Takaisin

Suomen kielen ja työkulttuurin valmennus kansainväliselle henkilöstölle

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate ja Karelia-ammattikorkeakoulu järjestävät syksyllä 8-11/2020 Pohjois-Karjalan yritysten kansainväliselle henkilöstölle suomen kieli- ja työkulttuurivalmennusta. Valmennus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan ja toteutetaan pääsääntöisesti työpaikalla. Valmennus tukee kansainvälisen henkilöstön suomen kieltä, suomalaisen työelämäkulttuurin taitoja, työyhteisön vuorovaikutusta sekä  vahvistaa henkilöstön sitoutumista organisaatioon ja alueeseen.

Kieli- ja työkulttuurivalmennuksen sisältö

Valmennukseen voi osallistua yrityksestä 1-3 kansainvälistä työntekijää. Valmentajina toimivat korkeakoulujen suomen kielen ja S2-opetuksen sekä uraohjauksen asiantuntijat. Valmennus voidaan tarvittaessa toteuttaa kokonaisuudessaan myös etäyhteydellä.

Osaamistarvekartoitus ja jobshadowing (3 h)
Valmennus alkaa yrityksessä tehtävällä osaamistarvekartoituksella, jossa valmennuksen sisällöt räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti. Valmentajat jalkautuvat yritykseen ”varjostamaan” työpaikan toimintaa ja keskustelemaan osaamistarpeista ja toiveista valmennukselle.
Kartoituksen pohjalta laaditaan kirjallinen toteutussuunnitelma.

Bootcamp -yhteinen aloitus valmennettaville ja työyhteisön jäsenille 28.8.2020 (4 h)
Toiminnallinen aloitustilaisuus valmennettaville ja mukaan lähteville työyhteisöille. Päivä tarjoaa tietoa työyhteisön merkityksestä kielen ja kulttuurin oppimisessa sekä valmennuksen tavoitteisiin keskittyvää työpajatyöskentelyä, jossa verkostoidutaan alueen muiden yritysten kanssa.

Suomen kielen valmennukset yrityksessä (18 h)
Suurin osa valmennuksesta on yrityksessä toteutettavaa, tarpeiden mukaan räätälöityä suomen kielen kielivalmennusta.

Suomen kielen harjoitukset työympäristössä (12 h)
Valmennukseen kuuluu ohjattua itsenäistä työskentelyä, joka sisältää työympäristössä tehtäviä käytännönläheisiä ja yksilöityjä harjoituksia.

Yhteiset työkulttuurivalmennukset – Miksi Suomessa tehdään näin? (9 h)
Työkulttuurivalmennuksen teemat kytkeytyvät suomalaiseen yhteiskuntaan, työpaikka- ja tapakulttuuriin. Teemat muodostuvat yrityksissä tehtyjen kartoitusten pohjalta.

Päätösjuhla (4 h)
Valmennus päättyy valmennettaville ja työyhteisöille järjestettävään yhteiseen päätösjuhlaan. Tilaisuudessa tehdään näkyväksi työyhteisöjen ja valmennettavien oppimiskokemuksia ja jaetaan hyviä käytäntöjä työpaikkojen arjesta.

Yhteensä 50 tuntia valmennusta.

Hinta, osallistujamäärä

Hinta: 3 000 € (+ 0 alv)

Valmennukseen voi osallistua yrityksestä 1-3 kansainvälistä työntekijää. Mukaan mahtuu viisi pohjoiskarjalalaista yritystä.

Ilmoittautuminen

Haluatko mukaan?
Kysy lisätietoja ja ilmoita yrityksesi mukaan valmennukseen ottamalla yhteyttä 30.6.2020 mennessä. Valmennukseen mahtuu mukaan viisi pohjoiskarjalaista yritystä.

Sini-Tuuli Saaristo, yrityskoordinaattori, sini-tuuli.saaristo@karelia.fi, p. +358 50 452 3414
Irina Tere, yrityskoordinaattori, irina.tere@uef.fi, p. +358 50 409 5548

Lisätietoja

KOVAT-hanke järjestää ohjausta ja täydennyskoulutusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja paluumuuttajille, jotka asuvat Pohjois-Karjalassa.