Hae kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta

Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osaston ja Avoimen yliopiston yhteistyönä kehittämä uudistettu avoimen yliopiston väylä mahdollistaa hakemisen tutkinto-opiskelijaksi aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

Ala: kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede
Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
Yhteishaku tutkinto-opiskelijaksi 18.3. – 1.4.2020

Kasvastustieteen opiskelijoita Joensuun kanpuksella

Opiskelijavalinta

Hakukelpoisia ovat hakijat, joilla on suoritettuna jokin seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) tai
  • muut vastaavat kasvatustieteellisen alan perusopinnot (25 op) vähintään arvosanalla hyvä (3/5).

Tutustu täsmällisiin valintaperusteisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin: Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) > Hakeminen-välilehti > Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v).

Opintojen täydentäminen avoimen väylää varten

Eikö sinulla ole vielä tarvittavia perusopintoja avoimen väylää varten? Ei hätää, voit hakeutua opiskelemaan Kasvatustieteellisen alan perusopintoja Itä-Suomen yliopiston Avoimeen yliopistoon. Tutustu opintojen rakenteeseen.

Mitä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntija tekee?

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus tarjoaa laajan näkökulman elinikäiseen oppimiseen. Pääaineeksi voi valita joko kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen. Koulutuksessa perehdytään sivistyksen, kasvatuksen, koulutuksen, elinikäisen oppimisen, oppimisympäristöjen sekä työelämän ja siellä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja tutkimukseen. Opintoja voi suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen monimuoto-opintoina.

Tutkinto tuottaa laaja-alaiset valmiudet koulutuksen, suunnittelun, hallinnon, henkilöstön kehittämisen, johtamisen, tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntijatehtäviin. Pääaineeseen voidaan sisällyttää aikuisopettajan pedagogiset opinnot, joihin on koulutuksen aikana erillinen haku ja valinta; siten aikuiskoulutuksen opetus- ja koulutustehtävät voivat olla yksi työuravaihtoehto. Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen suorittaneet ovat pääsääntöisesti löytäneet hyvin koulutustaan vastaavaa työtä, katso töissa.fi - korkeakouluista valmistuneet työelämässä.

Lisätietoja

Kasvatusalan opinnoista Avoimessa yliopistossa vastaa suunnittelija Sari Hakkarainen, sari.hakkarainen@uef.fi, 294 457 048. Lisätietoja antavat myös Avoimen yliopiston opinto-ohjaajat.