Takaisin

Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2020-2024 (60 op)

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Koulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja valmiuksia ratkaisukeskeisen viitekehyksen käyttöön myös eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on näyttöön perustuva psykoterapiamenetelmä.

 

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

• Teoria- ja kliiniset seminaarit 34 op

• Psykoterapeuttinen potilastyö 300 h ja siihen liittyvä työnohjaus 12 op

• Koulutuspsykoterapia 4 op

• Opinnäytetyö 10 op

Lisäksi opintoihin kuuluu kirjallisuutta, työnäyte ja itsenäistä työskentelyä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on soveltuva terveydenhuollon- tai korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä. Hakukelpoisuuden tuottavia tutkintoja on lueteltu Valtioneuvoston asetuksessa 1120/2010 ja mm. Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksissa. Tutustu myös UEF Aducate psykoterapeuttikoulutuksen kriteereitä koskeviin sivuihin.

Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna 30 opintopisteen laajuiset psykologian tai psykiatrian opinnot. Vaadittavat opinnot ja työkokemuksen on oltava tehtyinä haun päättymiseen mennessä. Edellisten lisäksi vaaditaan mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana ja henkilökohtainen soveltuvuus psykoterapeutiksi.

 

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja kesto neljä vuotta.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 14 600 euroa (1 825 euroa/lukukausi), veroton palvelu.*

Hinta sisältää teoria- ja menetelmäopinnot, työnohjauksen sekä ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian 40 tuntia. Yksilömuotoisen koulutuspsykoterapian 40 tuntia kuluista opiskelijat vastaavat itse.


* Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

 

Yhteystiedot

  • Suunnittelija Annamari Lastunen, annamari.lastunen@uef.fi,
    050 441 2179, UEF/Aducate
  •  Toimitusjohtaja Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi,
    09 436 2556, Lyhytterapiainstituutti Oy
  •  Koulutuksen vastuuhenkilö professori Kirsi Honkalampi,
    kirsi.honkalampi@uef.fi, 050 596 9854, Itä-Suomen yliopisto

Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen alkaa 15.1.2020 klo 9.00. Hakuaika päättyy 27.2.2020 klo 12.00.
Hae tästä

 

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijoiden hakukelpoisuuden kriteerien täyttyminen tarkistetaan yliopistolla. Valintojen toisessa vaiheessa hakukelpoisuuden täyttävät opiskelijat kutsutaan koulutusohjelmakohtaiseen soveltuvuuden arviointiin, jotka pidetään Helsingissä 16.4.2020. Aloitusseminaari on Helsingissä 13-14.8.2020 ja 10.9.2020, mikäli opiskelupaikan vahvistaneita on riittävä määrä. Koulutusohjelman prosessimuotoisuudesta johtuen AHOT-menettely (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) ei ole käytössä.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.