, osalle taustalla soiva musiikki pitää yllä sopivaa vireystasoa. 
  • Opiskelu ei tarkoita paikoillaan istumista. Voit kokeilla jumppapalloa tuolina, kävellä lukiessasi tai venytellä välillä.
  • Kokeile pomodoro-tekniikkaa, lue lisää esimerkiksi  https://duunitori.fi/tyoelama/pomodoro-tekniikka. 
  • Laita kännykkä äänettömälle. Anna itsellesi opiskelurauha. 

Tukea toiminnanohjaukselle

Opintojen hyvä suunnittelu on hyvä lähtökohta toiminnanohjauksen tukemisessa. Suunnittele opintosi ja pilko suunnitelmasi riittävän pieniin osasiin. Hyödynnä HOPS-pohjaa verkkosivuillamme. Ajasta opiskeluaikataulu itsellesi ja mikäli tuntuu, että sinun on vaikeaa ryhtyä työhön, ohjelmoi itsellesi kännykkään herätys – tai vaikka munakello – muistuttamaan opiskeluajasta. Mikäli uppoudut opiskelemiseen niin, ettei muista pitää taukoja, voit käyttää samaa hälytystä ilmoittamaan sopivasta taukoajasta.  
Kokeile pomodoro-tekniikkaa, lue lisää esimerkiksi https://duunitori.fi/tyoelama/pomodoro-tekniikka

Kuinka kehitän muistiani

Tuntuuko asioiden muistaminen haastavalta? Voit lukiessasi kokeilla erilaisia muistitekniikoita. Esimerkkejä löydät täältä: https://www.studentum.fi/tietoa-opiskelijalle/rakenna-oma-muistipalatsisi-13550
Tärkeää on myös oppia ymmärtämään, mikä tenttiin lukiessa on olennaista. Yliopisto-opinnoissa on olennaista omaksua suuria kokonaisuuksia ja ymmärtää kuinka asiat linkittyvät toisiinsa. Usein pienten yksityiskohtien muistaminen ei ole merkityksellistä. 

Jokaisella on oikeus oppia omalla tavallaan! 

Muista, että tyyli on vapaa! Sinä opiskelet itseäsi varten ja opit omalla tavallasi ja se on sallittua. 
Suositusajat ovat suositusaikoja. Joskus joku opintojakso vaatii enemmän ponnistelua mitä joku toinen. Se ei tarkoita sitä, ettet pysty suorittamaan sitä. Se tarkoittaa, että sen asian oppiminen vaatii vähän enemmän ponnistelua. 

Mistä saan apua?

Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat ja suunnittelijat auttavat opiskelutekniikkaan liittyvissä asioissa. 
Tutustu myös opiskelutaito -webinaarien sisältöihin.
Hyödynnä myös kolmannen sektorin tarjoamat palvelut. https://www.eoliitto.fi/ Tutustu verkkosivuilla oleviin maksuttomiin webinaareihin.