Takaisin

Rakennusterveysasiantuntija (45 op)

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on terveellisen sisäympäristön ja rakennusten kunnon erityisasiantuntija. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ja sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuskohteissa.

Aducate on Eurofins Expert Services Oy:n hyväksymä RTA -koulutusta toteuttava organisaatio Itä-Suomen yliopistossa.

Koulutuksen tavoitteena on

• antaa asetuksen määrittelemä pätevyys ja valmiudet rakentamisen henkilösertifikaatin hakemiseen
• kehittää taitoja sisäilmaongelmien kokonaisvaltaiseen ratkaisemiseen, johtamiseen ja viestintään
• vahvistaa osaamista tutkimusten tekemiseksi ja tilaamiseksi – luotettavilla näytteenottomenetelmillä, mittaustuloksia oikein tulkiten ja raportoiden

Kenelle?

Rakennus- ja sisäilma-alan ammattilaisille, kuntotutkijoille, konsulteille, terveydensuojelu- ja valvontaviranomaisille, alan yrityksille ja järjestöille, kiinteistön omistajille ja huoltajille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa työskenteleville.

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään määriteltyä peruskoulutusta, työkokemusta ja koulutuksen suorittamista. Tutustu asumisterveysasetuksen § 21 soveltamisohjeeseen: https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1

Kesto, laajuus ja rakenne

Seuraava Rakennusterveysasiantuntijakoulutus on suunniteltu aloitettavan helmikuussa 2021. Koko koulutuksen suorittaminen kestää noin 1,5-2 vuotta.
Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetusta yhdistäen. Koulutuspäiviä on pääsääntöisesti kaksi kuukaudessa ja osa koulutuksesta on mahdollista seurata verkkovälitteisesti.

RTA-koulutus on laajuudeltaan 45 opintopistettä. 

•   Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, 13 op
•   Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 14 op
•   Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka, 3 op
•   Opinnäytetyö, 15 op

Hinta, osallistujamäärä

13 500 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 16 740 €. Hinta sisältää koulutuksen verkkomateriaalit, henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) sekä mahdollisen AHOT-käsittelyn ja opinnäytetyön ohjauksen. Koulutus laskutetaan neljässä erässä.

Yhteystiedot

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi
tiina.pyrstojarvi@uef.fi
040 355 3921

Referenssit

Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksesta sanottua:

"Aducatessa on hyvä opiskeluilmapiiri ja asiantuntevat kouluttajat”   

”Ammattitaitoni kehittyminen antoi varmuutta ja uusia työmahdollisuuksia”

”Sain kokonaisvaltaisen näkemyksen sisäilma-asioihin. Se auttaa jokapäiväisessä työssä.”

 

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.