Takaisin

Nepsy-lasten ja -nuorten ohjaaminen taide- ja kulttuuriharrastuksessa (4 op)

Koulutuksen tavoitteena on, että opit neuroepätyypillisyydestä (esim. ADHD ja autismikirjon piirteet) ja siitä, miten tällaiset piirteet näkyvät lasten ja nuorten toiminnassa ja käyttäytymisessä. Opit, mitkä ovat tyypillisimmät tuen tarpeet, ja miten näitä voidaan huomioida harrastustoiminnassa.
Koulutuksen aikana saat valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykologisia haasteita, ja opit, miten voit tukea heidän luovuuttaan, vahvuuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan. Pääset myös kokeilemaan sisältöjen ja työkaluja soveltamista omaan työhön harrastuksen ohjaajana.

Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi ja se toteutetaan pääasiassa verkkototeutuksena.

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme toisiaan tukevaa opintojaksoa sekä omassa harrastusryhmässä toteutettavan kokeilun ja sen esittelyn. Opintojaksot ja pääteemat ovat:


1.    Neuropsykiatriset haasteet ja harrastaminen

 • Miten nepsy-piirteet näkyvät lasten ja nuorten toiminnassa ja käyttäytymisessä?
 • Mitkä ovat tyypillisimmät tuen tarpeet, ja miten näitä voidaan huomioida harrastustoiminnassa?

Kouluttaja: Satu-Piispa Hakala (Itä-Suomen yliopisto)


2. Vuorovaikutus ja luovuus

 • Taide- ja kulttuuriharrastuksella voi olla merkittävä rooli lapsen ja nuoren osallisuuden tukemisessa. Kaikilla on oikeus osallistua ja kaikilla on lahjakkuutta. Miten nepsy-lasten ja nuorten luovuutta ja osallisuutta voidaan tukea ja lisätä?
 • Etäsovellukset erityisesti lasten ja nuorten musiikinoppimisen tueksi
 • Miten ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta voidaan hyödyntää?

Kouluttajat: Elina Vetoniemi (Kuopion konservatorio), Sampo Leksis (Kuopion konservatorio), videot – Arttu Puhakka (Itä-Suomen yliopisto)


3. Vahvuudet ja tunnetaidot

 • Vahvuusperustainen ja tunnetaitoja tukevaan pedagogiikka.
 • Miten sosio-emotionaalisen tuen tarve ja tunteiden käsittelyn harjoittelu voidaan ottaa huomioon harrastuksissa?
 • Miten luoda ja ylläpitää omia toimintatapoja?

Kouluttajat: Juusto Pursiainen & Hanna Pihlainen (Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Rantakylän normaalikoulu)

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastusten ohjaajille ja opettajille ensisijaisesti Pohjois-Karjalan alueella.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutuksen laajuus on yhteensä 4 opintopistettä.  

Koulutus koostuu verkossa tapahtuvasta itsenäisestä opiskelusta sekä livetapaamista (3 webinaaria, 1 lähikoulutuspäivä). Itsenäinen verkko-opiskelu muodostuu videotallenteisiin perehtymisestä, oppimistehtävistä, keskustelusta yhteisellä oppimisalustalla, menetelmien omakohtaisista kokeiluista ja kokeiluiden raportoinnista.

Koulutus käynnistyy verkkotehtävällä 9.11.2020.

Webinaarit ja livetapaamiset järjestetään seuraavasti:
 • Aloituswebinaari ti 24.11.2020 klo 14.00-15.30
 • Vuorovaikutus ja luovuus, webinaari ma 11.1.2021 klo 13.00-15.30
 • Vahvuudet ja tunnetaidot, Live-workshop Joensuussa ti 2.2. klo 9.00-14.00
 • Kokeilujen raportointi, lähiopetus tai lopetuswebinaari to 4.3.2021 klo 9.00-15.00

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Yhteystiedot

Sonja Kortelainen, suunnittelija
sonja.kortelainen@uef.fi, 050 433 9254

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 8.11.2020.
Ilmoittaudu tästä linkistä
 

Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat ne, joilla on ohjattava ryhmä olemassa tammi-maaliskuussa 2021. Mikäli koulutusryhmä ei täyty, voidaan koulutukseen ottaa kulttuuriharrastusten ohjaajia myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta.

Koulutus ja materiaalit ovat osallistujille maksuttomia. Muista kuluista osallistujat vastaavat itse. Koulutukseen mahtuu 20 opiskelijaa.

Lisätietoja

Vastaava koulutus toteutetaan myös Venäjällä Karjalan tasavallassa ja, koronatilanteen niin salliessa, vuoden 2021 aikana järjestetään yhteistyömatka Petroskoihin, jonne tämän koulutuksen osallistujilla on mahdollisuus osallistua.

Koulutuksen järjestää hanke New Cultural Horizons. Hanke on osa Karelia CBC -ohjelmaa, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Projektin sivut
Projects logo