Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijaksi avoimen yliopiston kautta 

Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osaston ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä väylä mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta! Suorittamalla avoimessa yliopistossa kasvatustieteellisen alan perusopinnot (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op, voit hakea kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Avoimen yliopiston väylässä valitaan 30 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet perusopinnot vähintään hyvin tiedoin. 

Ala Kasvatustiede, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
Vastaava yliopisto Itä-Suomen yliopisto
Hakuaika Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston opintoihin alkaa 7.8.
Opintopisteet 25 op
Opiskelijamäärä Valitaan 30 opiskelijaa avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
Hinta 10-12 euroa/opintopiste

 

Kasvastustieteen opiskelijoita Joensuun kanpuksella

Mitä ovat kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen väyläopinnot? 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen väyläopinnot muodostuvat kasvatustieteellisen alan perusopinnoista (painotuksena kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 25 op Avoimessa yliopistossa. Suoritettuaan vaaditut opinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5) opiskelija voi hakea niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon.

 

 
Väyläpilotin opiskelija hyötyy!
  • Mahdollisuus aloittaa opinnot joustavasti Avoimessa yliopistossa vaikka työn ohessa. 
  • Mahdollisuus Avoimen yliopiston opinnoilla varmistua omasta alasta. 
  • Osa tutkinnosta suoritettuna jo valmiiksi Avoimessa yliopistossa, eikä ensimmäinen vuosi syö opinto-oikeusaikaa varsinaisilta opinnoilta 
  • Opiskeluvalmiudet paranevat

Suoritustapa

Opinnot ovat suoritettavissa pääosin verkkovälitteisesti ja niissä on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. 

Maksut 

Avoimen yliopiston opinnot maksavat 10 e/opintopiste ilmoittautuessasi opintokokonaisuuteen. Tutustu opintoihin.
Lisätietoa opinto-oikeuksista ja opintomaksuista Avoimessa yliopistossa. 

Opiskelijavalinta

Haku tutkinto-opiskelijaksi on keväällä 2021. Väyläkriteerit julkaistaan viimeistään lokakuussa 2020. 

Mitä kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija tekee?

Koulutuksessa suoritetaan sekä kasvatustieteen kandidaatin (KK, 180 op) että kasvatustieteen maisterin (KM, 120 op) tutkinnot. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa valmiudet maisteriopintoihin ja perusvalmiudet työelämässä toimimiseen. Maisterin tutkinto tuottaa laaja-alaiset valmiudet koulutuksen, suunnittelun, hallinnon, henkilöstön kehittämisen, johtamisen, tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin. Jos siis tämän päivän koulutusjärjestelmä ihmetyttää, älä enää ihmettele, vaan tule opiskelemaan kasvatustieteiden asiantuntijaksi ja kehitä itse parempi! Tämän alan koulutuksen suorittaneet ovat tutkimusten mukaan löytäneet hyvin koulutustaan vastaavaa työtä. Voit sijoittua esimerkiksi koulutussuunnittelijaksi, projektikoordinaattoriksi, tutkijaksi, henkilöstöpäälliköksi tai hallinnollisiin tehtäviin. Tutkintoon voi liittää erillisen haun kautta myös aikuisopettajan pedagogiset opinnot, jolloin on mahdollisuus sijoittua myös aikuiskouluttajaksi.

Tutustu kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen opintoihin. 

Lisätietoja

Kasvatusalan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 294 457 048. Lisätietoja antavat myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat.