Takaisin

Johdatus kasvuyrityksen johtamiseen, Joensuu 2020

Toimitko yrittäjänä tai esimies/johtotehtävissä kasvavassa yrityksessä?

Panosta johtamistaitoihin, panosta kasvuun!


Kasvaakseen yritys tarvitsee myyntiä. Kasvun mukana tarvitaan osaavia työntekijöitä, uusia rakenteita ja uudenlaista johtamista. On panostettava johdon valmiuksiin kehittää niin yrityksen toimintaa kuin itseäänkin.

Mitä saan koulutuksesta
Koulutuksesta saat työkaluja ihmisten johtamiseen sekä itsesi johtamisen. Kirkastamme myös, sitä mitkä ovat työnantajan / esimiehen lakisääteiset oikeudet ja velvollisuudet.

Henkilökohtainen valmennus auttaa sinua hahmottamaan, mitä tarvitset kehittyäksesi tehtävässäsi tulevaisuudessa. Pohdimme yhdessä sinulle sopivaa polkua. Kehittämistehtävän tekeminen ja siitä annettava palaute tarjoaa konkreettista apua haastavien tilanteiden ratkaisemiseen tai prosessien kehittämiseen.

Mitä sisältää
- kaksi koulutuspäivää
- henkilökohtainen sparraus/valmennus (45–60 min)
- omaan yritykseen liittyvä kehittämistehtävä, palaute ja kehitysehdotukset

Koulutuspaikkakunta
Joensuu

Kenelle?

Yrittäjät tai yrityksissä toimivat ja uudet esimiehet, jotka haluavat kehittää omaa johtajuuttaan. Sopii hyvin esimerkiksi Grow with Business Joensuu -kasvuvalmennukseen osallistuneille  jatkokoulutukseksi tai johdannoksi kohti korkeakouluopintoja, esimerkiksi eMBA-koulutusta.

Kesto, laajuus ja rakenne

SISÄLTÖ


1. lähipäivä
Aamukahvi tarjolla klo 8.45 alkaen

09.00–09.30   Aloitusinfo ja esittäytyminen

09.30–11.30   Miksi tarvitaan johtajuutta? Mikä on johtajan rooli?
Pauli Kallio

11.30–12.30   Lounas (omakustanteinen)


12.30–15.00   Miten johdan itseäni? Ajanhallinnasta ajankäytön suunnitteluun
Arttu Puhakka

Aika on kallein resurssi ja se vääjäämättä vähenee. Tämän takia on tärkeää miettiä, mihin aikansa laittaa ja milloin. Osallistujat tutustuvat erilaisiin ajankäytön menetelmiin ja kokeilevat niitä käytännössä. Lisäksi osallistujat tutustuvat keskittymiskyvyn parantamiseen ja haitallisten keskeytyksien vähentämiseen.

15.00–16.00   Kehittämistehtävän antaminen (henkilökohtaisten valmennusaikojen sopiminen)

 

Henkilökohtainen valmennus
Pauli Kallio tai Mervi Leminen


2. lähipäivä

Aamukahvi tarjolla klo 8.45 alkaen

09.00–09.30   Päivän aloitus ja kuulumisten vaihtaminen

09.30–11.30   Työnantajan ja esimiehen lakisääteiset vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
HTM Jenni Varis

11.30–12.30   Lounas (omakustanteinen)


12.30–15.00  Miten johdan ihmisiä? Tavoitteesta hyvään toimintaan
Arttu Puhakka

Kuinka määritellään hyvä tavoite, kuinka otan porukan mukaan tavoitteen saavuttamiseksi,
kuinka ylläpidän hyvää meininkiä esimerkkiä näyttäen ja kuinka taklaan yllätykset?

15.00–16.00   Johtamiskoulutusten esittely
 


Kehittämistehtävä

Valitse oman organisaation johtamiseen tai esimiestyöhön liittyvä oikea tilanne, tapahtuma tai suunnitelmissa oleva muutosprosessi. Tilanne voi liittyä esimerkiksi muutostilanteen johtamiseen tai työyhteisön sisäiseen vuorovaikutukseen ja viestintään.

Hinta, osallistujamäärä

480,00 € + alv 24 % 115,20 €, yhteensä 595,20 € sis. alv. 24 %. Hintaan sisältyy koulutus, valmennus, palaute ja kahvit koulutuspäivinä.

Ryhmän vähimmäiskoko 20 osallistujaa.


Muutokset koulutuksen aikatauluihin pidätetään.
Aducatessa kaikki lähijaksot, seminaarit ja muu opetus  yliopiston omissa ja ulkopuolisissa tiloissa pyritään järjestämään etäopetuksena tai sovimme opiskelijoiden ja tilaajien kanssa niiden siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Muutos on voimassa toukokuun loppuun. www.uef.fi/koronavirus

Yhteystiedot

suunnittelija Anne Keränen

anne.keranen@uef.fi
050 309 2839

koulutussihteeri Timo Hyttinen
timo.hyttinen@uef.fi
050 520 8069

yritysvalmentaja Mervi Leminen
mervi.leminen@businessjoesuu.fi
0400 196 688

Lisätietoja

PsT Pauli Kallio työskentelee Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Hän on työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi, joka on perehtynyt erityisesti johdon ja esimiesten muutosjohtamiseen. Kallio on valmentanut yrittäjiä sekä yritys- ja julkisorganisaatioiden johtajia, johtoryhmiä ja tiimejä viimeisen 25 vuoden ajan. Hän on suunnitellut ja johtanut kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita. Lyhyiden johtamisvalmennusten ohella Kallio valmentaa johtajia Aducaten järjestämissä pitkäkestoisissa johtamisvalmennuksissa.

Arttu Puhakka työskentelee suunnittelijana koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa. Puhakka on sertifioitu ratkaisukeskeinen työyhteisö –kouluttaja, ratkaisukeskeinen valmentaja (coach) ja tietoisuustaito (mindfulness) ohjaaja, Erätauko fasilitaattori ja kouluttajakouluttaja. Puhakka on valmentanut sekä yksityisen että julkisen sektorin esimiehiä ja työntekijöitä. Puhakan pitämissä koulutuksissa ja valmennuksissa on ollut yli 12000 osallistujaa. Puhakka on yksi Osaamisen johtamisen oppaan kirjoittajista sekä toinen Future Leadership ja Kokeilukirja kirjojen kirjoittajista.

HTM Jenni Varis toimii henkilöstöpäällikkönä Itä-Suomen yliopistossa. Parhaillaan Jenni on opintovapaalla väitöskirjatyön vuoksi. Aiheena on työn johto ja valvonta asiantuntijatyössä (pääaine työoikeus, oikeustieteiden tohtoriohjelma).
 

Referenssit

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.