Takaisin

2019-2020 - Lääkitysturvallisuuden asiantuntija, Tampere

Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin, kuten palvelutaloihin, tehostamaan potilasturvallisuutta ja tuottamaan kliinisen farmasian asiantuntijapalveluita. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetusjaksoista, itsenäisestä opiskelusta verkkoympäristössä sekä käytännön harjoituksista.

Opinnoissa

 • saat monipuolista ja laaja-alaista osaamista lääkehuollon turvallisesta toteuttamisesta
 • tutustut lääkehoitosuunnitelmiin ja niiden tuottamiseen teoriassa ja käytännössä
 • opit tunnistamaan ja hallitsemaan lääkehoitoprosesseihin liittyviä riskejä
 • sisäistät turvallisuusajattelun ja saat työkaluja sen edistämiseen
 • syvennät asiantuntijuuttasi sekä parannat valmiuttasi tuottaa ja myydä asiantuntijapalveluita

Kenelle?

Farmaseutit ja proviisorit, erityisesti LHA- ja LHKA-kouluttautuneet, kliinisen farmasian yrittäjät ja asiantuntijat, avoapteekkien sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten farmasian ammattilaiset

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutus sisältää 8 lähiopetuspäivää (4 x 2 päivän lähiopetusjaksoina):

1. lähijakso: 26.–27.9.2019

2. lähijakso: 14.–15.11.2019

3. lähijakso: 30.–31.1.2020

4. lähijakso: 14.–15.5.2020

Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä ja opintoaika on lähtökohtaisesti
1 vuosi.

 

Sisältö

 • turvallisuusajattelu ja lääkitysturvallisuus
 • lääkehoitosuunnitelmat ja niiden toteutus
 • lääkitysturvallisuuden auditointi
 • lääkehoitopoikkeamat ja riskilääkkeet
 • riskien tunnistaminen ja hallinta
 • asiantuntijapalveluiden myynti ja verkostoituminen

Hinta, osallistujamäärä

2790 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 3459,6 €.


Maksu sisältää kaikki opintoihin kuuluvat moduulit sekä niihin liittyvät
tarkistukset, opintojen ohjauksen, oppimisympäristön, opintosuoritusten
rekisteröinnin ja rekisterin ylläpidon sekä todistuksen. Opiskelija vastaa
itse opintoihin liittyvistä vapaaehtoisista materiaalihankinnoista, matkoista ja majoituksesta.

Yhteystiedot

Suunnittelija

Ville Valkonen
ville.valkonen@uef.fi
050 322 4174

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 15.8.2019 mennessä

Ilmoittaudu tästä

Lisätietoja

Koulutussihteeri
Anne Pennanen
annemaarit.pennanen@uef.fi
050 383 7422

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.