Takaisin

Tehokasta työnhakua

Mistä löydät työpaikat? Miten työnantajat etsivät työntekijöitä? Millainen on hyvä cv?

Kurssilla saat hyviä vinkkejä työnhakuun ja oman osaamisesi markkinointiin. Toisessa työpajassa on mukana rekrytoinnin asiantuntija Johanna Karjunen (Barona Oy), joka tietää, mitä yritykset työnhakijoissa katsovat. Voit saada arvion myös omasta cv:stäsi.

 

***

Where do you find jobs? How do employers seek for employees? How do you create a good cv?

In this training you will get useful tips and hints for job hunting and marketing your competences. A recruitment expert, Johanna Karjunen (Barona Oy), who knows what companies are looking for in job seekers will attend in the second workshop. You can also get comments on your own cv.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja paluumuuttajille. Voit olla työssä, työtön, opiskella tai toimia yrittäjänä.

Osallistujilla tulisi olla hyvä suomen- tai englanninkielen taito (vähintään B-taso).

***

The training is meant for immigrants and returners with an university degree. You can be employed, unemployed, student or entrepreneur.

Participants of this training should have rather good Finnish or English language skills (at least level B).

Kesto, laajuus ja rakenne

Työpajat:

Hae töihin tehokkaasti

Keskiviikkona 24.4.2019 kello 13–15, Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9

Työpajassa saat tietoa siitä, missä ja miten työnantajat etsivät työntekijöitä ja mitä keinoja sinä voit käyttää hakiessasi töitä. Työpajassa käsitellään verkostojen ja sosiaalisen median merkitystä työnhaussa sekä millaista osaamista tarvitset tulevaisuudessa.

Markkinoi osaamistasi tehokkaasti: CV

Keskiviikkona 8.5.2019 kello 13–15, Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9

Työpajassa saat ohjeita ja vinkkejä siitä, miten voit markkinoida omaa osaamistasi. Työpajassa rekrytoinnin asiantuntija opastaa hyvän cv:n laatimisessa ja saat ohjeita ja vinkkejä oman cv:si parantamiseen.

***

Workshops:

Effective Job Hunting

Wed 24.4.2019, 13–15 o’clock, Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9

This workshop will provide you with information on where and how employers look for employees and what means you can use to get a job. The workshop discusses the importance of networks and social media in job search and what kind of expertise is needed in the future.

Market your potential effectively: CV

Wed 8.5.2019, 13–15 o’clock, Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9

In this workshop you will get useful tips and hints for marketing your competences. In the workshop recruitment expert guides you through creating a good cv and gives you instructions and tips for improving your own cv.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutus toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella. Opetus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Ryhmään otetaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Voit osallistua yhteen tai molempiin koulutuksiin.

***

Training is carried out with the support of the European Social Fund. Teaching and materials are free for the participants. Other costs will be paid by the participants themselves.

Places are filled in the order of enrolment (20 participants/workshop). You can attend only one workshop or both of them

Yhteystiedot

Projektiasiantuntija Hannele Niskanen, 050 575 0823, hannele.niskanen@karelia.fi

Projektipäällikkö Sonja Kortelainen, 050 433 9254, sonja.kortelainen@uef.fi

Koulutussihteeri Senni Pykäläinen, 050 597 3936, senni.pykalainen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta (16.4./30.4.)

Ilmoittautumaan

Ryhmään otetaan 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Etusijalla ovat molemmat työpajat suorittavat opiskelijat.

Ilmoittautuminen on sitova!

***
Binding registrations week before the training (by 16 April / by 30 April 2019.)

To enrolment

Places are filled in the order of enrolment (20 participants/workshop). Priority will be given to students who attend both workshops.

Enrolment is binding

 

Katso myös:

Suomea luonnossa / Finnish outdoors

 

Lisätietoja

KOVAT-hanke järjestää ohjausta ja täydennyskoulutusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja paluumuuttajille, jotka asuvat Pohjois-Karjalassa.

 

Project KOVAT offers guidance and continuing education trainings for immigrants and returnees with higher education degree living in North Karelia.