AVOIN YLIOPISTO

Sari Hakkarainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- erityispedagogiikka, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, opetushallinto, maantiede, humanistiset tieteet sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
sari.hakkarainen@uef.fi
GSM-numero
+358504668554
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Leea Huusko
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, teologia, toinen reitti yliopistoon -hanke
Sähköposti
leea.huusko@uef.fi
GSM-numero
+358505119468
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Tiina Immonen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- psykologia
Sähköposti
tiina.immonen@uef.fi
GSM-numero
+358504930323
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Tiina Juurela
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- lukioyhteistyö (sopimukset ja vierailut), opinto-ohjaus, yksilölliset opintojärjestelyt
Sähköposti
juurela@uef.fi
GSM-numero
+358405162572
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Helena Karisto-Lautanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- gerontologia, ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
helena.karisto-lautanen@uef.fi
GSM-numero
+358403553906
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Ulla Kekäläinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työelämäyhteistyö, toinen reitti yliopistoon -hanke
Sähköposti
ulla.kekalainen@uef.fi
GSM-numero
+358403553936
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Terhi Keltanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus, yhteistyöoppilaitostoiminta
Sähköposti
terhi.keltanen@uef.fi
GSM-numero
+358503291684
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Timo Kemppainen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- opinto-ohjaus
Sähköposti
timo.kemppainen@uef.fi
GSM-numero
+358504317430
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Päivi Koivuselkä-Sallinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- yleinen teologia, ortodoksinen teologia, psykologia, uskontotiede
Sähköposti
paivi.koivuselka-sallinen@uef.fi
GSM-numero
+358503619254
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Riitta Laasonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
riitta.laasonen@uef.fi
GSM-numero
+358504668522
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Pia Koponen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ihmisen biologia, innostu ikääntymisestä, lääketieteen perusteita, sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, terveystaloustiede
Sähköposti
pia.koponen@uef.fi
GSM-numero
+358403552116
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Eeva Kykkänen
No image.
Nimike
Markkinointisihteeri
Sähköposti
eeva.kykkanen@uef.fi
GSM-numero
+358504342921
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Leena Leskinen
No image.
Nimike
Koulutusjohtaja
Nimikeen lisätietoja
- avoin yliopisto-opetus
Sähköposti
leena.leskinen@uef.fi
GSM-numero
+358400970784
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Maria Luojus
No image.
Nimike
Koulutussuunnittelija
Sähköposti
maria.luojus@uef.fi
GSM-numero
+358504750907
Huoneen tiedot
Kuopio, Medistudia 4218/2

Maria Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- hoitotiede, hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, liikuntalääketiede
Sähköposti
maria.mukkala@uef.fi
GSM-numero
+358504766782
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Marjaana Mukkala
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- kauppatieteet ja matkailu
Sähköposti
marjaana.mukkala@uef.fi
GSM-numero
+358503637505
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Marjo Mustonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- terveysliikunta, terveyden edistäminen ja terveystieto
Sähköposti
marjo.mustonen@uef.fi
GSM-numero
+358505744390
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Merja Mäkitalo
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia ja työhyvinvointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lääketieteen perusteita, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ihmisen biologia
Sähköposti
merja.makitalo@uef.fi
GSM-numero
+358403553387
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Marja-Liisa Niemi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- ravitsemustiede, urheiluravitsemus
Sähköposti
marja-liisa.niemi@uef.fi
GSM-numero
+358403552336
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Leila Peiponen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia, oikeuspsykologia
Sähköposti
leila.peiponen@uef.fi
GSM-numero
+358505248199
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Päivi Puustjärvi-Soininen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- filosofia, kieli- ja viestintäopinnot, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka
Sähköposti
paivi.puustjarvisoininen@uef.fi
GSM-numero
+358403553904
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Helka Pukarinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- datatiede, farmasia, fysiikka, kemia, kieli- ja viestintäopinnot, matematiikka, metsätiede, sosiaalityö, tietojenkäsittelytiede, tilastotiede, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
helka.pukarinen@uef.fi
GSM-numero
+358403553934
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Tiina Pyrstöjärvi
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset, avoin yliopisto: fysiikka, kemia, matematiikka, ympäristötiede ja biologia
Sähköposti
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
GSM-numero
+358403553921
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Sari Riikonen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kauppatieteet ja matkailu, verkkosivut
Sähköposti
sari.riikonen@uef.fi
GSM-numero
+358504668599
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Marjo Ring
No image.
Nimikeen lisätietoja
- sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, sosiaali- ja terveyshallintotiede, terveystaloustiede
Sähköposti
marjo.ring@uef.fi

Sari Ryynänen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- työ- ja organisaatiopsykologia
Sähköposti
sari.ryynanen@uef.fi
GSM-numero
+358504668611
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Leila Saramäki
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- toimivapalla 31.7.2021 saakka
Sähköposti
leila.saramaki@uef.fi
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2 krs

Elsi Similä
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- jatkuvan oppimisen koordinaatio
Sähköposti
elsi.simila@uef.fi
GSM-numero
+358504133252
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Riitta Sutinen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- farmasia, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
Sähköposti
riitta.sutinen@uef.fi
GSM-numero
+358503418524
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Tuula Tanskanen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- ergonomia, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, preventiivinen hoitotiede
Sähköposti
tuula.tanskanen@uef.fi
GSM-numero
+358403553950
Huoneen tiedot
Kuopio Bioteknia 2krs

Seija Tuominen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Nimikeen lisätietoja
- oikeustieteet
Sähköposti
seija.tuominen@uef.fi
GSM-numero
+358504678433
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Aija Turunen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kauppatieteet ja matkailu
Sähköposti
aija.turunen@uef.fi
GSM-numero
+358504678806
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs

Eija Viiliäinen
No image.
Nimike
Koulutussihteeri
Nimikeen lisätietoja
- kasvatustieteet, humanistiset tieteet, filosofia, maantiede, sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalitieteet, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka sekä henkilöstötyön orientoivat opinnot
Sähköposti
eija.viiliainen@uef.fi
GSM-numero
+358504678371
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2 krs