Takaisin

Sisäilma-asiantuntija (25 op)

Sisäilma-asiantuntija (SISA) pystyy tulkitsemaan sisäilmatutkimuksista saatuja tuloksia ja on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen asiantuntija, joka voi tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan kanssa.

Aducate on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksymä SISA- koulutusta toteuttava organisaatio Itä-Suomen yliopistossa.

Koulutuksen tavoitteena on

antaa asetuksen määrittelemä pätevyys ja valmiudet rakentamisen henkilösertifikaatin hakemiseen
• kehittää taitoja sisäympäristön tutkimusprosessin johtamiseksi
• osata tehdä tutkimukset luotettavilla menetelmillä, antaa taitoja raportoida ja tulkita tutkimustuloksia oikein

Kenelle?

Sisäilmaongelmien parissa työskenteleville, konsulteille, terveydensuojelu- ja valvontaviranomaisille, alan yrityksille ja järjestöille, kiinteistön omistajille ja
huoltajille sekä RTA-koulutuksesta kiinnostuneille.

Sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään määriteltyä peruskoulutusta, työkokemusta ja koulutuksen suorittamista. Tutustu asumisterveysasetuksen § 21 soveltamisohjeeseen: https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-so-veltamisoh-1

Kesto, laajuus ja rakenne

Seuraava Sisäilma-asiantuntijakoulutus on suunniteltu aloitettavan helmikuussa 2021. Koko koulutuksen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetusta yhdistäen. Koulutuspäiviä on pääsääntöisesti kaksi kuukaudessa ja osa koulutuksesta on mahdollista seurata verkkovälitteisesti. Koulutus toteutetaan samanaikaisesti
RTA-koulutuksen kanssa.

Sisäilma-asiantuntijakoulutus (SISA) on laajuudeltaan vähintään 25 op.
• Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta 13 op
• Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 9 op
• Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op
• Näyttötyö

Hinta, osallistujamäärä

9 800 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 12 152 €. €. Hinta sisältää koulutuksen verkkomateriaalit, henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) sekä mahdollisen AHOT-käsittelyn. Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Yhteystiedot

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
040 355 3921

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista.
Koulutam me ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.