Takaisin

Lääkehoidon seurannan asiantuntija (4 op)

Koulutuskokonaisuus hoitohenkilöstölle


Lääkehoidon seurannan asiantuntija -koulutus valmentaa terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään lääkehoidon ongelmakohtia ja yleisimpiä riskejä sekä tunnistamaan asiakkaille ilmeneviä
lääkehoitojen haittavaikutuksia. Koulutus on käytännönläheistä monimuoto-opiskelua, jossa hyödynnetään luentojen ohessa erilaisia asiakastapauksia oppimisen edistämisessä. Koulutus koostuu
lähiopetusjaksoista, ryhmätöistä sekä itsenäisestä opiskelusta verkkoympäristössä. Jokainen lähiopetusjakso sisältää yhdessä pohdittavia potilastapauksia ja/tai käytännön tilanteita.

Opinnoissa

 • saat monipuolista ja laaja-alaista osaamista lääkehoitojen turvallisesta toteutumisesta
 • tutustut iäkkäiden potilaiden lääkehoitojen erityispiirteisiin
 • tutustut lääkehoitojen yleisimpiin ongelmatilanteisiin ja riskeihin
 • opit tunnistamaan lääkehoitojen mahdollisia haittavaikutuksia
 • syvennät asiantuntijuuttasi

Kesto, laajuus ja rakenne

SISÄLTÖ

1. Lääkehoidon haasteet (1 op)
 • Lääkkeiden yhteisvaikutukset
 • Lääkkeiden yleisimmät haittavaikutukset
 • Iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet
 • Lääkevalmisteiden ominaisuudet
2. Lääkehoidon ongelmien tunnistaminen (1 op)
 • Lääkehaittojen tunnistaminen
 • Lääkehoitojen seuranta
3. Työkalut lääkehoidon seurantaan ja arviointiin (2 op)
 • Lääkehoidon käsitteet ja näiden erot
  - tarkistus, arviointi, kokonaisarviointi
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • Toimintamalli ja sen hyödyt
 • Potilaan haastattelu

Hinta, osallistujamäärä

Kysy organisaatiokohtainen tarjous!

Yhteystiedot

Ville Valkonen
ville.valkonen@uef.fi
050 322 4174

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.