Takaisin

Työelämän juridiikka kirkossa 15 op täydennyskoulutusohjelma 2019-2021, Helsinki

Koulutusohjelma antaa oikeudellisia toimintavalmiuksia seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin valmennettaville.

1)    Parannat valmiuksiasi ratkaista työelämän oikeudellisia kysymyksiä.
2)    Saat oikeudenalan koulutusta käytännön johtamis- ja esimiestyöhön.
3)    Pääset keskustelemaan ajankohtaisista seurakuntatyöhön ja seurakuntahallintoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Koulutusohjelma on suunniteltu työelämän oikeudellisia vaatimuksia ajatellen seurakuntatyön ja seurakuntahallinnon näkökulmasta. Koulutus perehdyttää ja syventää seurakuntahallintoon ja johtamiseen liittyvän lainsäädännön kysymyksiin.

Keskeisiä sisältöjä ovat työelämän tarpeet ja vastuuhenkilöiden tukeminen seurakuntatyöhön ja seurakuntahallintoon liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Koulutuksessa keskitytään erityisesti seurakuntia ja niiden hallintoa koskeviin ajankohtaisiin lakiuudistuksiin sekä perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee seurakuntahallinnon ja johtamisen keskeisen lainsäädännön, osaa hankkia työhönsä ja seurakuntahallintoon liittyvää oikeudellista tietoa, soveltaa tietoa käytännön työelämässä ja hänellä on valmiudet ratkaista työhönsä liittyviä tyypillisiä oikeudellisia kysymyksiä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu seurakunnan esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville (muun muassa kirkkoherrat, talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaavat) ja näihin tehtäviin valmennettaville sekä muille asiasta kiinnostuneille. Koulutus soveltuu erityisesti seurakunnassa työskenteleville esimiehille.

Kesto, laajuus ja rakenne

TOTEUTUS
Koulutusohjelman järjestää Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate kolmen vuoden aikana yhteistyössä oikeustieteiden laitoksen, muiden koulutusorganisaatioiden sekä seurakunnan edustajien kanssa.

OPETUSMUODOT JA SUORITUSTAVAT
Koulutusohjelma muodostuu perättäisinä päivinä to – pe pidettävistä lähiopetusjaksoista ja  lähijaksojen välillä etätyöskentelystä ja -harjoituksista.


OPINTOJAKSOT JA AIKATAULU Huomaa muutokset alla!

Johdanto työelämän oikeusjärjestykseen ja opintoihin (2 op)
to 7.11.2019
HTT, yliopistonlehtori Ulla Väätänen

Perusoikeuskysymykset kirkossa (2 op)
pe 8.11.2019
HTT, yliopistonlehtori Ulla Väätänen

Työturvallisuus ja työsuojelu kirkossa (2 op)
to 27.8.2020
YTM, ylitarkastaja Eini Hyttinen
Tarvittaessa koulutus järjestetään verkkovälitteisesti.

Tietosuoja seurakuntatyössä ja -hallinnossa (2 op)
pr 28.8.2020
HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutialinen
Tarvittaessa koulutus järjestetään verkkovälitteisesti.

Työoikeuden perusteet
to 8.10.2020
HTT, professori emeritus Tarmo Miettinen

Virkamiesoikeuden perusteet
pe 9.10.2020
HTT, yliopistonlehtori Ulla Väätänen

Hallintomenettely ja seurakunnan henkilöstöhallinto (2 op)
to 28.1.2021 (lähiopetus Helsinki tai verkkovälitteinen)
varatuomari Jussi Lilja

 • Seurakunnan hallintomenettely
  • asioiden vireilletulo, valmistelu ja esittely
  • kokousmenettelyn kysymyksiä
  • päätösten tiedoksianto
  • muutoksenhaku
 • Tulossa olevat kirkkolain kodifioinnin aiheuttamat muutokset seurakunnan hallintomenettelyyn; perehdytään uuteen neuvoston malliohjesääntöön
 • Luottamushenkilöiden asema ja tehtävät henkilöstöhallinnossa
 • Julkisuuslain soveltamiskysymyksiä
   

Seurakunnan henkilöstöhallinto ja kirkon työ- ja virkaehtosopimus-
järjestelmä (2 op)

pe 29.1.2021 klo 9-16 (lähiopetus Helsinki tai verkkovälitteinen)
varatuomari Jussi Lilja

 • Kirkon henkilöstöhallinnon erityispiirteitä
  • seurakunnan eri henkilöstöryhmien asema
  • hiippakunnan tehtävät seurakunnan henkilöstöhallinnossa
  • rekrytointiprosessin erityispiirteitä seurakunnassa
  • kirkkolain 6 luku ja kirkkojärjestyksen 6 luku
 • Työyhteisön ristiriitojen/ongelmakysymysten hoitaminen
 • Kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmästä lyhyesti

 

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 3 990 €  + alv 24 %, verollinen myyntihinta 4947,60 € (sis. opetus, sähköinen luentomateriaali, lounaat ja iltapäiväkahvit). Maksu 1-3 erässä; 2019 (1800 €), 2020 (1 200 €) ja 2021 (990 €) + alv 24%.
 

Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 520,00 € + alv. Kaksi koulutuspäivää yhteensä 1000,00 € + alv.

 

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan viimeistään 28.10.2019.
Ilmoittaudu tästä
Koulutus toteutuu. Voit ilmoittautua jäljellä oleviin yksittäisiin koulutuspäiviin. Koulutuskutsu lähetetään n. 2 viikkoa ennen koulutuspäivää.


Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.

www.uef.fi/koronavirus 

Lisätietoja

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
suunnittelija Anne Keränen,
050 309 2839, anne.keranen@uef.fi

koulutussihteeri Timo Hyttinen,
050 520 8069, timo.hyttinen@uef.fi

Oikeustieteiden laitos
HTT, hallinto-oikeuden yliopistonlehtori Ulla Väätänen,
050 442 4496, ulla.vaatanen@uef.fi