Takaisin

Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat hyödyntämään positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neuropsykologian menetelmiä, jotta he voisivat onnistuneesti vahvistaa lasten ja nuorten voimavaroja, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Osallistujat tutustuvat ja kokeilevat käytännössä positiivisen psykologian menetelmiä myönteisten tunteiden vahvistamiseksi ja negatiivisten tunteiden vastaanottamiseksi, vahvuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi, resilienssin vahvistamiseksi ja kohtaamistaitojen parantamiseksi.

Osallistujat saavat koulutukseen liittyvien kokeilujen kautta omakohtaisia kokemuksia, joiden avulla he voivat soveltaa menetelmiä käytännössä.

Osallistujat oppivat positiivisen pedagogiikan ja vahvuusperustaisen opetuksen perusteet sekä ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamisen vuorovaikutustaitojen opetuksessa.

Koulutuksessa osallistujat saavat myös valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykologisia häiriöitä, ja tukea heidän vahvuuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua. Itsenäinen opiskelu muodostuu menetelmien omakohtaisista kokeiluista, kirjallisuuteen tutustumisesta, kokeiluiden kirjallisista raportoinneista ja verkkokeskusteluihin osallistumisesta.

Koulutuskokonaisuus sisältää neljä toisiaan tukevaa koulutusjaksoa, jotka voidaan suorittaa myös erikseen.  Koulutusjaksot muodostavat yhdessä oppilaiden voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen vahvistumista tukevan kokonaisuuden, jonka laajuus on yhteensä 10 opintopistettä.
 

 1. Positiivisen psykologian kokeiluohjelma (3 op)
   
 2. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus (3 op)
   
 3. Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa (2 op)

  KUOPIO
  31.8.–21.9.2018, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

  Lähiopetus 31.8.2018 klo 9–16
  Lähiopetus 21.9.2018 klo 9–16  

  JOENSUU
  24.8.–14.9.2018, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

  Lähiopetus 24.8.2018 klo 9–16
  Lähiopetus 14.9.2018 klo 9–16 

 4. Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät (2 op)

  KUOPIO
  5.10.–2.11.2018, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

  Lähiopetus 5.10.2018 klo 9–16
  Lähiopetus 2.11.2018 klo 9–16   

  JOENSUU
  28.9–26.10.2018, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

  Lähiopetus 28.9.2018 klo 9–16
  Lähiopetus 26.10.2018 klo 9–16
   

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä Joensuussa ja Kuopiossa. Koulutusjaksot 1 ja 2 järjestetään molemmilla paikkakunnilla keväällä 2018 ja koulutusjaksot 3 ja 4 toteutetaan syksyllä 2018.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä perusopetuksen tukena työskenteleville soveltuville sidosryhmille.

Hinta, osallistujamäärä

Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat itse koulutukseen mahdollisesti liittyvistä majoitus- ja matkakustannuksista.

Yhteystiedot

Suunnittelija Sanna Soppela
050 590 3766
sanna.soppela@uef.fi

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä.

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15 hlöä/ryhmä. Koulutuksen enimmäisosallistujamäärä on 25 hlöä/ryhmä.

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU Aducate on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.