Takaisin

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (28 op)

Haluatko laajentaa osaamistasi syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa hevostoiminnan avulla? Järjestämme jälleen täydennyskoulutuksen Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2020. Koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi siihen valittavilta edellytetään riittävää kokemusta hevosten kanssa työskentelystä. Hevostaidot muodostavatkin yhden valintakriteerin aikaisemman koulutus- ja työkokemuksen rinnalla. Mahdollisuus oman hevosen käyttöön kurssin aikana on hyödyksi. Koulutuksen valittavalla tulisi olla myös vähintään opisto/amk-tasoinen tutkinto sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- tai muulta soveltuvalta alalta ja kolmen vuoden soveltuva työkokemus. Näiden kriteereiden lisäksi arvioidaan hakijan kykyä hyödyntää koulutusta käytännön työssä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville sosiaali-, terveys-, kasvatus-, nuoriso- ja vapaa-ajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan luonto- ja hevosavusteisen kuntoutusotteen soveltamisessa omassa työssään. Koulutus soveltuu myös ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille ja -ohjaajille. Koulutuksen suorittaneet pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntouttavaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Kurssi on SPHT-yhdistyksen hyväksymä täydennyskoulutus ja kurssin suorittanut voi hakea yhdistykseltä jäsenyyden lisäksi Sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja SPHT®-nimikettä. Nimikkeen myöntämiseen on tietyt  kriteerit.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus koostuu 10 lähiopetuspäivästä, verkko-opiskelusta Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisista tehtävistä ja itsenäisesti toteutettavasta projektityöstä. Teoriaopintoina opiskelija suorittaa 10 op (kaksi verkko-opintojaksoa) Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston sosiaalipedagogiikan perusopinnoista. Ajallisesti jaksot voi valita syyslukukauden 2020 opintojaksoista.

Kurssipäivät ovat 2-päiväisiä ja sijoittuvat viikonloppuun pääosin pe-iltapäivä - lauantai. Koulutuksen aloitusjakso on 8.-9.5.2020 ja muut jaksot 14.-15.8., 25.-26.9, 23-24.10. ja 19.-20.11. (päätös, to-pe). HUOM: vallitsevan korona-virustilanteen vuoksi on varauduttu toteuttamaan aloitusjakso verkko-opetuksena.

Koulutuksen sisältö

• Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan orientaatio

• Sosiaalipedagoginen ajattelu ja ammatillisuus

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta käytännön toimintana

• Sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja asiakasnäkökulma

Hinta, osallistujamäärä

Hinta on 1900 € + alv 24 % 456 €, verollinen myyntihinta 2356 €. Lisäksi peritään avoimen yliopiston kurssimaksu 60 €/jakso, yhteensä 120 € (alv 0%). Koulutuksen kokonaishinta on 2476€. Hinta sisältää lähiopetuksen ja tarvittavan oppimateriaalin, tehtävien vaatiman ohjauksen, opintosuoritusrekisterin ylläpidon sekä todistuksen. Koulutuksesta voi saada todistuksen vain kokonaisuudessaan hyväksytysti suorittamalla. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ruokailukuluista opiskelija vastaa itse.

Kurssimaksu laskutetaan useammassa erässä ja siitä voidaan sopia opiskelijan kanssa. Viimeinen maksuerä maksetaan vuoden 2021 puolella. Huomaa, että sinulla voi olla mahdollisuus vähentää kurssimaksut verotuksessa. Lisätietoja täältä täydennyskoulutuskulujen verovähennys.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 24.4.2020.

Hae koulutukseen tästä

 

Koulutukseen valitaan enintään 24 osallistujaa. Opiskelijavalinta tehdään pisteyttämällä hakijat samojen kriteerien perusteella, joilla SPHT ®-ohjaajanimike myönnetään. Osallistuvat valitaan pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan n. viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Hakeutuminen on sitova. Mikäli opiskelijaksi hyväksytty peruu opiskelupaikkansa valinnan jälkeen, peritään 300 € maksu kulujen kattamiseksi. Mikäli paikka perutaan sen jälkeen, kun se on vahvistettu, peritään koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Lisätietoja

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.