Takaisin

Avoimen yliopiston opetustarjonta kesällä 2019

Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu opintoihin! Ilmoittautumisohjeet löydät opetusohjelmista, katso linkit alla. Ilmoittautuminen kesäopintoihin päättyy viimeistään torstaina 27.6. klo 15:00.

Humanistinen ala

Opintojakso suoritustapa aika
Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen tentti ja tehtävät tentti 3.6., tehtävien palautus 31.5., 30.6., 31.7. tai 31.8.2019 mennessä
Kulttuurienvälinen viestintä tentti ja tehtävät tentti 3.6., tehtävien palautus 31.5., 30.6., 31.7. tai 31.8.2019 mennessä
Harjoittelu/Suomi toisena vieraana kielenä tehtävä  
Suomen kieli oppijan näkökulmasta tentti    3.6.2019
Orientaatio historiaan tentti ja tehtävät tentti 3.6., tehtävien palautus 31.5., 30.6., 31.7. tai 31.8.2019 mennessä
Suomen historia kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle tentti 3.6.2019
Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle tentti  3.6.2019
Maailman historian kehityslinjat 1500-lopulle saakka tentti 3.6.2019
Yleisen teologian perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019
Yleisen teologian aineopinnot monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2019
Ortodoksisen teologian perusopinnot  verkko-opinnot 15.5.- 31.8.2019
Ortodoksisen teologian aineopinnot         monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2019

Kasvatusala

Opintojakso suoritustapa aika
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, yhteinen osa    tehtävät palautus 31.5. ja 31.7.2019 mennessä
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa (kasvatus-ja aikuiskasvatustiede)    tehtävät    palautus 31.5.2019 mennessä
Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet, eriytyvä osa (erityispedagogiikka)

tehtävät

palautus 31.5.2019 mennessä

Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet, eriytyvä osa (erityispedagogiikka)

sähköinen tentti 31.8.2019 mennessä
Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä tentti    3.6.2019
Osaamisen ja organisaation kehittäminen työelämässä verkkotyöskentely, oppimistehtävät ja kehittämissuunnitelma palautus 18.8.2019 mennessä

Näkökulmia erityispedagogiikan teoriaan ja käytäntöön 

verkko-opinnot 15.6.–18.8.2019
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 1 sähköinen tentti 31.8.2019 mennessä
Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 sähköinen tentti 31.8.2019 mennessä
Oppimisen arviointi ja tuki tehtävät 10.6. ja 31.7.2019

Kauppa ja hallinto sekä oikeustieteet

Kauppatieteet

Opintojakso suoritustapa aika
Johtamisen perusteet tehtävät ja verkkotentti  4.6.2019
Laskentatoimen perusteet tehtävät ja verkkotentti 4.6.2019
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet tehtävät 31.7.2019 mennessä
Tilintarkastus 2 tehtävät 31.7.2019 mennessä
Kuluttajakäyttäytyminen tehtävät ja verkkotentti 4.6.2019
Kansainvälinen laskentatoimi tehtävät 31.7.2019 mennessä
Strategic Management tehtävät 31.7.2019 mennessä
Rahoituksen perusteet tehtävät ja verkkotentti 13.8.2019
Johtajuus ja esimiestyö tehtävät 31.7.2019 mennessä
Henkilöstövoimavarojen johtaminen tehtävät 31.7.2019 mennessä
Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona tehtävät 31.7.2019 mennessä
Markkinointi ja -yhteisöviestintä tehtävät  5.6. ja 30.6.2019
Taloustieteen perusteet tehtävät 31.7.2019 mennessä
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, kauppatieteiden harjoitukset tehtävät  4.6.2019 mennessä
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille verkkotentti  4.6.2019 mennessä

Oikeustieteet

Opintojakso suoritustapa aika
Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta tehtävät 30.6.2019 mennessä
Sopimusoikeus tehtävät 31.7.2019 mennessä
Sääntelyteoria tehtävät 31.7.2019 mennessä
Oikeustaloustieteen perusteet verkkotentti 3.6.2019
Johdatus empiiriseen oikeustutkimukseen    tehtävät     31.7.2019 mennessä
Johdatus rikostaloustieteeseen verkkotentti    3.6.2019
Rikos- ja prosessioikeuden perusteet tehtävät 31.7.2019 mennessä
Kansainvälinen rikos- ja prosessioikeus tehtävät 30.6.2019 mennessä
Esitutkinta ja pakkokeinot tehtävät 30.6.2019 mennessä
Terveydenhuolto-oikeus tehtävät 31.7.2019 mennessä

Terveysala

Opintojakso suoritustapa aika
Terveyden edistämisen perusteet verkko-opinnot 10.6.-5.8.2019
Orientoituminen aineopintoihin (terveyden edistämisen ja terveystieto) verkko-opinnot 10.6.-5.8.2019
Orientoituminen aineopintoihin (kansanterveystiede) verkko-opinnot 10.6.-5.8.2019
Ruokakulttuuri verkkotentti  5.6.2019
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus verkko-opinnot  5.6.-31.7.2019
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä verkko-opinnot 3.6.-12.8.2019
Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti tentti 3.6.2019
Lääkkeet ja yhteiskunta verkko-opinnot 15.5-31.7.2019
Laatuajattelun perusteet / farmasian perusopintoja verkko-opinnot 15.5-31.7.2019
Ergonomian kirjallisuus verkko-opinnot 31.7.2019 mennessä
Terveyden edistämisen johtaminen tentti 6.5., 3.6. ja 26.8.2019
Elimistön rakenne ja toiminta verkko-opinnot

15.5.-31.8.2019

Ravitsemus ja terveys  verkko-opinnot 1.6.-31.7.2019
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet  verkko-opinnot 1.4.-31.7.2019

Yhteiskunnallinen ala

Opintojakso suoritustapa aika
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot        verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019
Psykologian perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019
Psykologian aineopinnot  verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019
Johdatus filosofiaan, kirjatentti tentti 3.6 ja 26.8.2019
Etiikka 1, kirjatentti tentti 3.6 ja 26.8.2019
Tieteenfilosofia 1, kirjatentti tentti 3.6 ja 26.8.2019
Yhteiskuntafilosofia 1, kirjatentti tentti 3.6 ja 26.8.2019
Filosofian perusopinnot  verkko-opinnot  15.5.-31.8.2019
Sosiaalipedagogiikan perusteet verkkotentti ja oppimistehtävä 11.6. ja 20.8.2019
Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta verkkotentti tai oppimistehtävä 21.5. ja 27.8.2019
Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka verkkotentti tai oppimistehtävä     21.5. ja 27.8.2019
Sosiaalipsykologian perusopinnot tentti 3.6 ja 26.8.2019
Sosiaalitieteiden perusopinnot monimuoto-opinnot 15.5.-31.8.2019
Sosiologian perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot verkko-opinnot 15.5.-31.8.2019