Takaisin

Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op)

Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä.

Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Koulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja valmiuksia ratkaisukeskeisen viitekehyksen käyttöön myös eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa työskenneltäessä. Ratkaisukeskeinen psykoterapia on näyttöön perustuva psykoterapiamenetelmä ja sen sovellusalueita ovat muun muassa psykoterapia, mielenterveystyö, päihdetyö, kuntoutus, parisuhde- ja perhetyö sekä työyhteisöille ja -organisaatioille suunnatut sovellukset.

 

SISÄLTÖ

Koulutus muodostuu teoria- ja menetelmäopetuksesta, pienryhmämuotoisesta työnohjauksesta ja työnohjauksessa tapahtuvasta koulutuspotilastyöstä, koulutuspsykoterapiasta, joka toteutuu osin yksilöterapiana ja osin pienryhmämuotoisena koulutuspsykoterapiana sekä ohjatusta opinnäytetyöstä.

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

• Teoria- ja kliiniset seminaarit 34 op

• Psykoterapeuttinen potilastyö 300 h ja siihen liittyvä työnohjaus 12 op

• Koulutuspsykoterapia 4 op

• Opinnäytetyö 10 op

Lisäksi opintoihin kuuluu kirjallisuutta, työnäyte ja itsenäistä työskentelyä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan terveydenhuollon- tai korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen omaaville henkilöille; mm. psykologi, lääkäri, lääketieteen lisensiaatti, sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai muu soveltuva yhteiskunta- tai valtiotieteen korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai sen lisäksi on suoritettu vähintään 30 op soveltuvia psykologian opintoja. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai sitä vastaavissa tehtävissä . Tutustu myös hakukelpoisuus: http://www.uef.fi/fi/web/aducate/hakeminen-koulutuksiin

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä ja kesto neljä vuotta.

Hinta, osallistujamäärä

Koulutuksen hinta on 14 600 euroa (1 825 euroa/lukukausi) , veroton palvelu.*

Hinta sisältää teoria- sekä kliinisen opetuksen, opinnäytetyön, työnohjauksen ja 40 tuntia ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa. Tämän lisäksi opiskelijat maksavat itse yksilöpsykoterapian.

* Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Yhteystiedot

  • Suunnittelija Annamari Lastunen, annamari.lastunen@uef.fi, 050 441 2179, UEF/Aducate

  • Toimitusjohtaja Maiju Ahola, maiju.ahola@lti.fi, 09 436 2556, Lyhytterapiainstituutti Oy

  • Koulutuksen vastuuhenkilö professori Kirsi Honkalampi, kirsi.honkalampi@uef.fi, 050 596 9854, Itä-Suomen yliopisto

Ilmoittautuminen

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Hakuaika on päättynyt, kiitos kaikille koulutukseen hakeneille.

Voit jättää yhteystietosi sähköisellä lomakkeella

Ilmoitamme sinulle kun uuden ryhmän haku käynnistyy.

(Haku koulutukseen alkoi ma 28.8. klo 9.00. Hakuaika päättyi 29.9.2017 klo 15.00.)

 

Koulutukseen otetaan 22 opiskelijaa, valinta tapahtuu hakuedellytysten ja valintahaastattelun pohjalta.

Haastattelut pidetään Helsingissä 25.10.2017.

Aloituseminaari järjestetään 30.11.-1.12.2017 Helsingissä, mikäli opiskelupaikan vahvistaneita on riittävä määrä.

Lisätietoja

Katso kohta yhteystiedot.

Koulutussihteeri Soile Virtanen
soile.virtanen@uef.fi
040 355 2304

 

Psykoterapiakoulutukset etusivu

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana noin 15 000 oppijaa.  Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.