Takaisin

Emba Kehittyvä liiketoiminta -opinnot (20 op)

Kehittyvä liiketoiminta -opinnoista (20 op) saat uusia näkökulmia liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa pohditaan tulevaisuutta oman yrityksen ja laajemmastakin näkökulmasta.

Opinnoissa

  • perehdyt kestävän liiketoiminnan kehittämiseen
  • saat työkaluja myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen.
  • opit rahoituksesta ja investointilaskelmista
  • tutustut yritysten kansainvälistymiseen
  • on mukana myös ulkomaan opintojakso

Monialainen osallistujajoukko auttaa sinua paitsi luomaan uusia verkostoja myös jakamaan johtamiskokemuksia ja -taitoja. Omaan työhön liittyvät tehtävät auttavat sinua kehittymään johtajana ja jakamaan uutta osaamistasi myös organisaatioosi. Opinnoissa kehitetään koko organisaatiota.

Kenelle?

Yritysten ja organisaatioiden johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Opinnot koostuvat kolmesta kahden päivän mittaisesta opintojaksosta Kuopiossa tai Joensuussa, lisäksi yksi opintojakso toteutetaan ulkomailla.

  • Rahoitus ja investoinnit, 25.-26.2.2021

  • Kestävä liiketoiminta, syyskuu 2021

  • Myynnin ja markkinoinnin johtaminen, joulukuu 2021

  • Yrityksen kansainvälistyminen, kevät tai syksy 2022

Opintoihin kuuluu myös oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sovellettavia tehtäviä, ryhmätöitä ja kirjallisuutta. Opinnoissa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä.

Ammattitaitoiset kouluttajat takaavat sen, että saat ajanhermolla olevaa tietoa. Oman alansa vahvat osaajat kannustavat aktiiviseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista ja johtamisen haasteista. Koulutuspäivien vuorovaikutus onkin tärkeä osa omaa oppimista.

Opinnot ovat osa UEF EMBA -ohjelmaa, mutta ne voi suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Hinta, osallistujamäärä

5 500 euroa + alv 24 %, verollinen myyntihinta 6 820 €.

Koulutuksen hinta sisältää lähiopetuspäivät, koulutusmateriaalin ja tehtävät, kahvit sekä henkilökohtaisen ohjauksen.

Opiskelija vastaa itse ruokailu-, matka-, ja majoitus- sekä kirjallisuuden kuluista. Ulkomaanmatkan kustannukset eivät sisälly hintaan. Opinnot laskutetaan useammassa erässä.

Yhteystiedot

Anna Hartikainen
anna.hartikainen@uef.fi
040 774 1320

Lisätietoja

Lisätietoja EMBA-opinnoista: aducate.fi/emba

Referenssit

”Uusin, akateemiseen tutkimukseen perustuva tieto sekä sen hyödyntäminen ja soveltaminen käytäntöön ovat lisänneet ja vahvistaneet jo olemassa olevaa osaamistani.”

– Arja Kekäläinen, EMBA, Controller, Savon Voima Oy