ASIANTUNTIJAPALVELUT

Aducate yourself!

Aducate luo osaamiseen ja yhteistyöhön perustuvaa henkistä ja aineellista hyvinvointia toiminta-alueellaamme. Tehtävänämme on kehittää osaamista ja luoda uutta tietoa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate on kokenut kansallinen ja kansainvälinen hanketoimija. Hankekumppaneitamme ovat sekä julkisen, että yksityisen sektorin toimijat. Tavoitteenamme on luoda verkostoja, jotka hyödyttävät koko Itä-Suomen alueen kehittymistä uusien menestysedellytysten muodossa.

Kehittämistoimintamme linkittyy läheisesti eri kampuksilla tehtävään opetus- ja tutkimustyöhön. Opetusteknologia, pedagoginen asiantuntijuus sekä alueellisen vaikuttavuuden tutkimus mahdollistavat siirtovaikutukseltaan merkittävien hankkeiden toteuttamisen.

Kehittämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sekä alueen muiden oppilaitosten muodostamien verkostojen kanssa.

Etsitkö asiantuntijaa? (SoleCris-tietokanta)

Meneillään olevat hankkeet