Takaisin

Työllisyyden hoidon kehittäminen

Tarjoamme organisaatiollenne työllisyyden hoidon asiantuntijuutta ja kokemusta kehittämistyön tueksi. Kehittämistyö on aina tarvelähtöistä ja se käynnistyy kartoituksella, yhteisesti sovituillla sisällöillä sekä tavoitteiden asettelulla. Näin pystymme yhdessä räätälöimään tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden kehittämistyölle.

Asiantuntijuutemme osa-alueita työllisyyden hoidon kehittämistyössä

 • monialainen työllisyyden hoito
 • pitkäaikaistyöttömyys
 • osatyökykyisten työllisyys
 • maahanmuuttajien työllisyys
 • nuorten työllisyys
 • kuntouttava työtoiminta
 • työpajatoiminta
 • työvoimapalvelut
 • yritysyhteistyö
 • työhönvalmennus
 • koulutus
 • asiakkaan palvelutarpeen tunnistaminen
 • asiakasohjaus
 • verkosto-osaaminen

Kenelle?

Kuntapäättäjät, kuntien työllisyysyksikköjen vastuuhenkilöt, kuntien sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöt, välityömarkkinatoimijat, palveluntuottajat, työnantajat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Kehittämistyön yleiset tavoitteet

 • asiakaskeskeisyys
 • palveluiden laadukkuus
 • vaikuttavuuden kasvu
 • kustannustehokkuus
 • henkilöstön hyvinvointi
Työskentelyssä käytämme osallistavia ja ratkaisukeskeisiä työtapoja sekä sitoutamme henkilöstön kehittämistyöhön. Näin saadaan olemassa oleva osaaminen tehokkaaseen käyttöön, pystytään löytämään toiminnan mahdollisia pullonkauloja ja luomaan uusia, konkreettisia toimintamalleja muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Hinta, osallistujamäärä

Palvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Hinta määräytyy palvelun sisällön mukaan.

Referenssit

Kuopion kaupungin ja työllisyysverkoston kanssa on toteutettu maahanmuuttajien kotoutumiseen, kuntoutukseen ja työhön valmentavien palveluiden kehittämistä yhteisten hankkeiden avulla. Joensuun kaupungin ja työllisyysverkoston kanssa on toteutettu mm. kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä ja asiakastyön vaikuttavuuden kehittämistä prosseja rakentamalla. Henkilöstön osaamisen lisäämiseen ja verkostotuntemuksen lisäämiseen on kehitetty ja toteutettu koulutuksia.

"Onpa hyvä, että te olette täällä, pistätte meitä ajattelemaan ja katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Tässähän tulee ihan ahaa-elämyksiä ja uusia ideoita!"