Takaisin

Keskeytyksien hallinta ja keskittymiskyvyn parantaminen

Yksi nykytyön suurimmista ongelmista on keskeytykset. Toisinaan esimiehet suhtautuvat niihin olankohautuksella. Keskeytykset käyvät kuitenkin todella kalliiksi organisaatiolle: yhden keskeytyksen on arvioitu vaikuttavan työn tekoon alentavasti 15-45 minuutin ajan. Työtehoseuran tutkimus osoittaa, että toimihenkilötehtävissä työskentelevän henkilön työpäivää rikkovat monenlaiset keskeytykset ja häiriöt, jotka lyhentävät tehokkaaseen työhön käytettävissä olevaa aikaa. Keskimäärin keskeytykset vievät 20–30 % toimihenkilön työpäivästä. Keskeytyksistä ja niihin kuluvasta ajasta suurin osa, 57 %, johtuu toisesta henkilöstä. Tällaiset keskeytykset vievät keskimäärin 5,2 tuntia viikossa, kun taas organisoinnista johtuvista tekijöistä aiheutuu 28 % (2,6 h/vko) ja tekniikasta johtuvista tekijöistä 15 % (1,4 h/vko) keskeytyksistä. Haitaksi koetut ulkoiset tekijät turhauttavat ja heikentävät työmotivaatiota monesti myös silloin, kun ne eivät johda työn keskeytymiseen. Paras tapa nostaa työn tehokkuutta onkin karsia haitalliset keskeytykset.

Keskittyminen tarkoittaa, että kykenee suuntaamaan huomionsa tiettyyn kohteeseen ja pitämään huomionsa siinä mahdollisista häiriötekijöistä huolimatta. Keskittyessämme esimerkiksi tilinpäätösraporttiin suuntaamme huomiomme raporttiin, yritämme pitää huomiomme raportissa vaikka avokonttorissa kuuluu korkokenkien ääniä, paperien rahinaa, näppäimiston nakutusta, puhelimien pirinää ja sähköisten kalentereiden muistutusääniä. Useimmilla meistä mieli karkaa hengityksestä jonnekin muualle, menneeseen tai tulevaan. Tarvitsemme harjoitusta, jotta osaisimme keskittyä. Osaamme hyvin suunnata huomiomme tiettyyn tehtävään. Vaikeutena on pitää huomio halutussa kohteessa häiriötekijöistä huolimatta.  Keskittymisellä on yhteys työmuistiin eli siihen aivojen osaan, jossa teemme töitä. Työmuisti sijaitsee etuotsalohkossa, ja on aivotutkijoiden mukaan helposti harhautettavissa. Keskittymiskykyä voidaan parantaa harjoittelemalla. Harjoittamisen myötä huomaamme, milloin huomiomme karkaa ja osaamme olla reagoimatta kaikkiin ärsykkeisiin. Toisin sanoen olemme tietoisia huomiostamme ja teemme tietoisia päätöksiä toiminnastamme.

Tarjoamme lyhyen tietoiskun keskeytyksien hallinnasta ja keskittymiskyvyn parantamisesta. Tämän luennon (2h) aikana käymme läpi tehokkaan työskentelyn avaimia, siten että työn hallinnan tunne lisääntyy. Luennon aikana esitellään paljon esimerkkitapauksia, jotka demonstroivat, että työtapoja muuttamalla ja uusia menetelmiä kokeilemalla on mahdollista saada paljon enemmän aikaan vähemmällä, jopa nopeammin ja paremmin. Luennon materiaali perustuu sekä tutkimukseen että käytännön omakohtaisiin kokeiluihin.

Tarjoamme myös valmennusta, jossa esitellään ja harjoitellaan keskeytyksien hallintaa ja keskittymiskyvyn parantamista. Valmennus sisältää sähköisen alkukartoituksen ja kolme valmennustapaamista (á 2h). Alkukartoituksen avulla voimme tarkemmin kohdistaa valmennuksen sisältöä asiakkaan tärkeimpiin kehittämiskohteisiin. Valmennusryhmän koko enintään 15 henkilöä. Valmennukseen osallistuvat saavat käyttöönsä Kokeilukirjan, jossa on esitelty tarkemmin Tuloksellisen tietotyön menetelmiä.

Kenelle?

Tämä koulutus on hyvä kaikille tietotyötä tekeville, jotka tahtovat karsia haitallisia keskeytyksiä ja kehittää keskittymiskykyään. Luento sopii erinomaisesti henkilöstön kehittämispäiviin tai vaikkapa virkistyspäivien aloitukseen, jos päivään halutaan asiasisältöä. Valmennuksen avulla saadaan pysyvämpiä parannuksia keskeytyksien hallintaan ja keskittymiskykyyn.

Kesto, laajuus ja rakenne

Luennon pituus on noin kaksi tuntia. Valmennus sisältää alkukartoituksen ja kolme noin kahden tunnin mittaista valmennustapaamista.

Hinta, osallistujamäärä

Luennon hinta 850 €, kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan. Valmennuksen hinta 2100 €, kouluttajan matka- ja majoituskustannukset sekä voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan. Valmennuksen hintaan lisätään myös kirjakustannukset

Yhteystiedot

Arttu Puhakka
arttu.puhakka@uef.fi
0504064310

Ilmoittautuminen

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/14403/lomake.html

 

Lisätietoja

KUKA KOULUTTAA?
Ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka, jonka pitämiin koulutuksiin ja valmennuksiin on osallistunut yli 5000 henkilöä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Puhakka on toinen Kokeilukirja ja Future Leadership –kirjojen kirjoittajista.

 

Video keskittymiskyvystä

Video keskeytyksistä.

Referenssit

Luentoa ja valmennusta on pidetty sekä isoissa että pienissä organisaatioissa, johtajille ja työntekijöille.

"Hyvät konkreettiset esimerkit, mitä työlle voisi tehdä."
"Alamme heti kokeilemaan muutamaa juttua."

AVAINSANAT: Itsensä johtaminen, Tietotyö, Ajanhallinta