Takaisin

SF-Growth Mindset valmennus

Sote-uudistus, digitalisaatio, maakuntauudistus, toimintaympäristön muutos. Mitä on uudistuminen? Asioiden tekemistä uudella tavalla. Jotta asiat voi tehdä uudella tavalla, niin pitää oppia. Jotta voi oppia uutta, niin pitää olla uskoa omaan oppimiskykyyn.

Carol Dweck, Stanfordin yliopiston professori lanseerasi mindset ajattelun vuonna 2008. Mindset viittaa ihmisen uskomukseen omasta kyvystä ja vahvuudesta. Fixed mindsetin omaavat ihmiset uskovat, että heidän kykynsä ei muutu, älykkyyttä ei voi kehittää ja että onnistuminen perustuu lahjakkuuteen. He asettavat itselleen suoritustavoitteita, joiden funktiona saada vahvistusta omalle kyvylle ja älykkyydelle. Jos he saavat huonoa palautetta, jos asia etenee ”nihkeästi” tai jos asia tuntuu työläältä, niin he kokevat olevansa ”huono” ko. asiassa ja että heillä ei ole tarvittavaa lahjakkuutta asiaan. Näin he kokevat negatiivisia tunteita sekä saattavat syyttää itseään epäonnistumisesta.

Growth mindsetin omaavat ihmiset uskovat, että heillä on kyky muuttua ja kasvaa. He asettavat oppimistavoitteita. Näille ihmisille palaute kertoo sen hetkisestä osaamisesta, mutta palaute ei mittaa ihmisen kykyä ja potentiaalia pitkällä aikavälillä. Heillä fokus on oppimisessa. He pyrkivät oppimaan lisää ja parantamaan toimintaansa, jos sillä hetkellä eivät suoriudu tehtävästä vaaditulla tavalla. He käyttävät sisäistä motivoivaa puhetta haasteiden kohtaamisessa sekä yrittävät aikaisempaa enemmän ja etsivät uusia toimintatapoja entisten tilalle, jos nykyinen toimintatapa ei tuota tuloksia. Growth Mindset on uskoa kykyyn uudistua.

Mindset ei ole pysyvä tila, vaan muutettavissa oleva uskomus. Mindset on myös tilanne- ja asiakohtainen. Jos ihminen päättää, niin hän voi muuttaa oppimiseen liittyvää uskomustaan.

Tavoite

Osallistujat tutustuvat ratkaisukeskeiseen mindset –ajatteluun ja oppivat kuinka he voivat vaikuttaa omaan ja toisten uskomukseen oppimiskyvystä.

Kenelle?

Valmennus on tarkoitettu kaikille, jotka tahtovat vahvistaa oppimiskykyään tai oppia vahvistamaan kollegoiden ja työntekijöiden oppimiskykyä.

Kesto, laajuus ja rakenne

Puoli päivää, esimerkiksi klo 8:30 – 12:00.

Hinta, osallistujamäärä

1250 €, kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan. Valmennusryhmän koko on enintään 20 henkilöä.

Yhteystiedot

Arttu Puhakka
arttu.puhakka@uef.fi
0504064310
@arttucoach (Twitter)
weaducate (FB)
arttupuhakka.com
LinkedIn

Ilmoittautuminen

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin otamme Sinuun yhteyttä. https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15836/lomake.html

Lisätietoja

Kuka kouluttaa?

Ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka, jonka pitämiin koulutuksiin ja valmennuksiin on osallistunut noin 7000 henkilöä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Puhakka on toinen Kokeilukirja ja Future Leadership –kirjojen kirjoittajista.

Referenssit

Olemme toteuttaneet ESR-rahoitteisen hankkeen, jonka toisena punaisena lankana oli mindset ajattelu. Hankkeessa valmennettiin esimiehiä ja työntekijöitä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta ratkaisukeskeisyyteen ja mindset -ajatteluun.