Takaisin

Yhteistoiminta, työoikeudelliset riidat ja sovittelu 4 op (UEF)

Yhteistoiminta, työoikeudelliset riidat ja sovittelu 4 op on Työoikeuden täydennyskoulutusohjelman II osa. Tähän osaan voit osallistua vaikka et olisi osallistunut I osaan.

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelmassa syvennät ja laajennat työoikeudellista osaamistasi. Teemoihin sukelletaan pintaa syvemmältä ja kysymyksiä avataan niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmista. Pääkouluttaja OTT Jaana Paanetojan lisäksi koulutuksessa on useita vierailevia asiantuntijoita.

Koulutus sopii vaativampaa tiedon päivitystä kaipaaville, sekä erinomaisesti myös tutkintoa täydentäväksi koulutukseksi työelämään tai uusiin työoikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin siirtyville.

Kenelle?

Työelämässä eri tehtävissä toimivat lakimiehet ja muut oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, oikeustieteellisten opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä työoikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä työskentelevät tai niihin suuntaavat.

Ohjelma on suunnattu myös niille, jotka ovat muiden kuin oikeustieteellisten korkeakouluopintojen yhteydessä opiskelleet työoikeutta tai tarvitsevat työoikeudellista osaamista. Sopii myös tuomioistuinlaitosten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille.

Kesto, laajuus ja rakenne

OSA II: YHTEISTOIMINTA, TYÖOIKEUDELLISET RIIDAT JA SOVITTELU 4 op

 • 2 lähipäivää (yht. 12 tuntia) Helsingissä (tai verkkovälitteisesti). Jälkimmäinen lähipäivä on työsopimus / työehtospimus työpajapäivä.
 • 6 tuntia verkkovälitteistä opetusta
 • Lisämateriaalia videotallenteina
 • Omatoimista perehtymistä annettuihin materiaaleihin
 • Ennakkokysymysten esittäminen1. Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta; uusia ja perinteisempiä kysymyksiä
 27.1.2022, verkko-opetus 8.30-11.30

 • Yhteistoimintalain soveltamisalaa koskevat kannanotot
 • Työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut

-    miten valmistautua ja toteuttaa vaihe vaiheelta

 • Yhteistoimintalain 6 luvun mukaiset neuvottelut

-    käytännön ohjeita

 • Kirjaaminen ja tiedotus
 • Kuka edustaa ja ketä? Millaisin toimivaltuuksin?
 • Henkilöstörahastoja koskevia käytännön ongelmia ja niiden ratkaisuja


Lisämateriaalina:

 • Eurooppalainen yritysneuvosto; mitä siitä olisi Suomessa tiedettävä


2. Työoikeudelliset erimielisyydet ja riidat
maaliskuu 2022, lähiopetus (ajankohta tarkentuu myöhemmin)

 • Toimivaltainen foorumi riidanratkaisuun
 • Vanhentumis- ja kanneajat

- Yleisessä tuomioistuimessa asianosaisena: käytännön neuvoja kirjelmien laatimiseen, mitä asiamiehen on hyvä tietää prosessinjohdosta, prekluusiosta yms.

 • Työrauhakanteet työtuomioistuimessa asianajollisesti
 • Työtuomioistuinprosessin erityiskysymyksiä  
 • Kantajana ja vastaajana sekä kuultavana työtuomioistuimessa  


Lisämateriaalina:

 • Neuvottelumenettely prosessinedellytyksenä
 • Apua argumentointiin
 • Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot, oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus, työneuvoston lausunto, EU-oikeus, yhteistoiminta-asiamiehen lausunto, tasa-arvovaltuutetun lausunto  


3. Valtakunnansovittelijan luona huhtikuu 2022
piirisovittelija Jukka Ahtela, 8.30-11.30

 • Sovittelijan toimivallan laajuus
 • Miten sovitteluprosessiin on syytä valmistautua
 • Miten sovitteluprosessi etenee
 • Miten osapuolet voivat vaikuttaa asian edistymiseen?


4. Työoikeusjuristi ja hallinto-oikeudelliset asiat  (lähinnä virkamiesoikeudelliset prosessit)
Jaana Paanetoja ja Ari Wirén

 • Hallinto-oikeusprosessi palvelussuhdeasioissa; erot ja yhtäläisyydet verrattuna työsuhdetta koskeviin riitoihin
 • Jatkuvuusperiaatteen vaikutus ja merkitys
 • Palkkavaatimukset

 
5. Työsopimus- ja työehtosopimuspajapäivä

Lähiopetus Jaana Paanetoja, kesäkuu 2022 (ajankohta tarkentuu myöhemmin)
aamupäivä työsopimuspaja, iltapäivä työehtosopimuspaja
 

Päivän sisältö rakentuu koko ohjelman aikana esille tulleista kiperistä ja vaikeista tapauksista. Sisällössä otetaan huomioon myös ohjelman aikainen uusi oikeuskäytäntö. Osallistujat saavat etukäteen ratkaistavaksi aihepiiriä koskevia kuvitteellisia oikeustapauksia, joiden avulla pohditaan sekä sisällöllisiä että prosessuaalisia kysymyksiä. Osallistujilla on myös mahdollisuus vaikuttaa sisältöön toimittamalla kysymyksiä.  Ohjeistus erikseen lähempänä koulutuspäivää.

 

Hinta, osallistujamäärä

Koko ohjelma II osa 1290,00 € + alv 24 % 309,60 €, yhteensä 1 599,60 €.


Verkkovälitteinen koulutus (3 t) 250,00 € + alv 24 % 60,00 €, yhteensä 310,00 €.
Yksittäinen koulutuspäivä (6 t) 450,00 € + alv 24 % yhteensä 558,00 €.
Kahden koulutuspäivän jakso (12 t) 850,00 € + alv. 24 % 204,00 €, yhteensä 1054,00 €.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Pyydettäessä koulutus voidaan laskuttaa useammassa erässä.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839
anne.keranen@uef.fi

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
050 520 8069
timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Minimiosallistujamäärä 14 osallistujaa. Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 16.1.2022.
Voit osallistua myös yksittäisiin koulutuksiin.

Ilmoittaudu tästä avautuvalla lomakkeella.
 

Lisätietoja

Kouluttaja OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Vierailevia asiantuntijoita mm.
piirisovittelija Jukka Ahtela
asianajaja Markus Lohi
asianajaja Maria Penttilä
varatuomari Harri Hietala
OTT, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola
oikeusneuvos Ari Wiren (Korkein hallinto-oikeus)

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen