Takaisin

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki

Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Viranomaisten on nimettävä tietosuojavastaava hoitamaan asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Tietosuojavastaavalla on oltava mm. riittävä osaaminen tietosuojalainsäädännöstä, alan käytänteistä ja valmiudet säädettyjen tehtävien suorittamiseen.

Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma luo valmiuksia julkisen hallinnon tietosuojavastaaville hankkia riittävä pätevyys tehtävien hoitamiseksi.

Kenelle?

Tietosuojavastaavan tehtäviin aikovat ja tietosuojavastaavina toimivat sekä rekisterinpidosta vastaavat henkilöt.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta, asiantuntija-alustuksista sekä itsenäisestä työskentelystä (kehittämistehtävä ja hyvät käytänteet).

1. lähijakso, 30.-31.1.2020 klo 9-15.45
1. päivä

Case Valtiovarainministeriö
Kehittämistehtävän ohjeistus
tietosuojavastaava, HM Denis Galkin

Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla
tietosuojavastaava, FM Helena Eronen

2. päivä
Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät (2 op), 31.1.2020
julkisoikeuden professori, HTT Tomi Voutilainen


2. lähijakso, 1.-2.6.2020
1. päivä
a) Tietosuojasääntely tietosuojavastaaville (osa I, 2 op), 1.6.2020
HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen
Miten tietosuojasta on säädetty ja miten lainsäädäntöä tulisi tulkita? Mitkä ovat rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijöiden vastuut ja velvollisuudet? Miten tietosuojavaatimukset tulisi huomioida erilaisissa palvelusopimuksissa?

2. päivä
b) Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä (2 op), 2.6.2020
OTT, Jyri Paasonen
Kuka johtaa ja ohjaa tietosuoja ja tietoturvakäytäntöjä? Miten kansalaisten katseluoikeus ja sähköistyvät palvelut muuttavat toimintatapoja vai muuttavatko? Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän tietosuojatason toteutumiseen? Kuinka ennakoivilla toimilla voidaan varmistaa hyvän tietosuojan toteutuminen? Perehdymme mm. asiakastietojen käsittelyn valvontatapoihin mm. lokitietojen seuranta, asiakkaiden informointiin ja tietosuojapolitiikkojen sisältöön.

3. lähijakso, 8.-9.12.2020
1. päivä
a) Tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntö tietosuojavastaaville (osa II, 2 op), 8.12.2020
HTT, julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen
Kenellä on oikeus tietoon, milloin tietoja saa käsitellä, miten julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö vaikuttaa tietosuojan toteuttamiseen ja miten tiedonhallinnan sääntely vaikuttaa tietosuojaan? Miten tietosuojavastaavan on sovellettava tiedonhallinta- ja julkisuuslainsäädäntöä omassa työssään?

2. päivä
b) Kehittämistehtävän (7 op) purku, palaute ja koulutuksen päätös, 9.12.2020
HM, tietosuojavastaava Denis Galkin

Hinta, osallistujamäärä

3 150 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3 906 € (sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävän ohjaus, iltapäiväkahvit koulutuspäivinä).


Voit osallistua myös yksittäiseen koulutuspäivään. Yksittäisen päivän hinta on 570,00 € + alv 24 %, yhteensä 706,80 €. Kaksi tai useampi koulutuspäivää 550,00 €/päivä + alv 24%, yhteensä 682 €/päivä . Mainitse Lisätietoja-kentässä, mihin koulutuspäivään (yksi tai useampia) ilmoittaudut.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
anne.keranen@uef.fi

050 309 2839

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika päättyi 15.1. Koulutus toteutuu. Voit vielä ilmoittautua mukaan koko koulutusohjelmaan tai yksittäisiin koulutuspäiviin.

Mikäli osallistut yksittäisiin päiviin, kirjoita päivät Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittaudu tästä
(ilmoittautumisjärjestys, ryhmäkoko vähintään 13 ja enintään 20).


Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.

Lisätietoja

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatella on vankka kokemus tietosuojavastaavien kouluttamisesta. Olemme kouluttaneet yli 1000 eri toimialojen tietosuojavastaavaa vuodesta 2007. Kouluttajamme ovat kokeneita laajan alan asiantuntemuksen omaavia henkilöitä.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisella on laaja-alainen asiantuntemus julkisuus- ja tietosuojalainsäädännöstä sekä julkisista hankinnoista. Hän on asiantuntija ja kokenut kouluttaja, joka on kouluttanut yli 1000 tietosuojavastaavaa vuodesta 2008 lähtien.

OTT Jyri Paasosella on laaja-alainen asiantuntemus turvallisuus- ja riskienhallintaan liittyvästä sääntelystä. Hän on työskennellyt vuosia alan tehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä toiminut alan kouluttajana ja asiantuntijana.

FM Helena Eronen toimii tietosuojavastaavana Itä-Suomen yliopistossa, hänellä on erittäin laaja ja pitkä käytännönkokemus ao. tehtävistä julkisella sektorilla.

 

Koulutuksesta saa CPE -pisteitä, joita vaaditaan IAPP:n myöntämien sertifikaattien ylläpitämiseen. Voit lukea lisää sertifikaateista täältä >

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 16 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.