PD-PROJEKTITYÖT

2016 |2015|2014|2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997

2016

Kivijärvi Teemu
Työhyvinvointi ja työn imu apteekeissa

Koivu-Mutka Päivi
Asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä apteekin terveyspalveluista

2015

Hytönen Meeri
Apteekkialan lehtikirjoittelu paikallismedioissa 4/2005 – 3/2009

Reinikainen Leena
Asiakkaiden maksuhalukkuus apteekkien yhteydessä toimivien terveyspalveluyritysten tarjoamista sairaanhoitajan palveluista

2014

Ahonen Asta
Tietosuojaopas apteekeille

Huttunen Kaisa
Potilasturvallisuutta kehittämässä: e-resepti ja sosterin alueen apteekkien ja perusterveydenhuollon välinen yhteistyö

Hämäläinen Tuija
Johtoryhmätoiminta suomalaisissa apteekeissa

Jalonen Helena (johdanto)
KANNATTAVA APTEEKKI - Talouden, markkinoinnin ja myyntityön opas apteekkilaisille

Kolonen Artturi
Lääkevalmisteiden koneellinen annosjakelu - Hinnoittelun haasteet, tulevaisuuden mahdollisuudet

Sanisalo Eija
Apteekkisopimusasiakkaiden palvelutarpeet apteekin näkökulmasta

2013

Huttunen Katariina (tiivistelmä)
Verkkoapteekki - lääkeneuvonta ja ostokäyttäytyminen asiakkaan näkökulmasta

Koistinen Marja-Leena
Toiminnan kehittäminen laadunhallintajärjestelmän avulla

2012

Harjunen Päivi
Markkinointisuunnitelma - apteekin markkinoinnin työkalu

Huhtakangas Eija
Kilpailuetua tuoteryhmien tuotteistamisesta

Ikonen Anu
Ikääntyvien ravitsemusneuvonta Kouvolassa

Keskiaho Katja
YTA-ketjun jäsenapteekkien yhteisen tulosmittariston suunnittelu

Snellman Pia
Henkilöstölähtöinen ihonhoidon kehittämisprojekti - viitekehyksenä kehittävä työntutkimus (tiivistelmä)

Pellas Kristiina
Apteekissa myytävien valmisteiden lailliset markkinointiväitteet

Penttilä Leena
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkykyjohtaminen apteekeissa  

Puhakka Jutta
Kyselytutkimus apteekkien luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille apteekkikohtaisen erän jaosta vuonna 2011

Tuovinen Laura
Vieroitusohjaajien kokemuksia Apteekin yksilöllisen tupakanvieroituspalvelun tarjoamisesta

2011

Lyly Petra
Kokemuksia apteekin astmapalvelusta ja sen asiakkaalle tarjoamasta hyödystä

Nissilä Anu
Uutta ammattitaitoa farmasian alalle - Miten muuntokoulutettujen farmaseuttien ammattitaitoa hyödynnetään?

2010

Kröger Petri
Verkkoapteekki - Apteekin palvelustrategian laajennus

Lehmuskero Heikki
Proviisorien reseptinuusimisoikeus

Niskanen Tarja & Häkkinen Lasse-Pekka
Lääkevalmistus suomalaisissa apteekeissa

Ulvi Merja
Reseptilääkkeen toimittamiseen liittyvät työprosessien kustannukset apteekissa ja 10 myydyimmän reseptilääkeaineen kate ennen ja jälkeen viitehintajärjestelmän käyttöönoton (tiivistemä)

Uusitalo-Kovanen Elina
Varfariinipotilaan hoitopolku ja sen kehittäminen perusterveydenhuollossa

2009

Elfving Anja
Palvelujen hinnoittelu

Kärkelä Tuija
Vuosina 2002 - 2006 toimeenpantujen lakimuutosten vaikutus sydän- ja verisuonisairauksiin käytettävien lääkkeiden myyntiin

Maijanen Sari
Suoritus- ja tulosperusteisen palkitsemisen mittarit

Mikkonen Marja
Farmaseuttista asiantuntijapalvelua vanhusten palvelukodin lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseen

Määttä Elsi
Hoitoon sitoutumista arvioiva mittari lääkehoidon kokonaisarvioinnin työkaluna ikääntyvillä pitkäaikaissairailla (tiivistelmä)

Nykänen Minna
Turvallista lääkehoitoa hoitokodille - Lääkehoitosuunnitelman laatiminen moniammatillisesti

Ojanperä Sisko
Asiakastyytyväisyystutkimus ja kehityskeskustelut apuna lääkeneuvonnan kehittämisessä

Sieppi Mervi
Farmasian alan muuntokoulutus - opiskelijoiden odotuksia ja kokemuksia opetusapteekkiharjoittelun toiminnallisesta laadusta (tiivistelmä)

2008

Heikkinen Minna
Aslak® -kuntoutuksen vaikutus farmaseuttien työkykyyn ja työhyvinvointiin -kokemuksia Aslak®kuntoutuksesta Siilinjärven kunnonpaikassa

Holma-Lahti Briitta
Strateginen maineenhallinta, osaavan farmaseuttisen työvoiman saannin tae tulevaisuudessa?

Kumpusalo-Vauhkonen Anne
Kipu metabolisessa oireyhtymässä

Myllymäki Tuija
Palkitseminen ja kannustaminen apteekissa

Saarinen Soili
Apteekin avainprosessien mittareiden määrittäminen ja testaaminen

Sipola Pirjo
Tietotekniikan hyödyntäminen apteekin toiminnoissa. Kehitysprojekti Keminmaan apteekissa 

Tikkanen Tarja  
Osaamisen kehittäminen apteekissa. Henkilöstön kehittymissuunnitelman laadinta ja toteutus Lapinlahden apteekissa

2007

Hannula-Törrönen Jaana
Perusvoiteiden käyttö kuivan ja atooppisen ihon hoidossa

Martinsen Anja-Riitta
Palkitsemisestako työn imua apteekkeihin?

Puurunen Kirsi
DEMENTIA Opiskelupaketti apteekkihenkilöstölle

Savonen Eija  
Palveluiden ongelmatilanteet ja niiden hallinta (tiivistelmä)

2006

Halko Sari
Johtamiskoulutus proviisoreiden perusopetuksessa

Heikkinen Lea
Pakkausselosteet - hyötyä ja hämmennystä

Jussila Juha
Yrittäjätulo ja rekrytointi pienissä apteekeissa

Mujunen Sari (tiivistelmä)
Apteekkien farmaseuttisen henkiöstön täydennyskoulutustarpeet 

Nyyssönen Anri
"SÄÄSTÄ LÄÄKEMENOISSA" Taloudellisen lääkeostamisen opas apteekin asiakkaalle

Sormunen Harri
Lääketehtaiden apteekkiin kohdistama kirjallinen mainonta ja tiedottaminen

Åkerman Satu
Farmaseuttien työpaikan valintaan ja vaihtamiseen vaikuttavat tekijät

2005

Aalto-Setälä Riitta
Perehdyttäminen apteekkityöhön - Hämeenlinnan keskusapteekin perehdyttämisopas (tiivistelmä)

Heikkilä & Lekander
Lääkeaineiden yhteisvaikutukset; Interaktio-ohjelman hyödyntäminen Helsingin XXXI Lauttasaaren Keskusapteekissa  ja Kuusankosken I apteekissa

Pohjalainen Ritva & Pulkkinen Ritva
Apteekkifarmaseuttien ja -proviisorien ammattikokemukset. Kyselytutkimus pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomen alueella (tiivistelmä)

2004

Jaanson Minna
Emättimen hiivatulehdusasiakkaan saama neuvonta ja apu sekä toimipaikkakoulutuksen vaikutus neuvonnan laatuun (tiivistelmä)

Karvinen Eija
Arvot ja toimintatavat apteekin yrityskulttuurin ilmentäjinä

Koistinen Jukka
Näkemyksiä lääkeneuvonnasta Yliopiston Apteekissa - Kysely Yliopiston Apteekin farmaseuteille kesällä 2002

Korhonen Kristiina
Odotuksia ja kokemuksia apteekkifarmasian erikoistumisopinnoista 

Laaksonen Pirkko
Diabetes ja dehko apteekin toimipaikkakoulutuksena

Ojala Eija
Kotipalveluhenkilöstö vanhusten lääkehoidon toteuttajana Kuopion kaupungissa

Poikala Merja
Apteekin ja palvelukotien välisen yhteistyön kehittäminen (tiivistelmä)

Reinikainen Anna-Riitta
Esimiestaidot - perusta hyvälle johtamiselle apteekissa. Apteekkareiden näkemyksiä ja kokemuksia hyvästä johtamisesta apteekissa

Risto Leena
Opetusapteekkiharjoittelun kehittäminen Kuopion yliopistossa: WebCT:n käyttä opetusapteekkiharjoitteluajan ryhmätyössä (tiivistelmä)

Tuomaala Kaisa
Koneellisen annosjakelupalvelun aloitus apteekissa ja palvelutalossa

2003

Hyttinen Eeva-Liisa
TYKY -toiminta apteekissa. Liikunta ja työyhteisöhanke Mikkelin I apteekissa

Hyykky Tarja ja Suhonen Eija
Verenpainepotilaan lääkehoito. Koulutuspaketti apteekkihenkilöstölle

Kari Eija
Lääkeneuvonta apteekissani. Kysely apteekkihenkilöstölle syksyllä 2000 

Nousiainen Eija
Asiakasnäkökulma lääkeneuvonnan kehittämiseen Liperin apteekissa (tiivistelmä)

Reinikainen Riitta
Hyvinvointia työyhteisöön – Rautavaaran apteekin kehittämishanke (tiivistelmä)

Suvela Suvi
Johdatus ammattietiikkaan apteekissa työskenteleville 

2002

Auvinen Helena
Lapinjärven apteekin palvelukonseptit: Vanhusten lääkehuollon kehittäminen Lapinjärven kunnassa (tiivistelmä)

Henriksson Petteri
Tuottavuus ja tehokkuus apteekin toiminnassa (tiivistelmä)

Kahilainen Liisa
Apteekin ja terveydenhuollon yhteistyön kehittäminen Pihtiputaalla

Kaukonen Pekka
Apteekin ja terveyskeskuksen välisen yhteistyön kehittäminen - Loviisa Kruunu-Apteekki ja Loviisan seudun terveyskeskus

Nenonen Seija
Työturvallisuus apteekissa. Vuorovaikutustilanteiden hoitoa, turvallisuudesta huolehtimista ja virheiden ennaltaehkäisyä (tiivistelmä)

Nurkka Eija
Apteekin ja terveyskeskuksen palvelusopimuksen kehittäminen:  toimipaikkakoulusta henkilöstölle (tiivistelmä)

Pinomaa Katriina
Apteekin toimintastrategia ja sen suhde alalle annettuihin eettisiin ohjeisiin

Siira Anna-Riitta
Internet -apteekit USA:ssa

Wallenius Sirpa
Mitä ohjeita ja miten itsehoito- ja reseptilääkkeistä halutaan apteekin henkilökunnalta(tiivistelmä)

2001

Hakuli Terhi
Savuton verkosto – terveydenhuollon yhteistyömalli

Hokkanen Anne
Proviisori apteekissa – työnkuva, työviihtyvyys ja työmotivaation lähteet - kyselytutkimus (tiivistelmä)

Huttula Birgitta
CLD potilaiden lääkkeen valmistus apteekeissa

Ikäheimo Tiina
Itsehoitoneuvonnan koulutushanke Lappeenrannan (II) Uudessa apteekissa

Isokangas Arja
Toimipaikkakoulutuksen kehittäminen – keino työmotivaation ylläpitämiseen ja työuupumuksen ehkäisyyn

 

Rehnberg Harri
"www.apteekki.fi". Apteekin kotisivujen suunnittelu

Savolainen Ulla-Riitta
Tietotippa -informaatiotietokannan käyttöönottokokeilu Leppävirran apteekissa

2000 

Autio Seija
Apteekki ja  markkinointi - apteekin markkinointikeinojen huomioarvotutkimus Oulun II apteekissa (johdanto)

Hartikainen Pirjo
Toimipaikkakoulutus apteekeissa -kyselytutkimus

Kervinen Ritva
Työpaikkakohtainen koulutusopas oppisopimuskoulutettaville lääketyöntekijöille (johdanto)

Laitinen Sakari
Sisäisen markkinoinnin sujuvuus Kajaanin I apteekissa (tiivistelmä)

Lammi Ulla
Proviisorista apteekkariksi - uramuutoksen kokeminen   

Loponen Merja
Farmaseuttien alalta poistuminen 

Markkanen Mervi
Apteekkien aukiolo - Nokialaisten kuluttajien mielipiteitä apteekkien aukiolosta 

Pekonen Sinikka
Reseptin toimittamisprosessin kehittäminen (tiivistelmä)

Pietiläinen Merja
Yhteistyön mahdollisuudet apteekin, terveyskeskuksen ja vanhusten palvelutalon välillä (tiivistelmä)

Savolainen Pekka
ATK ja apteekin tilaustoiminta, linkki tukkuliikkeisiin (tiivistelmä)

Skutnabb Marja-Liisa
Asiakaskysely ja focus group -menetelmä apteekin asiakaspalvelun arvioinnissa (tiivistelmä)

Vihavainen Kirsi
Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD, analyysi - odotukset ja hyöty (tiivistelmä)  

Ylihakola Marja (nykyinen Saarelainen)
"Joka askel arjessa" - kokemuksia apteekinvaihdosprosesseista (tiivistelmä)

1999

Henell Ulla
Millä perusteella asiakas valitsee apteekin - tutkimus Lahden apteekeissa (tiivistelmä)

Janhunen Vuokko
Tiimistyöskentely apteekissa (tiivistelmä)

Karjalainen Arja
Kvalitatiivinen markkinointitutkimus apteekin asiakaslehdessä (tiivistelmä)

Laitinen Helena
Annosjakelu apteekin palveluna - toiminta Enon apteekissa (tiivistelmä)

Lehtonen Marja
Apteekin palvelukuvan kartoittaminen ja kehittäminen asiakaskyselyä avuksi käyttäen Keuruun I apteekissa (tiivistelmä)

Luoma Tarja
Laatua asiakasajatteluun - asiakastyytyväisyystutkimus Jämsänkosken apteekissa (johdanto)

Martikainen Pirkko
Apteekin farmaseuttisen henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma

Pelkonen Päivi
Mikrobilääkkeiden haittavaikutukset - ilmaantuvuus ja riskitekijät

Räty Markku
ATK-varastonvalvonnan vaikutukset lääkkeiden toimitusvarmuuteen ja reseptilääkevarastoon

Vänni Bertta
Annosjakelu Hämeenkyrön apteekissa

1998

Kaitila Raija
Asiakaslähtöinen palvelutarjonta Myllypuron apteekissa

Koivula Raili
Elinikäinen oppiminen - koulutussuunnitelmat Raahen I apteekin henkilöstölle (tiivistelmä)

Käsnänen Kai
Työympäristön muutoksen vaikutus farmaseuttisen henkilöstön työtehoon ja työnkuvaan

Mitrunen Sinikka
Varastonvalvontaohjelma apteekissa - käyttöönotto ja vaikutus materiaalitoimintoihin

Muotka Inkeri
Farmaseuttien toimipaikka- ja täydennyskoulutus Yliopiston apteekissa (tiivistelmä)

Pääkkönen Helena
Itsehoitoprojekti Tornion I apteekissa (tiivistelmä)

Rytkönen Helena
Apteekkareiden ja apteekkihenkilöstön arvoja ja asenteita. Kyselytutkimus keskisuomalaisissa apteekeissa 1998

Svala-Rimo Raija
Tiimijohtaminen ja tiimit apteekin laatutyön välineenä (tiivistelmä)

Tillanen Jaana
Ympäristö apteekissa - askeleita apteekin ympäristöohjelmaksi

 1997

Ala-Fossi Niilo
Erityisryhmät apteekin asiakkaina (tiivistelmä)

Enäkoski Marianne & Pohjaranta Minna
APTEEKKARIN AJANKÄYTTÖ - Rooliteoreettinen lähestymistapa

Hyyryläinen Raili
Laatua lääkkeenvalmistukseen apteekissa (johdanto)

Mähönen Martti
Eräiden kehitysvaihtoehtojen vaikutus apteekkien talouteen

Närhi Ulla
Farmaseuttisen hoidon sovellutus apteekissa: ASTMA - TOM

Puurunen Terttu
Asiakaslähtöisyys apteekin tilojen suunnittelussa. Pudasjärven apteekin asiakastilojen arviointi ja suunnittelu asiakaskyselyn pohjalta

Savela Eeva
Pilottitutkimus laadullisten tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta alueellisen täydennyskoulutuksen arviointiin

Säisä Lea
Miten farmaseuttinen ammattitaito näkyy apteekin asiakaspalvelussa