Takaisin

Pedagogista osaamista terveysalan asiantuntijalle (5 op) -verkkokoulutus

Terveysalan asiantuntijana työhösi sisältyy ohjaamista ja kouluttamista vaihtuvissa työtilanteissa, potilaiden, asiakkaiden, kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Ovatko ohjaus- ja koulutustaidot hallussa? Mitä opetat, kenelle, missä ja miten? Miten arvioit ja annat palautetta? Tuottaako työsi tulosta? Vahvista
pedagogista osaamistasi verkkokoulutuksessamme.

Ota haltuun opetuksen ja oppimisen teoriaa ja käytäntöjä. Sisällöt on suunniteltu toimintaympäristöösi ja tarpeisiisi, tehtäväksi joustavasti työn ohessa.

Koulutus hyväksytään Itä-Suomen yliopiston dosentilta vaadittaviksi 5 op yliopistopedagogisiksi teoriaopinnoiksi.

koulutuksen jälkeen osaat

  • kehittää omaan työhösi liittyvää opetusta ja ohjausta
  • suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista koulutusta
  • arvioida oppimisen prosessia, tuloksia ja pedagogisia ratkaisuja
  • hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä

Tule hakemaan parhaat vinkit aktivoivista opetusmenetelmistä, simulaatio-opetuksesta, flippauksesta, vertaispalautteen hyödyntämisestä, jännityksen voittamisesta sekä etäopetuksen mahdollisuuksista.

Kenelle?

Opinnot soveltuvat terveysalan kliinisille asiantuntijoille ja muille terveyden kentällä toimiville; esimerkiksi lääkäreille, hoitajille tai farmasian alan ammattilaisille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Aloitus kaksi kertaa vuodessa, helmi- tai elokuussa. Opinto-oikeus on voimassa vuoden.

Verkkokoulutus koostuu oppimistehtävistä, niitä tukevasta materiaalista sekä videotallenteista. Sen laajuus on 5 opintopistettä (op), yksi op vastaa 27 tunnin työtä. Opintojen ohjauksesta vastaa verkkotutor, joka auttaa opinnoissa ja antaa henkilökohtaista palautetta oppimisprosessin aikana.

Joustavat ja ohjatut verkko-opinnot sisältävät kaksi jaksoa:

1. Opetuksen ja ohjauksen pedagogiset perusteet 2 op

Ensimmäinen jakso avaa opettajan avaintaitoja, opetuksen ja oppimisen 
prosesseja. Orientoidu verkkoluentojen, kirjallisten aineistojen ja tehtävien avulla opetuksen ja ohjauksen keskeisiin kysymyksiin: oppimiskäsitykseen, opiskelija-analyysiin, oppimisprosessin tavoitteiden, sisältöjen ja toteutustavan määrittelemiseen sekä arviointiin ja palautteenantoon.

2. Oman opetustapahtuman suunnittelu, toteutus ja pedagoginen kehittäminen 3 op

Keskity konkreettiseen opetuksen tai ohjauksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen kouluttajan ja opettajatuutorin tuella. Jaksoon sisältyy verkkoluentoja, verkko-ohjausta sekä opetus- tai ohjaustapahtuman toteutus, arviointi ja kehittäminen.

Hinta, osallistujamäärä

590 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 731,60 €. Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen, verkkotutoroinnin sekä todistuksen.

Yhteystiedot

Suunnittelija Annamari Lastunen
annamari.lastunen@uef.fi
050 441 2179

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä

 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 16 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.