Takaisin

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelma 10 op (UEF)

Työoikeuden täydennyskoulutusohjelmassa syvennät ja laajennat työoikeudellista osaamistasi. Teemoihin sukelletaan pintaa syvemmältä ja kysymyksiä avataan niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmista. Pääkouluttaja OTT Jaana Paanetojan lisäksi koulutuksessa on useita vierailevia asiantuntijoita.

Koulutus sopii vaativampaa tiedon päivitystä kaipaaville, sekä erinomaisesti myös tutkintoa täydentäväksi koulutukseksi työelämään tai uusiin työoikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin siirtyville.

Kenelle?

Työelämässä eri tehtävissä toimivat lakimiehet ja muut oikeustieteellisen loppututkinnon suorittaneet henkilöt, oikeustieteellisten opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat sekä työoikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä työskentelevät tai niihin suuntaavat.

Ohjelma on suunnattu myös niille, jotka ovat muiden kuin oikeustieteellisten korkeakouluopintojen yhteydessä opiskelleet työoikeutta tai tarvitsevat työoikeudellista osaamista. Sopii myös tuomioistuinlaitosten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajille.

 

 

Kesto, laajuus ja rakenne

10.2.2021 alkaen, monimuotototeutus (lähiopetus Helsinki / verkkovälitteiset luennot ja sähköinen oppimisympäristö)


Koulutus koostuu kahdesta osasta, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Voit myös ilmoittautua yksittäisiin koulutuspäiviin. Ensimmäisen osan suorittaminen ei ole edellytys toiseen osaan osallistumiselle.


OSA I: TYÖSOPIMUS- JA TYÖEHTOSOPIMUSOIKEUS SEKÄ TYÖSUOJELU (6 op)

1. Työsopimusoikeuden ajankohtaiset ja haastavat kysymykset
10.-11.2.2021 klo 9-15,
lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen

2. Erilaiset työnteon häiriöt ja niiden ratkaisut
24.3.2021 klo 8.30-11.30,
verkko-opetus

3. Tietosuojakysymykset työsuhteen elinkaaren aikana
20.4.2021 klo 8.30-11.30, v
erkko-opetus

4. Työehtosopimusoikeuden erityiskysymyksiä
18.5.2021 klo 9-15, v
erkko-opetus

5. Työaikalain soveltamisen kysymyksiä ja vastauksia
26.8.2021 klo 8.30-11.30, v
erkko-opetus

6. Työturvallisuusvelvoitteet monimuotoisessa työssä ja työympäristössä
16.9.2021 ko 9-15,
lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
 

 
KATSO OSAN I TARKEMPI SISÄLTÖ TÄSTÄ.


1. Työsopimusoikeuden ajankohtaiset ja haastavat kysymykset
10.-11.2.2021 klo 9-15, lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
kouluttajat: Jaana Paanetoja ja Maria Penttilä Koulutuksen sisältö
 
 • Uusien työn tekemisen tapojen haasteet lakien tulkinnalle ja käytännölle
  • Työntekijä, kevytyrittäjä ja itsenäinen yrittäjyys
  • Vapaaehtoistyö ja talkoot
  • Työntekijäaseman määrittämisen merkitys ja vaikutus käytännössä
  • Alustavälitteisen työn työoikeudellisia kysymyksiä
 • Määräaikaisen ja osa-aikaisen työn erityiskysymyksiä
  • Määräaikaisen työsopimuksen solmimishetken tiedot ja keston perustuminen niihin
  • Työnantajan reagointi lainvastaisiin määräaikaisiin työsopimuksiin ja oma-aloitteiset muutokset
  • Työehtosopimusmääräysten vaikutus
  • Määräaikaisten ja osa-aikaisten syrjintäkiellon vaikutus käytännössä
  • Lisätyöoikeuden toteutuminen, osa-aikaisen mahdollisuus tehdä muuta työtä
 • Työnantajan laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus
  • Velvoitteen merkitys erityisesti erilaisissa työnteon häiriöissä sekä individuaaliperusteisessa että kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa
  • Työn sopeuttaminen ja mukauttaminen vs. muu työ
  • Koulutus vai pelkkä perehdyttäminen
 • Työnantajan lojaliteettivelvoite ja muut sopimusoikeudelliset velvoitteet
  • Mitä, milloin ja miksi
  • Korkeimman oikeuden käytännön synnyttämiä ongelmia ja ratkaisuja
  • Vastuullisuuden ilmentyminen työelämässä
 • Joustavan työn ja työympäristön sekä monikulttuurisuuden haasteet oikeudellisesti
  • Millaisia rajoituksia laista ja työehtosopimuksesta
  • Työajan järjestelyt ja seuranta (ml. joustotyöaika ja vaihteleva työaika)
  • Työturvallisuuslain mukainen tarkkailuvelvoite; mitä tarkoittaa tänä päivänä
 • Työsuhteen ehtojen muutokset ja sopimuksin sovittavat asiat
  • Työsuhteen ehdon vakiintuminen
  • Työehtojen harmonisointi
  • Muutokset työnjohtovallalla
  • Käytännön ongelmia ja ratkaisuja asianajon näkökulmasta
 • Työsopimuksin sovittavista asioista AA Maria Penttilä
  • Kilpailukieltosopimuksen ja salassapitosopimuksesta sopimiseen liittyviä käytännön asioita
  • Houkuttelukielto


2. Erilaiset työnteon häiriöt ja niiden ratkaisut
24.3.2021 klo 8.30-11.30, verkko-opetus
kouluttaja: Jaana Paanetoja Koulutuksen sisältö
 
 • Sairauspoissaolot
  • Oikeus palkkaan vai pelkästään poissaoloon
  • Yleinen vai ammatillinen työkyvyttömyys
  • Mistä todistus, minkä sisältöinen ja mistä
  • Liian pitkä työkyvyttömyysjakso, epäselvä diagnoosi, paluu työhön kesken työkyvyttömyysjakson- työterveysneuvottelu, työkyvyn arviointi
 • Sairauslomaoikeuden väärinkäyttö
  • Mitä palkallisella sairauslomalla saa tehdä ja virheellisen toiminnan seuraukset
 • Työajan väärinkäyttö, yksityiselämän vaikutukset työhön ja erilainen häiriökäyttäytyminen työpaikalla
  • Työntekijän lojaliteettivelvoitteen vaikutus
  • Työnantajan puuttumisoikeus vai velvollisuus
  • Väkivalta ja häiriköinti
 • Työntekijän vapaa-aikakäyttäytymisen vaikutus työsuhteessa
  • Erityisesti sosiaalisen median ja sananvapauden näkökulmasta


3. Tietosuojakysymykset työsuhteen elinkaaren aikana
20.4.2021 klo 8.30-11.30, verkko-opetus
Kouluttajat: Leena Alapuranen ja Maria Penttilä
 

Tietosuojakysymykset ovat merkityksellisiä aina rekrytoinnista lähtien työsuhteen päättymiseen. Koulutuksessa käsitellään mm. mitä tietoja työnhakijoista saa kerätä rekrytointiprosessin aikana, miten työntekijöiden arkaluontoisia tietoja, kuten sairauspoissaolotietoja, voidaan käsitellä ja miten kauan työnantaja saa säilyttää työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietoja.
Koulutuksen aikana käsitellään mm.

 • Tietosuojaperiaatteet työsuhteen kannalta
 • Käsittelyperusteet työsuhteen yhteydessä
 • Laki yksityisyyden suojasta, tarpeellisuusvaatimus ja tietojen kerääminen työntekijältä ja muualta
 • Käsittely hakuvaiheessa, parhaan hakijan valvonta ja syrjintäperusteet
 • Käsittely työsuhteen aikana
 • Terveydentilatietojen käsittely
 • Tietoa käsittelevä henkilöpiiri
 • Käsittely työsuhteen päättyessä
 • Säilytysaika
 • Seuraamukset


4. Työehtosopimusoikeuden erityiskysymyksiä
18.5.2021 klo 9-15, verkko-opetus
Kouluttajat: Jaana Paanetoja ja Harri Hietala Koulutuksen sisältö
 
 • Työehtosopimusmääräysten sisältö informatiivisuudesta pakottavuuteen
  • Piilevät määräykset
  • Tulkintaperiaatteet käytännössä
 • Työnantajan velvoitteiden laajennus
  • Työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentti ja sen vaikutus käytännössä; vastaako käytäntö teoriaa
 • Lain muutosten vaikutus työehtosopimusmääräykseen ja työehtosopimuksen ajallinen soveltaminen
 • Työehtosopimusmääräysten pakottavuus
  • Työehtosopimuslain 6 §:n merkitys ja vaikutus käytännössä
  • Voiko työehtosopimuksella vaikuttaa työsopimuksen ehtoihin?
 • Työehtosopimuksen vaihtaminen (”tesshoppailu”)
 • Jälkivaikutus normaali- ja yleissitovassa kentässä
 • Työrauhavelvollisuus käytännössä ja siitä huolehtiminen
  • Liittojen ja sen edustajien vastuut ja velvoitteet
  • Mitä työnantajalta edellytetään
  • Hyvityssakko: suuruus, kenelle voi tuomita ja viivästyskorko


5. Työaikalain soveltamisen kysymyksiä ja vastauksia
26.8.2021 klo 8.30-11.30, verkko-opetus
Kouluttaja: Jaana Paanetoja Koulutuksen sisältö
 
 • Työaikalain (872/2019) pohjalta
  • Soveltamisalan laajuus
  • Työaika-autonomian toteutuminen ja toteaminen
  • Työajan ja muun ajan välinen ero
  • Säännöllisen työajan järjestelyt ja enimmäistyöaika
  • Jaksotyöaikaan ja yötyöhön liittyviä kysymyksiä
  • Poikkeusluvan varainen työaika
  • Työajan seuranta ja kirjanpito


6. Työturvallisuusvelvoitteet monimuotoisessa työssä ja työympäristössä
16.9.2021 ko 9-15, lähiopetus Helsinki / verkkovälitteinen
kouluttajat Jaana Paanetoja ja Aki Eriksson Koulutuksen sisältö
 
 • Osa I / Paanetoja
  • Työturvallisuuslain soveltamisalan haasteet
  • Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen laajuus ja toteuttaminen käytännössä , vastuiden kohdentuminen työnantajaorganisaatiossa
  • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennalta ehkäiseminen sekä esille tulleiden ongelmien selvittäminen
  • Henkinen yli- ja alikuorma
 • Osa II / Eriksson
  • Työsuojelun yhteistoiminta käytännössä
   • Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö sekä muu työsuojeluorganisaatio
   • Valinta, tehtävät ja vastuu sekä toiminta käytännössä
   • Ilmoittaminen rekisteriin ja sen merkitysOSA II: YHTEISTOIMINTA, TYÖOIKEUDELLISET RIIDAT JA SOVITTELU (4 op)

 • 2 lähipäivää (yht. 12 tuntia) Helsingissä (tai verkkovälitteisesti). Jälkimmäinen lähipäivä on työsopimus / työehtospimus työpajapäivä.
 • 6 tuntia verkkovälitteistä opetusta
 • Lisämateriaalia videotallenteina
 • Omatoimista perehtymistä annettuihin materiaaleihin
 • Ennakkokysymysten esittäminen

Katso II osan tarkempi sisältö tästä linkistä

Hinta, osallistujamäärä

Koko ohjelma I osa 2200,00 € + alv 24 % 528,00 €, yhteensä 2728,00 €.
Koko ohjelma II osa 1290,00 € + alv 24 % 309,60 €, yhteensä 1 599,60 €.

Verkkovälitteinen koulutus (3 t) 250,00 € + alv 24 % 60,00 €, yhteensä 310,00 €.
Yksittäinen koulutuspäivä (6 t) 450,00 € + alv 24 % yhteensä 558,00 €.
Kahden koulutuspäivän jakso (12 t) 850,00 € + alv. 24 % 204,00 €, yhteensä 1054,00 €.

Koulutus laskutetaan yhdessä erässä ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Pyydettäessä koulutus voidaan laskuttaa useammassa erässä.
I ja II osa laskutetaan erikseen.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839
anne.keranen@uef.fi

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
050 520 8069
timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Minimiosallistujamäärä 14 osallistujaa. Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 31.1.2021.
Voit osallistua myös yksittäisiin koulutuksiin.

Ilmoittaudu tästä avautuvalla lomakkeella

Lisätietoja

Kouluttaja OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Vierailevia asiantuntijoita mm.
piirisovittelija Jukka Ahtela
asianajaja Markus Lohi
asianajaja Maria Penttilä
OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
varatuomari Harri Hietala
OTT, hovioikeudenneuvos Satu Saarensola
oikeusneuvos Ari Wiren (Korkein hallinto-oikeus)
lakimies Aki Eriksson (Aluehallintovirasto)

Referenssit

OTT, dosentti Jaana Paanetoja (Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Helsingin yliopisto)
Jaana Paanetoja on  monipuolinen työ- ja sosiaalioikeuden osaaja. Hänelle on pitkä ja laaja-alainen opettaja- ja kouluttajakokemus. Paanetoja on osallistunut muun ohessa työlakien valmisteluun ja hänen kirjallinen tuotantonsa on laaja. Paanetojaa kuvataan innovatiiviseksi ja kantaa ottavaksi asiantuntijaksi. Hänellä on opettajan pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto.

”Luennoitsija oli selkeä ja aihepiiri oli osattu rajata hyvin. Erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus ja sopivan napakka!”
”Paanetoja oli asiantunteva ja jaksanut miettiä aihetta konkreettisesti.”


OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen
Leena Alapuranen toimii tietosuojavastaavana Suomen Terveystalo Oy:ssä. Alapurasen lisensiaatintutkielma (2016) käsitteli Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyedellytyksiä. Hän on muun muassa yksi Henkilötietojen käsittely työelämässä -kirjan kirjoittajista.
 
Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä
Maria Penttilä on erityisesti työoikeuteen erikoistuneen Asianajotoimisto Roihu Oy:n osakas. Marialla on noin 15 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten työoikeudellisten toimeksiantojen hoitamisesta. Maria konsultoi päivittäin työnantajia ja työntekijöitä heidän arkisissa työoikeuden haasteissa ja hoitaa myös työ- ja virkasuhteeseen ja sen päättymiseen liittyviä vaativia oikeudenkäyntejä. Maria myös kouluttaa aktiivisesti erityisesti työoikeuden alalla

 KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.