Takaisin

Palaverit ja kokoukset

Sivistyssanakirjan mukaan palaveri on pikainen neuvottelu tai neuvonpito, ja kokous puolestaan on tilaisuus, johon kokoonnutaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Kokous on yleensä määrämuotoinen ja palaveri vapaamuotoisempi.

Asiakkaamme ovat vastanneet alkukartoitukseen, jossa kysyimme viikoittaisten kokouksien määrää. Johto- ja päällikkötasolla kokouksiin ja palavereihin käytettiin eniten aikaa, enimmillään jopa 20 tuntia viikossa. Keskimäärin alkukartoitukseen vastanneet osallistuivat viikossa viiteen kokoukseen tai palaveriin, joiden pituus oli keskimäärin 1,5 tuntia. Näin ollen kokouksiin käytettiin keskimäärin 7,5 tuntia eli yksi työpäivä. Vastaajista 74 % valmistautuu kokouksiin ja palavereihin, ja vastaajien mukaan kahdessa kolmesta kokouksesta on asialista. Vastaavasti kokouksiin, joissa ei tunnu olevan agendaa, osallistuu 19 % vastaajista. Vain 16 % vastaajista ilmoitti, että kokouksissa ja palavereissa hyödynnetään erilaisia kokous- ja palaveritekniikoita.

Kaiken kaikkiaan palaverit ja kokoukset ovat tuloksellisen tietotyön aihe, josta löytyy parannettavaa melko usealla työpaikalla. Palaverien ja kokouksien toteutusta parantamalla ja mahdollisesti turhia kokoontumisia vähentämällä voimme saada aikaan entistä parempia palavereita ja kokouksia.

Tarjoamme lyhyen tietoiskun palavereista ja kokouksista. Tämän luennon (2h) aikana käymme läpi tehokkaan työskentelyn avaimia, siten että työn aikaansaamisen tunne lisääntyy. Luennon aikana esitellään paljon esimerkkitapauksia, jotka demonstroivat, että työtapoja muuttamalla ja uusia menetelmiä kokeilemalla on mahdollista saada paljon enemmän aikaan vähemmällä, jopa nopeammin ja paremmin. Luennon materiaali perustuu sekä tutkimukseen että käytännön omakohtaisiin kokeiluihin.

Tarjoamme myös valmennusta, jossa esitellään ja harjoitellaan erilaisia kokous ja palaveri tekniikoita. Valmennus sisältää sähköisen alkukartoituksen ja kaksi valmennustapaamista (á 2h). Alkukartoituksen avulla voimme tarkemmin kohdistaa valmennuksen sisältöä asiakkaan tärkeimpiin kehittämiskohteisiin. Valmennusryhmän koko enintään 15 henkilöä. Valmennukseen osallistuvat saavat käyttöönsä Kokeilukirjan, jossa on esitelty tarkemmin Tuloksellisen tietotyön menetelmiä.

Kenelle?

Tämä koulutus on hyvä kaikille tietotyötä tekeville. Erityisesti siitä on hyötyä johtajille ja esimiehille, joiden aika on hyvin rajallista. Luento sopii erinomaisesti henkilöstön kehittämispäiviin tai vaikkapa virkistyspäivien aloitukseen, jos päivään halutaan asiasisältöä. Valmennuksen avulla saadaan pysyvämpiä parannuksia kokouksien ja palaverien toteuttamiseen.

Kesto, laajuus ja rakenne

Luennon pituus on noin kaksi tuntia. Valmennus sisältää alkukartoituksen ja kaksi noin kahden tunnin mittaista valmennustapaamista. Valmennus sisältää sähköisen alkukartoituksen ja kaksi valmennustapaamista (á 2h).

Hinta, osallistujamäärä

Luennon hinta 850 €, kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan. Valmennuksen hinta 1400 €, kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan. Valmennuksen hintaan lisätään myös kirjakustannukset

Ilmoittautuminen

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/14402/lomake.html

 

Lisätietoja

KUKA KOULUTTAA?
Ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka, jonka pitämiin koulutuksiin ja valmennuksiin on osallistunut yli 5000 henkilöä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Puhakka on toinen Kokeilukirja ja Future Leadership –kirjojen kirjoittajista.

Avaa video Youtubessa