Takaisin

Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate aloitti keväällä 2017 webinaarisarjan
osana Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen -koulutusohjelmaa. Tervetuloa tutustumaan ajankohtaisiin metsäbiotalouden, tutkimuksen, johtamisen ja päätöksenteon kysymyksiin sekä osallistumaan myös keskusteluun maksuttomissa webinaareissa. Voit myös osallistua aiheisiin liittyviin kyselyihin, esittää kommentteja aiempiin sekä lähettää toiveita uusista webinaarien aiheista, näkökulmista, toteutustavoista ja luennoitsijoista.

Kenelle?

Webinaarit on suunnattu sekä metsäbiotalouden ammattilaisille että metsäbiotaloudesta kiinnostuneille kansalaisille, metsänomistajille, toimittajille, poliittisille päättäjille, opettajille jne. Ne ovat myös usein ajankohtaisia makupaloja samasta teemasta järjestettävän täydennyskoulutuksen sisällöstä ja toimivat myös orientoivana aineistona Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen -koulutusohjelman opintojaksoille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Katso Metsäbiotalous –webinaarien tallenteita ja tule mukaan vuoden 2019 webinaareihin!

Noin tunnin pituisissa Skype for Business –yhteydellä toteutettavissa webinaareissa kuullaan yleensä aluksi asiantuntijan luento, minkä jälkeen käydään keskustelua johon myös yleisö voi osallistua joko mikrofonin kautta tai lähettämällä kommentin tai kysymyksen chatissa. Joissakin webinaareissa voi olla myös johdettu asiantuntijoiden vuoropuhelu tai paneelikeskustelu.

Webinaarit 2019

9.12. klo 15-16: Kokemuksia jatkuvasta kasvatuksesta

 • Keskusteluwebinaari osallistujien esimerkkien/kokemusten pohjalta
  Katso tallenne

29.10.2019 klo 9-10: Kokemuksia jatkuvasta kasvatuksesta

 • Vieraana Metsäsuunnittelu Hollanti Oy ja koneyrittäjä Osmo Palosaari. Katso tallenne
3.6. klo 15-16: Jatkuvapeitteinen metsänhoito muuttuvassa ilmastossa
 • webinaarissa keskustellaan juuri päivitetyistä  metsänhoitosuosituksista jatkuvapeitteiseen metsänhoitoon ja metsätalouden sopeutumisesta ilmastonmuutokseen
 • visioita myös digitalisaation mahdollisuuksiin metsänkäsittelyvaihtoehtojen esittämiseen metsäpalveluissa
 • asiantuntijoina mukana mm. professori Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta ja Tapio Oy:n metsänhoitosuositusten asiantuntijat Arto Koistinen ja Kati Kontinen. Katso tallenne

Webinaarit 2018

 • 15.5. klo 14-16: Jatkuvapeitteisen metsätalouden mahdollisuudet turvemailla. Näkökulmia ilmastovaikutuksiin (Sompa –hanke), puuston kehitykseen ja ravinnehuuhtoumiin.  Asiantuntijoina Raija Laiho, Markku Saarinen ja Sakari Sarkkola Luonnonvarakeskuksesta. Tämä maksuton webinaari on osa Itä-Suomen yliopiston jatkuvan kasvatuksen verkkokurssia. Katso tallenne
 • 27.4. klo 9: Metsäpalvelujen digiloikan CASE: Trestima –mobiilisovellus metsän mittauksessa. Nykytilanne ja visiot.
  Asiantuntijana Teemu Saramäki, Trestima Oy. Katso tallenne
 • 19.3. klo 15: Ekosysteemipalvelut ja monitavoitteinen metsäsuunnittelu,
  metsäbiotalouden ennakoinnin professori Teppo Hujala (UEF) ja johtava tutkija Mikko Kurttila, (LUKE). Katso tallenne

Webinaarit 2017:

 • 23.3. klo 15:00: Ennakoinnin merkitys biotalouden päätöksenteossa,
  metsäbiotalouden ennakoinnin professori Teppo Hujala, UEF. Katso tallenne
 • 20.4. klo 15:00: Kasvavan metsäbiotalouden kestävyys ja hyväksyttävyys,
  metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas, UEF. Katso tallenne
 • 8.5. klo 15:00: Metsäluonnon tila ja sen monimuotoisuuden turvaamisen keinot, metsäasiantuntija Panu Kunttu, MMT, WWF Suomi. Katso tallenne
 • 11.5. klo 15:00: Metsäbiotalous muuttuvassa ilmastossa,
  metsänhoitotieteen professori Heli Peltola, UEF. Katso tallenne
 • 16.8. klo 15:00: Lisää jalostusarvoa puusta
  (Building added value from novel fibre products)
  tutkimusprofessori Ali Harlin (VTT) ja tutkimusjohtaja Niklas Von Weymarn (MetsäFibre). Katso tallenne
 • 22.8. klo 15:00: Kysymyksiä metsän jatkuvasta kasvatuksesta
  - aiheina mm. myytit, laskentamenetelmät, puumarkkinat, riistanhoito
  - asiantuntijana metsätalouden suunnittelun professori Timo Pukkala, UEF
  - kuullaan myös kokemuksia puukaupasta sekä riistanhoidon näkökulmia. Katso tallenne
 • 3.11. klo 9-10: Metsäbiotalouden toteuttaminen – tapaus Kainuu
  - Aiheeseen johdattaa biotalouden johtava asiantuntija Juhani Pyykkönen Suomen Metsäkeskuksesta.
  - Kuullaan myös ajankohtaisia näkymiä Kainuun biojalostamohankkeesta (toimitusjohtaja Jukka Kantola, KaiCell Fibers Oy) ja puutuoteteollisuudesta (projektipäällikkö Matti Stenroos, Woodpolis). Katso tallenne
 • 23.11. klo 15:00: Metsäpalvelujen digiloikan tilanne ja tulevaisuus
  tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen, Metsäteho Oy
  - puuhuollon digitalisaation kokonaistilanne ja ajankohtainen T&K-työ
  Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK
  - Sähköisen puukaupan tilanne
  Katso tallenne

Hinta, osallistujamäärä

Webinaareihin osallistuminen ja tallenteiden katsominen ovat maksuttomia. Osallistumislinkin saaminen edellyttää ilmoittautumista. Osallistujamäärä ei vaikuta toteutukseen.

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
kari.pasanen@uef.fi   
050 528 4665 

Ilmoittautuminen

Webinaareihin voi ilmoittautua järjestämispäivään mennessä.

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Tutustu metsän jatkuva kasvatus NOS-STOP verkkokurssiin  

Palautelomake webinaareista:

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.