Takaisin

Uusi reitti teologian opiskelijaksi ilman valintakoetta

Itä-Suomen yliopiston Teologian osasto ja Avoin yliopisto pilotoivat uudenlaisen mahdollisuuden opiskella teologiaa. Tämä uudenlainen mahdollisuus avaa tien kohti läntisen teologian kandi- ja maisteriopintoja ilman valintakoetta.

Itä-Suomen yliopiston Avoimessa yliopistossa avataan teologian uusi väyläpilotti, johon valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 opiskelijaa. Väyläpilotti koostuu seuraavista opinnoista: Yleisen teologian perusopinnot 25 op, Tieteenfilosofiaan teologeille 3 op ja English Academic Reading Skills -opintojakso 2 op. Kaikki väyläpilottiin valitut opiskelijat, jotka läpäisevät edellä mainitut opintojaksot vähintään hyvin tiedoin, valitaan tutkinto-opiskelijoiksi keväällä 2020. Edeltävät opinnot voi suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa. Opintoihin kuuluu muutamia lähiopetuspäiviä Joensuussa lukuvuoden 2019–2020 aikana. Muutoin opinnot voi suorittaa joustavasti verkossa. Avoimen yliopiston opintojen tämänhetkinen hinta on 10-12 euroa/opintopiste.

Minustako teologiksi -testillä opinnoista kiinnostuneet voivat testata onko ala itselle sopiva:  https://sway.office.com/qpyiPF0KljOMOrA4?ref=Link

Ilmoittautuminen väyläopintoihinon päättynyt ja opiskelijat on valittu.

Teologian väyläpilotti on osa Toinen reitti yliopistoon -hankkeessa tehtävää kehittämistyötä. Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä on mukana 11 yliopistoa ja useita eri oppiaineita.

Lisätietoja: 
 

Teologian osasto, TRY-hanke
Lauri Thurén, lauri.thuren (a) uef.fi

Avoimen yliopiston opinnot
Tiina Juurela, tiina.juurela (a) uef.fi

Toinen reitti yliopistoon -hanke
Ulla Kekäläinen, ulla.kekalainen (a) uef.fi