Takaisin

Koronavirustartuntojen jäljitys

Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttavat yhteistyössä opintojakson koronavirustapausten kontaktien kartoittamisesta ja tartunnalle altistuneiden jäljityksestä.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää koronavirusinfektioon (Covid-19) liittyvät infektioepidemiologiset peruskäsitteet ja torjuntakeinot
 • osaa tehdä varmistettujen tai epäiltyjen Covid-19 tapausten kontaktien kartoituksen ja jäljitykseen tarvittavat toimenpiteet yhteisössä ja terveydenhuollossa sairaanhoitopiirin tai kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin ohjauksessa
 • tuntee yksityisyyden suojaan liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne työssään
 • osaa tunnistaa tärkeimmät virhelähteet ja tilanteet, milloin tarvitaan asiantuntijakonsultaatiota (Sairaanhoitopiirin infektiolääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Kenelle?

Kaikille avoin verkko-opintojakso, joka on suunnattu ensisijaisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan jatkokoulutukseen ja alan opiskelijoille.

Osallistujamäärää ei ole rajattu.

Kesto, laajuus ja rakenne

Laajuus
noin 27 h itsenäistä, omassa aikataulussa tapahtuvaa opiskelua.

Opintojaksosta ei myönnetä opintopisteitä.


Opintojakso koostuu luentomoduuleista, oheismateriaalista ja osaamisen arvioinnista (verkossa suoritettavat harjoitustentit ja lopputentti).


Opintojakson sisältö
 • kenttä- ja infektioepidemiologian peruskäsitteet
 • koronavirusinfektion itämisaika, tartuntatavat, tarttuvuus ja epidemian leviämiseen liittyvät tekijät
 • oireisten, vähäoireisten, pre-symptomaattisten ja oireettomien rooli
 • kontaktien kartoituksen ja jäljityksen tavoitteet
 • yleisvaarallisten tartuntatautien jäljitystä koskeva tartuntatautilain säännökset
 • Covid-19 tapausmääritelmät (varmistettu/epäilty tapaus)
 • kontaktien tunnistus ja luokittelu riskiarvion perusteella (lähikontaktit/ muut kontaktit)
 • terveydenhuollon yksiköissä: henkilökunnan lähikontaktit (varotoimien/suojautumisen asianmukaisuus tai puuttuminen)
 • kontaktien rivilistaus ja haastattelu
 • kuvailevat tiedot: Henkilö, aika, paikka
 • oireiden monitorointitavat, ohjeistus (aktiivinen seuranta, kotikaranteeni, kotihoito, hoitoon hakeutuminen)
 • laboratoriotestauksen periaatteet
 • jatkotoimet, seurantatietojen keräys, analysointi ja merkitys torjuntatoimien kohdentamisessa
 • lainsäädäntö


Materiaalit
THL, TAYS, TAU ECDC, WHO, CDC, ASTHO, Suomen Lääkärilehti

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä>>

HUOM! Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistusviestin, jossa on kirjautumisohjeet oppimisympäristöön. Viesti tulee osoitteesta no-reply@uef.fi.

Opintojakso avoinna 1.6.-31.12.2020

 

Lisätietoja

Opintojakso on maksuton.

Opintojakson käytännön toteutuksesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto. Koulutuksen järjestäjät eivät vastaa jäljitystyöstä tai sen järjestämisestä. Lue lisää

Ilmoittautumisten yhteyshenkilö
Anne Pennanen, koulutussihteeri
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
annemaarit.pennanen@uef.fi
(lomalla 19.6.–28.6. ja 20.7.–9.8.)

Opintojakson yhteyshenkilö
Ville Valkonen, suunnittelija
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
ville.valkonen@uef.fi

Vastuuhenkilö
Pekka Nuorti, epidemiologian professori
Terveystieteiden yksikkö, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto